Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SUCCESSFUL CARDIOPULMONARY RESUSCITATION AFTER ELECTRIC SHOCK

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 43 - 44, 12.10.2023

Öz

Injuries due to electric shock are important because they cause morbidity and mortality.Although the clinical condition varies,its severity is affected by factors such as whether the electrical circuit is completed or not, the type of current, voltage, intensity, the path, the time it passes through the tissues, and the resistance of the tissues(1,2). In this case,cardiac arrest as a result of electric shock and successful resuscitation is presented.

Kaynakça

  • Eke M, Soysal Z. Fiziksel Etkenlerle Oluşan Zararlar. İçinde: Soysal Z, Çakalır C, Ed. Adli Tıp Cilt II. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, 1999; 710-759.
  • Akçan R, Hilal A. Elektrik çarpmaları ve adli tıp. Arşiv 2005;14:472-86.
  • Celebi A, Gulel O, Cicekcioglu H, Gokaslan S, Kututcularoglu G, Ulusoy V. Myocardial infarction after an electric shock: a rare complication. Cardiol J 2009;16(4):362-4

ELEKTİRİK ÇARPMASI SONRASI BAŞARILI KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 43 - 44, 12.10.2023

Öz

Elektrik çarpmasına bağlı yaralanmalar morbidite ve mortaliteye neden olması nedeniyle önem taşımaktadır. Elektrik akımına maruz kalan olgularda klinik durum değişkenlik göstermekle birlikte, şiddetini; elektrik devresinin tamamlanıp tamamlanmadığı, akımın türü, gerilimi, şiddeti, vücutta izlediği yol, dokulardan geçtiği süre, dokuların direnci gibi faktörler etkilemektedir(1,2). Bu olgu ile elektrik akımına maruziyet sonucu kardiyak arrest gelişimi ve başarılı kardiyopulmoner resüsitasyon sunulmuştur.

Kaynakça

  • Eke M, Soysal Z. Fiziksel Etkenlerle Oluşan Zararlar. İçinde: Soysal Z, Çakalır C, Ed. Adli Tıp Cilt II. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, 1999; 710-759.
  • Akçan R, Hilal A. Elektrik çarpmaları ve adli tıp. Arşiv 2005;14:472-86.
  • Celebi A, Gulel O, Cicekcioglu H, Gokaslan S, Kututcularoglu G, Ulusoy V. Myocardial infarction after an electric shock: a rare complication. Cardiol J 2009;16(4):362-4

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Ebru TANRIKULU Bu kişi benim
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0009-0006-1868-3606
Türkiye


Aslınur SAGÜN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-7884-5842
Türkiye


Ayşe Güsün HALİTOĞLU
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-1386-6084
Türkiye


Handan BİRBİÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-3510-9279
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
TANRIKULU E, SAGÜN A, HALİTOĞLU AG, BİRBİÇER H. ELEKTİRİK ÇARPMASI SONRASI BAŞARILI KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON. TJR. Ekim 2023;2(S1):43-44.