Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

POSITIVE AND NEGATIVE EXPLORATION IN BRONCHOSCOPY APPLICATIONS PERFORMED DUE TO FOREIGN BODY ASPIRATION IN CHILDREN

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 45 - 46, 12.10.2023

Öz

Foreign body aspirations, which have morbidity, mortal consequences due to reasons such as the need for emergency airway management, resuscitation, are a particular issue in children(1,2). The aim of the study was to examine the effects of positive/negative exploration situations in bronchoscopy after foreign body aspirations in children during intraoperative and postoperative periods.

Kaynakça

  • Hsu Wc, Sheen Ts, Lin Cd, Tan Ct, Yeh Th, Lee Sy. Clinical experiences of removing foreign bodies in the airway and esophagus with a rigid endoscope: a series of 3217 cases from 1970 to 1996. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000;122(3):450-454.
  • Na’ara S, Vainer I, Amit M, Gordin A. Foreign Body Aspiration in Infants and Older Children: A Comparative Study. Ear Nose Throat J. 2020;99(1):47-51.
  • Karakoc F, Cakir E, Ersu R, et al. Late diagnosis of foreign body aspiration in children with chronic respiratory symptoms. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007;71(2):241-246.
  • Kiyan G, Gocmen B, Tugtepe H, Karakoc F, Dagli E, Dagli TE. Foreign body aspiration in children: the value of diagnostic criteria. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73(7):963-967.

ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONU NEDENİ İLE YAPILAN BRONKOSKOPİ UYGULAMALARINDA POZİTİF VE NEGATİF EKSPLORASYON

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 45 - 46, 12.10.2023

Öz

Acil hava yolu yönetimi ve resüsitasyon ihtiyacı gibi nedenler ile morbid, mortal sonuçları olan yabancı cisim aspirasyonları çocuklarda özellikli bir konudur(1,2). Çalışma ile çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları sonrası bronkoskopide pozitif/negatif eksplörasyon durumlarının ameliyat sırası ve sonrası dönem üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı.

Kaynakça

  • Hsu Wc, Sheen Ts, Lin Cd, Tan Ct, Yeh Th, Lee Sy. Clinical experiences of removing foreign bodies in the airway and esophagus with a rigid endoscope: a series of 3217 cases from 1970 to 1996. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000;122(3):450-454.
  • Na’ara S, Vainer I, Amit M, Gordin A. Foreign Body Aspiration in Infants and Older Children: A Comparative Study. Ear Nose Throat J. 2020;99(1):47-51.
  • Karakoc F, Cakir E, Ersu R, et al. Late diagnosis of foreign body aspiration in children with chronic respiratory symptoms. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007;71(2):241-246.
  • Kiyan G, Gocmen B, Tugtepe H, Karakoc F, Dagli E, Dagli TE. Foreign body aspiration in children: the value of diagnostic criteria. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73(7):963-967.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Caner İSBİR
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
0000-0003-0887-9817
Türkiye


Ali NAYCI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
0000-0002-0534-1205
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
İSBİR C, NAYCI A. ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONU NEDENİ İLE YAPILAN BRONKOSKOPİ UYGULAMALARINDA POZİTİF VE NEGATİF EKSPLORASYON. TJR. Ekim 2023;2(S1):45-46.