Açık Erişim Politikası

Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır.

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, araştırmayı halka ücretsiz olarak sunmanın daha fazla küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesiyle içeriğine doğrudan açık erişim sağlamaktadır.

Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisinde yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine https://dergipark.org.tr/tr/pub/tmdrd adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunları yapılabilirsiniz:
Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.
Yalnız aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:
Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/tmdrd/ 
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tmdrd/lockss-manifest 
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tmdrd/rss-feeds 

Son Güncelleme Zamanı: 24.04.2024 15:37:44

Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.