Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1, 110 - 121, 22.05.2020

Öz

Angarya günümüzde çalışanlar tarafından sık kullanılan kavramlardandır. Eğitim alanında çalışanlar zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığının uygulamalarını angarya olarak değerlendirebilmektedir. Eğitim alanında faaliyet gösteren sendikalar angarya işlere yönelik açıklamalarda bulunabilmektedirler. Araştırmada, eğitim çalışanlarının maruz kaldıkları angarya işlerin eğitim sendikalarının görüşlerine göre tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, Eğitim- Bir Sen, Eğitim Sen, Eğitim-İş ve Türk Eğitim Sen sendikalarının görüşlerine yer verilmiştir. Açıklamalar internet adresleri verildiğinden veriler orijinal olarak kabul edilmiştir. Eğitim alanında faaliyet gösteren ve en çok üyeye sahip olan sendika olmaları nedeniyle bu dört sendikanın görüşleri dikkate alınmıştır. Araştırma yalnızca sendikaların basın ya da internet yoluyla yaptıkları açıklamalarla sınırlıdır. Araştırma, sendikaların eğitim alanındaki angarya uygulamaya ilişkin görüşlerini tespit etmeye yönelik nitel bir çalışmadır. Sendikalara göre öğretmenlerin maruz kaldıkları angarya işler “Okul Dışı Angarya İşler” ve “Okul İçi Angarya İşler” temalarında toplanmıştır. “Okul Dışı Angarya İşler” teması; “mesai dışı angarya işler” ve “süreklilik göstermeyen angarya işler” alt temalarından oluşmaktadır. “Okul İçi Angarya İşler” teması ise eğitim dışı angarya işler, doküman hazırlamaya yönelik angarya işler, kaynak bulmaya yönelik angarya işler, mesai dışı toplantı ve seminerler ile sistematik angarya işler alt temalarından oluşmaktadır. 

Kaynakça

  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (2010). http://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsan haklarisozlesmesi.pdf. (Erişim tarihi: 06.01.2017).Anayasa Mahkemesi (2015). İsa Reçber Kararı, B. No: 2013/4518, http://www.kararlaryeni .anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/b6cc8e7c-5dd1-4f26-9742-e292629524b9?word sOnly=False, (Erişim tarihi: 02.09.2018).Balcı, A. (2000). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40. Eğitim-Bir Sen, (2009). “Angarya Yasaktır, Hiç Kimse Zorla Çalıştırılamaz”, Erişim Adresi: http://www.ebs.org.tr/manset/344/dokuman/ dokuman/290709.pdf. (Erişim tarihi: 28.12.2017).Eğitim-Bir Sen, (2015). “Angarya'ya Hayır Diyor, Nöbete Ücret İstiyoruz”, Erişim Adresi: http://adana1.ebs.org.tr/manset/1962/S%C4%B0Z%C4%B0N%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20VARIZ, (Erişim tarihi: 28.12.2017).Eğitim-İş (2015b). “Mesai Saatleri Dışında Yapılan Seminerler Angaryadır”, .Erişim Adresi: http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/ mesai-saatleri-disinda-yapilan-seminerler-angaryadir-2235/#.WlPBobxl9dg (Erişim tarihi: 29.12.2017)Eğitim-İş, (2015a). “Eğitim-İş’in Önderliğinde Nöbet Eylemi Devam Ediyor”, Erişim Adresi: http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/egitim-is-in-onderliginde-nobet-eylemi-devam-ediyor-1543/#.WlPCNbxl9dg, (Erişim tarihi: 30.12.2017)Eğitim-Sen, (2013). “Angarya Çalışmaya Hayır”, Erişim Adresi: https://www.adanaegitimsen.org.tr/sekreterlik/item/311-angarya-calismaya-hayir, (Erişim tarihi: 06.01.2018).Eğitim-Sen, (2015). “Öğretmenlerin Sorunları Acil Çözüm Bekliyor”, Erişim Adresi: http://egitimsen.org.tr/ogretmenlerin-sorunlari-acil-cozum-bekliyor/, (Erişim tarihi: 06.01.2018).Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (2014). Erişim Adresi: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkveokul oncyon_0/ilkveokuloncyon_0.html. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. (2013). Erişim Adresi: https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/20161748_ MYLLY_EYYTYM_BAKANLIYI_ORTAYYRETYM_KURUMLARI_YYNETMELYYY.pdf., (Erişim tarihi: 06.01.2018).Öğretmenlere Mesai Dışı Angarya Görevler Verilmesi. (2017). Erişim Adresi: https://www.turk egitimsen.org.tr/userfiles/files/mesai_disi_angarya_yazi1023_29122017.pdf., (Erişim tarihi: 06.01.2018).Seferoğlu, S.S. ve Akbıyık, C. (2009). “Bilgisayar Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Yönetici ve Öğretmen Beklentileri”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 497-514.Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 42 (1), 33-51.Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ bts&view= bts&kategori1 =veritbn&kelimesec=16241 (Erişim tarihi: 06.01.2017).Türk Eğitim-Sen (2018). ''Nöbet ve Liyakat'' Açıklaması. http://www.meb personel.com/ sendikalar/turk-egitim-sen-den-nobet-ve-liyakat-aciklamasi-h219856.html., (Erişim tarihi: 06.01.2018).Türk Eğitim-Sen, (2017). “Mesai Dışı Angarya Uygulamalara Karşıyız”. Erişim adresi: https://www.turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php ?Id=12035, (Erişim tarihi: 06.01.2018).Uluslararası Çalışma Örgütü (1998). 29 nolu “Zorla Çalıştırma Sözleşmesi. Resmi Gazete.23381.(s.2).Ulutaş, Ç. Ü. ve Ulutaş, T. B. (2015). “Angarya ve Zorla Çalıştırma: Uluslararası Düzenlemeler ve Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 40 (8), 327- 339.Ülker, A. (2009). “Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimeİlişkin Görüşleri”, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.Yılmaz, K. ve 1 Şahin, T. (2016). “Eğitim fakültelerindeki araştırma görevlilerinin mesleki deneyimlerinin incelenmesi: araştırma görevlisi olmanın anlamına ilişkin fenomenolojik bir çalışma”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 44, 143-168.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi Cilt 4 Sayı 1
Yazarlar

Hüsnü ERGÜN
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5501-8019
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 22 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi 22 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { toplumsalbilimler567484, journal = {Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi}, eissn = {2587-2591}, address = {Turgut Özal M. 91 Sk. No:6/9 Esenyurt - İSTANBUL}, publisher = {Sadık Hacı}, year = {2020}, volume = {4}, number = {1}, pages = {110 - 121}, title = {Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler}, key = {cite}, author = {Ergün, Hüsnü} }
APA Ergün, H. (2020). Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler . Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi , 4 (1) , 110-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/toplumsalbilimler/issue/54426/567484
MLA Ergün, H. "Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler" . Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi 4 (2020 ): 110-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/toplumsalbilimler/issue/54426/567484>
Chicago Ergün, H. "Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler". Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi 4 (2020 ): 110-121
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler AU - Hüsnü Ergün Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 121 VL - 4 IS - 1 SN - -2587-2591 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler %A Hüsnü Ergün %T Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler %D 2020 %J Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi %P -2587-2591 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Ergün, Hüsnü . "Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler". Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi 4 / 1 (Mayıs 2020): 110-121 .
AMA Ergün H. Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler. TOBİDER, tobider. 2020; 4(1): 110-121.
Vancouver Ergün H. Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi. 2020; 4(1): 110-121.
IEEE H. Ergün , "Eğitim Sendikalarına Göre Okullarda Angarya İşler", Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 110-121, May. 2020