Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 40 - 48 2018-03-27

Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi

Neşe ÜZEN [1] , Öner ÇETİN [2]


Bu araştırma, 2011-2012 yılları arasında, damla sulama ile sulanan pamukta, farklı lateral aralığı ve
azotun fertigasyonda farklı uygulama sıklığının lif verimi ile bitkilerdeki bazı makro ve mikro element
içeriğine etkisi araştırılmıştır. Deneme, bölünmüş parseller deneme deseninde tesadüf bloklarına göre
yürütülmüştür. Denemede, ana konular: L1: her sıraya bir lateral (lateral aralığı 0.70 m), L2: her 2
sıraya bir lateral (lateral aralığı 1.40 m) alt konular ise, F1: her sulamada (5 günde bir) N uygulaması
F2:her 2 sulamada (10 günde bir) N uygulaması F3:1/4’ünü ilk sulama ile ilk çiçeklenme arasında,
2/4’ünü ilk çiçeklenme ile ilk koza oluşumu arasında, 1/4’ini de ilk koza oluşumu ile son sulama arasında
uygulamak şeklinde olmuştur. En yüksek ortalama lif verim (1855 kg ha-1) her 2 sıraya 1 lateral ve
her 2 sulamada bir fertigasyon uygulamasından elde edilmiştir. Buna göre, azotun 1/5’ini topraktan,
kalanı her 2 sulamada (10 günde bir) eşit olarak (toplam 15-18 kez) fertigasyonla son sulama (% 10
koza açımı) dönemine kadar uygulanmalıdır. Bitki yapraklarındaki total N 2011 yılında % 1.66-3.05,
2012 yılında ise % 1.92-3.01 arasında değişmiştir. Azot uygulama sıklığı arttıkça bitkilerdeki N içeriği de
artmıştır. Maksimum Azot Kullanım Etkinliği (AKE) (11.1-17.4 kg lif ha-1 kg N-1) her iki sulamada bir (10
gün) fertigasyon uygulamasından elde edilmişir. Bitkilerdeki diğer makro ve mikro elemnetler ise P: %
0.19-0.27, K: % 1.56-1.72, Ca: % 2.6-5.6, Mg: % 0.13-0.37, Cu: 6.03-8.19 ppm, Zn: 3.55-15.81 ppm,
Mn: 43.90-91.92 ppm ve Fe: 161-381 ppm olarak tespit edilmiştir. Buna göre Zn hariç mikro element
yönünden bitkilerde bir eksiklik olmadığı tespit edilmiştir.
Azot, damla sulama, fertigasyon sıklığı, pamuk
  • Ankerman D, Large R, (1977). Soil and plant analysis. A&L Agricultural Laboratories, Memphis, Tn, USA. 82 pp. Aujla MS, Thind HS, Buttar GS (2005). Cotton yield and water use efficiency at various levels of water and N through drip ırrigation under two methods of planting. Agricultural Water Management, 17(2): 167–169. Bar-Yosef B, Sheikhoslami MR (1976). distribution of water and ıons in soils ırrigated and fertilized from a trickle source. Soil Sci Soc Am J, 40:575–582. Bremner JM (1965). Organic forms of nitrogen. In: Black, C.A. (Ed.). Methods of Soil Analysis. Part 2 American Society of Agronomy, Madison, WI, pp. 1238±1255. Bronson KF, Onken AB, Keeling JW, Booker JD, Torbert HA (2001). Nitrogen response in cotton as affected by tillage system and irrigation level. Soil Sci. Soc. Am. J. 65: 1153– 1163. Bukarlı MN (2007). Diyarbakır koşullarında kükürt uygulamasının pamuğun verim ve kalite özelliklerine etkisi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst., Yüksek Lisans Tezi, Adana, s. 79. Chua TT, Bronson KF, Booker JD, Keeling JW, Mosier AR, Bordovsky JP, Lascano RJ, Green CJ, Segarra E (2003). In- Season nitrogen status sensing in irrigated cotton I. Yields and Nitrogen-15 Recovery Soil Sci. Soc. Am. J. 67: 1428- 1438. Efe L, Yarpuz E (2011). The effect of zinc application methods on seed cotton yield, lint and seed quality of cotton (Gossypium hirsutum L.) in east Mediterranean region of Turkey. African Journal of Biotechnology. 10: 8782-8789. Erdal Ü, Sökmen Ö (2017). Organik ve konvansiyonel pamuk yetiştiriciliğinde toprak özelliklerinin karşılaştırılması. I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt Turkey, 27-29 Eylül 2017. Follet RH, Lindsay WL (1970). Profile distribution of zinc, iron, manganese and copper in Colorado soils. Colorado Exp. Station Tech. Bull. 1 10. USA. Gardiner DT, Miller RW (2008). Soils in Our Environment. 11th Edition, Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle Hill, Ne Jersey, USA. Gormus O (2002). Effects of rate and time of potassium application on cotton yield and quality in Turkey. J. Agron. Crop Sci. 188: 382-388. Horneck, DA, Miller RO (1998) .Determination of total nitrogen in plant tissue. In: Kalra, Y.P., Eds., Handbook of Reference Methods for Plant Analysis, Soil and Plant Analysis Council, Inc. CRC Press, Boca Raton, pp.75-83. Hou Z, Li P, Li B, Gong J, Wang, Y (2007). Effects of fertigation scheme on N uptake and N use efficiency in cotton. Plant Soil290:115–126. Kacar B (1972). Bitki ve toprağın kimyasal analizleri: II, bitki analizleri. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları, No: 453, Ankara. Karademir Ç, Karademir E, Doran İ, Altıkat A (2005). Diyarbakır ekolojik koşullarında farklı azot ve fosfor uygulamalarının pamukta verim ve lif teknolojik özelliklerine etkisi. GOÜ Ziraat Fak. Dergisi, 22(1), 55-61 Kızılgöz İ, Sakin EA, Rıza Ö, Almaca A (2011). Tuzlu ve tuzsuz topraklarda yetiştirilen pamuk (gossypium hirsutum L.) bitkisinin makro ve mikro element kapsamlarının karşılaştırılması. Uludağ Üni. Ziraat Fak. Dergisi 25(2):19-30. Livingston S (2007). Correcting nitrogen deficiencies in cotton with urea based products Urea. http://agfacts.tamu. edu/D11/Extension (19.04.2007) Miller RJ, Rolston DE, Rauschkolb RS, Wolfe DE (1981) Labeled N uptake by drip-irrigated tomatoes. Agron J 73: 256–270 Mitchell CC, Baker WH (2009). Reference sufficiency ranges, field crops: cotton. reference sufficiency ranges for plant analysis in the southern region of the united states. Southern Cooprative Series Bulletin, 394. NC Özer MS (1992). Harran ovası koşullarında pamuğun fosforlu gübre isteği, Köy Hizmetleri Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Genel Yayın No: 71, Rapor Seri No: R-47, Şanlıurfa. Özer SM, Dağdeviren İ (1986). Harran ovası koşullarında pamuğun azotlu gübre isteği. Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No:25, Rapor Serisi No:17, Şanlıurfa Papadopoulos I (1985). Constant feeding of field-grown tomatoes irrigated with sulphate water. Plant Soil 88: 231– 236. Papadopoulos I (1988). N fertigation of trickle-irrigated potato. Fert Res 16: 157–167. Qi T, Hou Z, Ye J, Ruan M, Lu X, Hao ZZ, Shi L (2009). Effects of nitrogen rate and fertigation frequency on nitrogen uptake and yield of hybrid cotton. Cotton Science 2009 ,21(5)378-382. Ravandere HN, Hadole SS, Sarap PA, Patil DB (2003). Studies fertilizer and fertigation impact seed cotton yield and fertilizer use economy. Annals of Plant Physiology. Vol:17, IS–2 PS. 203–204. Reuter DJ, Robinson JD (1986). Plant analyisis: An interpretation manuel. Inkata Press, Melbourne. Rochester I, Ceeney S, Maas S, Gordon R, Hanna L, Hill J (2009). Monitoring nitrogen use efficiency in cotton crops. The Australian Cotton Grower, April-May 2009, 42-43. Silvertooth JC (2001). Nitrogen management for cotton. University of Arizona, Cooperative Extension pub. AZ 1200. (http://ag.arizona.edu/crops/cotton/soilmgt/nitrogen_ management.html) Uzen N, Cetin O (2016). Effects of nitrogen fertigation frequency on yield and nitrogen retention in drip-irrigated cotton. Journal of Plant Nutrition Volume 39, 2016 - Issue 14 p.2126-2135 Yıldırım O (2003). Sulama sistemlerinin tasarımı. Ankara Üni. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1536, Ders Kitabı:489, Ankara, 348 S. Yurtsever N (1984). Deneysel istatistik metotları. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araş. Enst. Müd. Yayınları, Gen Yayın No:121, Teknik Yayın No: 56, Ankara
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Neşe ÜZEN
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Öner ÇETİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Mart 2018

Bibtex @araştırma makalesi { topraksu410131, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {40 - 48}, doi = {10.21657/topraksu.410131}, title = {Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi}, key = {cite}, author = {Üzen, Neşe and Çetin, Öner} }
APA Üzen, N , Çetin, Ö . (2018). Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi . Toprak Su Dergisi , 7 (1) , 40-48 . DOI: 10.21657/topraksu.410131
MLA Üzen, N , Çetin, Ö . "Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi" . Toprak Su Dergisi 7 (2018 ): 40-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/topraksu/issue/36338/410131>
Chicago Üzen, N , Çetin, Ö . "Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi". Toprak Su Dergisi 7 (2018 ): 40-48
RIS TY - JOUR T1 - Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi AU - Neşe Üzen , Öner Çetin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21657/topraksu.410131 DO - 10.21657/topraksu.410131 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 48 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.410131 UR - https://doi.org/10.21657/topraksu.410131 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi %A Neşe Üzen , Öner Çetin %T Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi %D 2018 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V 7 %N 1 %R doi: 10.21657/topraksu.410131 %U 10.21657/topraksu.410131
ISNAD Üzen, Neşe , Çetin, Öner . "Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi". Toprak Su Dergisi 7 / 1 (Mart 2018): 40-48 . https://doi.org/10.21657/topraksu.410131
AMA Üzen N , Çetin Ö . Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi. TSD. 2018; 7(1): 40-48.
Vancouver Üzen N , Çetin Ö . Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi. Toprak Su Dergisi. 2018; 7(1): 40-48.
IEEE N. Üzen ve Ö. Çetin , "Pamukta Farklı Lateral Aralıkları ve Azotun Fertigasyonda Uygulama Sıklığının Lif Verimi ile Besin İçeriğine Etkisi", Toprak Su Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 40-48, Mar. 2018, doi:10.21657/topraksu.410131