Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 11 - 17 2019-03-27

Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi

İlyas YABAN [1] , Turgay KABAY [2]


Urfa biberi farklı tüketim şekilleri ile ülkemiz için önemli iç tüketim ve ihraç ürünüdür. Ancak son yıllarda
kuraklık nedeniyle Urfa biberinde verim ve kalite de azalma olmaktadır. Bu çalışmada, kuraklık stresindeki
Urfa biberinin K, Ca, Mg, Klorofil içerikleri ile CAT, SOD ve APX aktivitelerinin kuraklık stresinden nasıl
etkilendiğini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmada Şanlıurfa bölgesinde Gölpınar, Hilvan, Osmanbey
genotipleri ile İnan 3363 standart biber çeşitleri kullanılmıştır. Biber tohumları, 1 litre hacminde toprak
içeren plastik saksılara ve her saksıya iki adet tohum olacak şekilde ekilmiştir. Gerçek yapraklar çıktıktan
sonra her saksıda bir bitki bırakılmıştır. Bitkiler 30 günlük fide durumundayken kuraklık uygulaması olan
bitkilerde sulama kesilmiş ve 19 gün su verilmemiştir. Kontrol bitkilerinde ise ihtiyaca göre sulamaya
devam edilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü iklim odasının ortalama sıcaklık değeri gündüz 23 OC ve gece
18 OC, ışık şiddeti ise ortalama 8000 lüks olarak ölçülmüştür. Tesadüf parselleri deneme desenine göre
üç tekerrürlü olarak dizayn edilen çalışma sonucunda Gölpınar ve Hilvan genotipleri kuraklık stresine
toleranslı çıkarken, İnan 3363 biber çeşidinin ise hassas olduğu belirlenmiştir.
Enzim, iyon, klorofil, kuraklık, Urfa biberi
  • Amira MS, Qados A (2011). Effect of salt stress on plant growth and metabolism of bean plant Vicia faba (L.). Journal of The Saudi Society of Agricultural Sciences, 10:7-15. Ali SG, Rab A (2017). The influence of salinity and drought stress on sodium. Potassium and proline content of Solanum Lycopersıcum L. Cv. Rio Grande. Pak. J. Bot. 49(1): 1-9. 2017. Alp Y, Kabay T (2017). The effect of drought stress on plant development in some native and commercial tomato genotypes. Yüzüncü Yıl University Journal of Agricultural Sciences. 27(3): 387-395. Altunlu H (2011). Aşılamanın Domateste Kuraklık Stresine Etkileri (doktora tezi, Basılmamış). Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir. Bağcı E (2010). Nohut Çeşitlerinde kuraklıkğa bağlı oksidatif stresin fizyolojik ve biyokimyasal parametrelerle belirlenmesi (Doktora tezi basılmamış). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi. s. 403 Ankara. Gonzalez CJ, Pastenes C (2012). Water-stress-induced thermotolerance of photosynthesis in bean (Phaseolus vulgaris L.) plants: The possible involvement of lipid composition and xanthophyll cycle pigments. Environmental and Experimental Botany. 77: 127-140. Guo YY, Tian SS, Liu SS, Wang WQ, Sui N (2018). Energy dissipation and antioxidant enzyme system protect photosystem II of sweet sorghum under drought stress. Photosynthetica: 1-12. Haider MS, Kurjogi MM, Khalil-ur-Rehman M, Pervez T, Songtao J, Fiaz M, Fang J (2018). Drought stress revealed physiological, biochemical and gene-expressional variations in ‘Yoshihime’peach (Prunus Persica L.) cultivar. Journal of Plant Interactions, 13(1): 83-90. Jebara S, Jebara M, Limam F, Aouani M E (2005). Changes in ascorbate peroxidase, catalase, guaiacol peroxidase and superoxide dismutase activities in common bean (Phaseolus vulgaris) nodules under salt stress. Journal of Plant Physiology. 162(8): 929-936. Kabay T, Şensoy S (2016). Kuraklık Stresinin Bazı Fasulye Genotiplerinde Oluşturduğu Enzim. Klorofil ve İyon Değişimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 26(3): 380-395. Kabay T, Şensoy S (2017). Enzyme, Chlorophyll And Ion Changes In Some Common Bean Genotypes By High Temperature Stress. Ege Journal of Agricultural Research. 54(4): 429-437. Kabay T (2018a). Effects of Low Temperatures on Enzyme Activity, Chlorophyll and Ion Contents in Common Bean Genotypes. Applied Ecology and Environmental Research, 16(5): 7271-7287. Kabay T. (2018b). effects of different potasium doses on ıon, chlorophyll and enzyme contents of drought sensitive bean plants. Fresenius Environmental Bulletin, 27(11): 7733- 7738. Kabay T, Ekincialp A, Erdinç Ç, Şensoy S (2018a). The Impact of Low temperatures on Plant Growth in Some Common Bean Genotypes. Fresenius Environmental Bulletin. 27(12a): 8715-8722. Kabay T, Alp Y, Şensoy S (2018b). Effect of Vermicompost Application on Some Plant Characteristics In Lettuce (Lactuca Sativa L.). Fresenius Environmental Bulletin.27(12b): 9942-9948 Kabay T (2019). Effects of Different Potassium Doses On Development of High Temperature-Sensiti ve Bean Plants. Feb-Fresenius Environmental Bulletin, 28(1) :320-325. Kacar B, Katkat B, Öztürk Ş (2006). Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayım Dağıtım. 2.493-533. Kayabaşı S (2011). Kuraklık Stresinde Yetiştirilen Soyada Bazı Fizyolojik Parametreler İle Prolin Birikiminin Araştırılması (yüksek lisans tezi). Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa. Kuşvuran Ş (2010). Kavunlarda Kuraklık ve Tuzluluğa Toleranslı Fizyolojik Mekanizmaları Arasındaki Bağlantılar (Doktora tezi. basılmamış). Çukurova Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü s. 356. Adana. Lichtenthaler HK, Wellburn AR (1983). Determinations of total careteonids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents. Biomchem. Soc. Transac.. 11:591-592. Liu F, Stutzel H (2004). Biomass partitioning, specific leaf area and water use efficiencyof vegetable amaranth (Amaranthusspp.) in response to drought stress. Scientia Horticulturae, 102 (1): 15-27. Özfidaner M, Şapolyo D, Topaloğlu F (2018). Seyhan Havzası Akım Verilerinin Hidrolojik Kuraklık Analizi. Toprak Su Dergisi. 7(1): 57-64. Özkan CF, Asri FÖ, Demirtaş EI, Arı N (2013). Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Organik ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının Bitkinin Beslenme Durumu ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri Toprak Su Dergisi, Cilt 2 Sayı 2 (96-101). Sahitya UL, Krishna MSR, Deepthi R, Prasad GS, Kasim D (2018). Seed Antioxidants Interplay with Drought Stress Tolerance Indices in Chilli (Capsicum annuum L.) Seedlings. Bio Med research international. https://doi. org/10.1155/2018/1605096. Samancıoğlu A, Yıldırım E, Şahin Ü (2016). Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Farklı Sulama Seviyelerinde Yetiştirilen Lahanada Fide Gelişimi, Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(3): 332-338. Sanchez-Rodriguez E, Rubio-Wilhelmi M, Cervilla LM, Blasco B, Rios JJ, Rosales MA, Ruiz JM (2010). Genotypic differences in some physiological parameters symptomatic for oxidative stress under moderate drought in tomato plants. Plant Science, 178(1): 30-40. Zengin FK (2007). Fasulye Fidelerinin (Phaseolus vulgaris L. cv. Strike) Pigment İçeriği Üzerine Bazı Ağır Metallerin Etkileri. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 10-2 Kahramanmaraş. Zushi K, Kajiwara S, Matsuzoe N (2012). Chlorophyll A Fluorescence OJIP transient as a tool to characterize and evaluate response to heat and chilling stres in tomato leaf and fruit. Scientia Horticulturae. 14 : 39-46.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İlyas YABAN

Yazar: Turgay KABAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU, BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { topraksu544650, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {11 - 17}, doi = {10.21657/topraksu.544650}, title = {Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yaban, İlyas and Kabay, Turgay} }
APA Yaban, İ , Kabay, T . (2019). Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi . Toprak Su Dergisi , 8 (1) , 11-17 . DOI: 10.21657/topraksu.544650
MLA Yaban, İ , Kabay, T . "Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi" . Toprak Su Dergisi 8 (2019 ): 11-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/topraksu/issue/44151/544650>
Chicago Yaban, İ , Kabay, T . "Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi". Toprak Su Dergisi 8 (2019 ): 11-17
RIS TY - JOUR T1 - Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi AU - İlyas Yaban , Turgay Kabay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21657/topraksu.544650 DO - 10.21657/topraksu.544650 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 17 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.544650 UR - https://doi.org/10.21657/topraksu.544650 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi %A İlyas Yaban , Turgay Kabay %T Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi %D 2019 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21657/topraksu.544650 %U 10.21657/topraksu.544650
ISNAD Yaban, İlyas , Kabay, Turgay . "Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi". Toprak Su Dergisi 8 / 1 (Mart 2019): 11-17 . https://doi.org/10.21657/topraksu.544650
AMA Yaban İ , Kabay T . Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi. TSD. 2019; 8(1): 11-17.
Vancouver Yaban İ , Kabay T . Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi. Toprak Su Dergisi. 2019; 8(1): 11-17.
IEEE İ. Yaban ve T. Kabay , "Kuraklık Stresinin Urfa Biberinde İyon Klorofil ve Enzim İçerikleri Üzerine Etkisi", Toprak Su Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 11-17, Mar. 2019, doi:10.21657/topraksu.544650