Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 87 - 95 2019-09-25

Factors Affecting the Utilization from Drip Irrigation Subsidies of the Farmers in Edirne Province
Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Başak AYDIN [1] , Ozan ÖZTÜRK [2] , Ülviye ÇEBİ [3] , Selçuk ÖZER [4] , Erol ÖZKAN [5]


In this study, utilization from drip irrigation subsidies in Edirne province was analyzed. For this purpose, total of 41 producers who utilized from drip irrigation subsidies between 2012-2017 years in Edirne province participated in the survey. Besides, the same survey was also conducted with the same

number of producers who did not utilize from drip irrigation subsidies, but had the similar characteristics with the producers who utilized from drip irrigation subsidies for the comparison of the enterprises.

During the analyzes of the data, normally distributed continuous data obtained for the groups were subjected to t-test, the data which were not normally distributed were subjected to Mann-Whitney U test and discrete data were subjected to Chi-Square Test and the differences between the groups were observed. It was utilized from logistic regression analysis for determining the factors affecting the utilization from the drip irrigation subsidies. According to the logistic regression analysis results, it was determined that farmers’ ages, total agricultural incomes, nonagricultural income, having soil analysis and agriculture insurance affected the utilization from drip irrigation subsidies positively and size of the family in the agricultural activities affected negatively. These results revealed that mostly, the farmers who were conscious and had higher incomes utilized from drip irrigation subsidies.Bu çalışmada, Edirne ilinde damla sulama desteklemelerinden faydalanma durumu analiz edilmiştir. Bu amaçla Edirne ilinde 2012-2017 yılları arasında damla sulama desteği alan 41 üreticinin tamamıyla anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada, aynı sayıda damla sulama desteği almayan, ancak damla sulama desteği alan işletmelerle yaklaşık olarak aynı işletme karakteristiklerine sahip üreticilerle de anket çalışması yapılmıştır.

Oluşturulan gruplar arasında farklılık olup olmadığı, kesitli verilerde ki kare testi ile, normal dağılım gösteren sürekli verilerde t-testi ile, normal dağılım göstermeyen sürekli verilerde ise Mann-Whitney U testi ile ortaya konulmuştur. Desteklemeden faydalanma düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde lojistik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre, üreticilerin yaşlarının, toplam tarımsal gelirlerinin, tarım dışı gelir durumlarının, toprak analizi ve tarım sigortası yaptırma durumlarının damla sulama desteklemesinden faydalanma durumunu pozitif yönde, tarımda çalışan aile birey sayılarının ise negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular, damla sulama desteklerinden daha çok gelir seviyesi yüksek ve bilinçli üreticilerin yararlandığı sonucunu ortaya koymaktadır.

 • Abay C, Türkekul B, Ören MN, Gürer B, Özalp B (2017). Türkiye’de üreticilerin tarımsal desteklerden faydalanma durumu üzerine inceleme. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 03(01): 130-136.
 • Ağır HB, Akbay C (2018). Üreticilerin besi sığırcılığı desteklerinden yararlanması üzerine etkili faktörler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(5): 738-744.
 • Anonim (2010). 2010 yılında 2010 proje tanıtım kitapçığı, GTHB Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Aşkan E, Dağdemir V (2015). Devlet desteklemelerinden faydalanan süt sığırcılığı yapan işletmelerin üretim değerini etkileyen faktörlerin analizi: Erzurum, Erzincan, Bayburt illeri örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(2): 69-76.
 • Daldal N (2016). Tarımsal desteklemelere üreticilerin yaklaşımı: Tekirdağ ili örneği. Yüksek lisans tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı (Basılmamış), Tekirdağ.
 • Erdem E, Nazlıoğlu Ş (2007). Tarımsal destekleme politikalarının gelir dağılımı üzerindeki etkileri: Türk tarım sektörü örneği. 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu. 10-11 Mayıs 2007, Ankara. s.118-132.
 • Işığıçok E (2003). Bebeklerin doğum ağırlıklarını ve boylarını etkileyen faktörlerin lojistik regresyon analizi ile araştırılması. VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Mayıs 2003, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Işın F (2000). Türkiye’de son yıllarda pamukta uygulanan destekleme politikalarının İzmir ilinde seçilmiş bir yörede üreticilere yansıması ve üretici görüşleri üzerine bir araştırma. Üniversiteliler Ofset, İzmir.
 • Oğuzlar A (2001). Çok boyutlu ölçekleme ve kümeleme analizi arasındaki ilişkiler. V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 19-22 Eylül 2001, Adana.
 • Özçelik A, Özer OO (2006). Çiftçilere yapılan kimyevi gübre desteği ve tarımsal faaliyette kullanılan mazot için destekleme ödemelerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1): 1-8.
 • Özkan G, Karaköy F (2018). Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde tarımsal desteklerin değerlendirilmesi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3(6): 139-157.
 • Topçu Y (2008). Çiftçilerin tarımsal destekleme politikalarından faydalanma istekliliğinde etkili faktörlerin analizi: Erzurum ili örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2): 205-212.
 • Yavuz F, Güneş H, Yılmaz H (2004). Tarımsal girdi ve destekler komisyonu raporu. II. Tarım Şurası, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5047-7654
Yazar: Başak AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ozan ÖZTÜRK

Yazar: Ülviye ÇEBİ

Yazar: Selçuk ÖZER

Yazar: Erol ÖZKAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { topraksu539085, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {87 - 95}, doi = {10.21657/topraksu.539085}, title = {Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aydın, Başak and Öztürk, Ozan and Çebi, Ülviye and Özer, Selçuk and Özkan, Erol} }
APA Aydın, B , Öztürk, O , Çebi, Ü , Özer, S , Özkan, E . (2019). Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi . Toprak Su Dergisi , 8 (2) , 87-95 . DOI: 10.21657/topraksu.539085
MLA Aydın, B , Öztürk, O , Çebi, Ü , Özer, S , Özkan, E . "Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi" . Toprak Su Dergisi 8 (2019 ): 87-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/topraksu/issue/48859/539085>
Chicago Aydın, B , Öztürk, O , Çebi, Ü , Özer, S , Özkan, E . "Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi". Toprak Su Dergisi 8 (2019 ): 87-95
RIS TY - JOUR T1 - Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi AU - Başak Aydın , Ozan Öztürk , Ülviye Çebi , Selçuk Özer , Erol Özkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21657/topraksu.539085 DO - 10.21657/topraksu.539085 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 95 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.539085 UR - https://doi.org/10.21657/topraksu.539085 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi %A Başak Aydın , Ozan Öztürk , Ülviye Çebi , Selçuk Özer , Erol Özkan %T Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi %D 2019 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21657/topraksu.539085 %U 10.21657/topraksu.539085
ISNAD Aydın, Başak , Öztürk, Ozan , Çebi, Ülviye , Özer, Selçuk , Özkan, Erol . "Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi". Toprak Su Dergisi 8 / 2 (Eylül 2019): 87-95 . https://doi.org/10.21657/topraksu.539085
AMA Aydın B , Öztürk O , Çebi Ü , Özer S , Özkan E . Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. TSD. 2019; 8(2): 87-95.
Vancouver Aydın B , Öztürk O , Çebi Ü , Özer S , Özkan E . Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Toprak Su Dergisi. 2019; 8(2): 87-95.
IEEE B. Aydın , O. Öztürk , Ü. Çebi , S. Özer ve E. Özkan , "Edirne İlinde Üreticilerin Damla Sulama Desteklemelerinden Faydalanma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", Toprak Su Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 87-95, Eyl. 2019, doi:10.21657/topraksu.539085