Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 107 - 113 2019-09-25

Effects of Soil Solarization and Fumigant Applications on Fungal Root Diseases in Tomato and Strawberry Greenhouses in Turkey
Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi

Seral YÜCEL [1] , Hale GÜNAÇTI [2]


Trials were conducted in the 2017-2018 production season. Metam sodium 500 g / l (MS) (50, 75, 100 l / da) in 2 tomato greenhouses in Mersin-Adanalıoğlu, 3 doses, 4 replications were applied before planting. Tomato wilt and root rot (Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani) effect on the disease rate (%) S + MS 50, 75, 100 l / ha applications 66.65-73.69%, 84.91-90.00%, 89.98-92.26, respectively 47.58-56.79% in solarization alone application, 88.23-91.43% in comparison application (S + dazomet, 97%, 40 kg / da) (P <0.05). Application doses of metam sodium 500 (MS), metam potassium 500 (MP), dimethyl disulfide (DMDS) fumigants (100 l/da, 100 l/da, 60 kg/da) and solarization application in strawberry production area in Mersin-Silifke combined with half doses (50 l/da, 50 l/da, 30 kg/da). The effects of fumigant applications, MS100, MP100, DMDS60, on root rot and wilt disease in strawberry (Macrophomina phaseolina, Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Alternaria alternata, Aspergillus niger) were determined as 53.86%, 71.82%, 67.30% in the half doses by 81.75%, 85.29% and 90.55% solarization respectively (P < 0.05).

In tomatoes, S, S+MS50, S+MS75, S+MS100, S+D40, average yield in control applications 5.2, 6.5, 7.7, 8.0, 7.9 and 4.3 kg / m2, strawberries in control 3.0-3.5 tons / ha, with solarization in the plots where fumigants were applied together, it increased as 4.5-5.0 ton / da (P < 0.05).

It was determined that the combination of solarization and fumigants in tomato controls the output of soil-borne diseases adequately and increases the yield, whereas the recommended doses of fumigants in strawberries are more effective than the half-doses applied with solarization, but the yield increase is close in all applications.

Denemeler domates ve çilek seralarında 2017-2018 üretim sezonunda yürütülmüştür. Mersin-Adanalıoğlu’nda 2 domates serasında metam sodium 500 g/l (MS) (50, 75, 100 l/da) 3 doz, 4 tekrarlı olarak dikimden önce uygulanmıştır. Domateste solgunluk ve kök çürüklüğü (Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani) hastalık oranına etki (%) S+MS 50, 75, 100 l/da uygulamalarında sırasıyla % 66.65-73.69, % 84.91-90.00, % 89.98-92.26, yalnız solarizasyon uygulamasında % 47.58-56.79, karşılaştırma ilaç uygulamasında (S+dazomet, %97, 40 kg/da) ise %88.23-91.43 olarak belirlenmiştir ( P < 0.05). Mersin-Silifke çilek serasında, metam sodium 500 g/l (MS), metam potassium 500 g/l (MP), dimethyl disulfide (DMDS) fumigantlarının uygulama dozları (100 l/da, 100 l/da, 60 kg/da) ve solarizasyon uygulaması ile birlikte yarı dozları (50 l/da, 50 l/da, 30 kg/da) kombine edilerek uygulanmıştır. Çilekte kök çürüklüğü ve solgunluk hastalığına (Macrophomina phaseolina, Fusarium spp.,

Rhizoctonia solani, Alternaria alternata, Aspergillus niger) MS100, MP100, DMDS60 uygulamalarının etkileri sırasıyla %81.75, % 85.29, % 90.55, solarizasyon ile yarı dozlarında ise % 53.86, % 71.82, % 67.30 olarak belirlenmiştir (P < 0.05).

Domateste, S, S + MS50, S + MS75, S + MS100, S+D40, kontrol uygulamalarında ortalama verim sırasıyla 5.2, 6.5, 7.7, 8.0, 7.9 ve 4.3 kg/m2, çilekte kontrolde 3.0-3.5 ton/da, solarizasyonla birlikte fumigantların uygulandığı parsellerde 4.5-5.0 ton/da olarak artış göstermiştir (P < 0.05).

Domateste solarizasyon ile fumigantların birlikte uygulanmasının toprak kaynaklı hastalık çıkışını yeterli oranda kontrol ettiği ve verimi arttırdığı, çilekte ise fumigantların önerilen dozlarının solarizasyon ile birlikte uygulanan yarı dozlarına göre daha yüksek etkili oldukları ancak verim artışının tüm uygulamalarda benzer olduğu belirlenmiştir.


 • Benlioğlu S, Yildiz A, Döken T (2004). Studies to determine the causal agents of soilborne fungal diseases of strawberries in Aydin and to control them by soil disinfestation. Journal of Phytopathology, 152(18): 509-513.
 • Benlioglu S, Yildiz A, Boz O, Benlioglu K (2014). Soil disinfestation options in Aydın province, Turkey strawberry cultivation. Phytoparasitica, 42: 397-403.
 • Chellemi DO, Mirusso J (2006). Optimizing soil disinfestation procedures for fresh market tomato and pepper production. Plant Disease. 90: 668-674.
 • Cornel JC (1992). Genetic, biochemical and molecular technigues for the identification and detection of soil-borne plant pathogenic fungi. In: Singleton L L, Mihail J D and Rush C M (Eds ), Methods for research on soilborne phytopathogenic fungi. Oklahoma State University, Stillwater, OK, USA. pp.7-17.
 • Dinler H, Benlioğlu S, Benlioğlu K (2015). Incidence of fungal pathogens in strawberry seedlings in Aydın province. The Journal of Turkish Patology, 44(1-3): 31-38.
 • Fang XL, Phillips D, Li H, Sivasithamparam K, Barbetti MJ (2011). “Comparisons of virulence of pathogens associated with crown and root diseases of strawberry in Western Australia with special reference to the effect of temperature’’, Scientia Horticulturae, 131: 39-48.
 • Fuentes P, Aballay E, Montealegro JK (1997) Soil solarization and fumigation for the control of nematodes in a monocultivated soil with tomatoes. Association Latinoamerica de Fitopatologia (AFL), Lima, Peru. Fitopathologia 32 (1): abstr.
 • Gamliel A, Siti M, Arbel A, Katan J (2009). Soil solarization as a component of the integrated management of Fusarium crown and root rot in tomato. Acta Horticulturae, 808: 321-326.Gamliel A (2012). Plastic films for soil disinfestation: Chemistry and Technology.Pages165-174 in: Soil Solarization, Theory and Practice. A.
 • Gamliel and J. Katan, eds. APS Press, St. Paul, Minnesota 55121, U.S.A. p. 266.Gamliel A, Ausher R (2012). Soil solarization in Israel with special reference to implementation and technology transfer. Pages 231-240 in: Soil Solarization, Theory and Practice. A. Gamliel and J. Katan, eds. APS Press, St. Paul, Minnesota 55121, U.S.A. p. 266.
 • Hartz TK, Bogle CR, Bender DA, Avila FA (1989). Control of pink root disease in onion using solarization and fumigation. Journal of American. Society Hortuculture Science,114: 587-590.
 • Hartz TK, DeVay JE, Elmore CL (1993). Solarization is an effective soil disinfestation technique for strawberry production. Hortscience, 28(2): 104-106.
 • Heller JJ, Sunder P, Charles P, Pommier JJ, Fritsch J (2009). Dimethyl disulfide, a new alternative to existing fumigants on strawberries in France and Italy. Acta Horticulturae, 842: 953-956.
 • Minuto A, Gilardi G, Pome A, Garibaldi A (2000). Soilborne pathogens of glasshouse-grown basil, tomato and lettuce. Acta Horticulturae, 532: 165-170.
 • Shlevin E, Katan J, Gamliel A (2012). Modeling pathogen responde to elevated temperetures during solarizaton. Pages 153-161 in: Soil Solarization, Theory and Practice. A. Gamliel and J. Katan, eds. APS Press, St. Paul, Minnesota 55121, U.S.A. p. 266.
 • TAGEM (2019). Standart ilaç deneme metotları. sebze hastalıkları, Toprak kökenli patojenler, nematodlar ve yabancı otlara karşı solarizasyon uygulaması ile kombine edilen pestisitlere ait standart ilaç deneme metodu, s. 149. https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Bitki Hastalıkları Standart İlaç Deneme Metotları. Erişim tarihi: 04.07.2018.
 • TUİK ( 2018). Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr . Erişim tarihi: 04.07.2018.
 • Yücel S, Elekçioğlu İH, Can C, Söğüt MA, Özarslandan A (2007a). Alternative treatments to Methyl Bromide in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 31(1): 47-53.
 • Yücel S, Özarslandan A, Çolak A, Ay T, Can C (2007b). Effect of solarization and fumigant applications on soilborne pathogens and Root-knot Nematodes in Greenhouse-Grown Tomato in Turkey. Phytoparasitica, 35(5): 450-456.
 • Yücel S, Günaçtı H, Sezen M (2013). Salçalık biber yetiştiriciliğinde farklı sulama yöntemlerinin toprak kökenli hastalık çıkışı ve verime etkileri. Derim, 30(2): 11-21.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2854-2832
Yazar: Seral YÜCEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hale GÜNAÇTI
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { topraksu578875, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {107 - 113}, doi = {10.21657/topraksu.578875}, title = {Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Yücel, Seral and Günaçtı, Hale} }
APA Yücel, S , Günaçtı, H . (2019). Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi . Toprak Su Dergisi , 8 (2) , 107-113 . DOI: 10.21657/topraksu.578875
MLA Yücel, S , Günaçtı, H . "Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi" . Toprak Su Dergisi 8 (2019 ): 107-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/topraksu/issue/48859/578875>
Chicago Yücel, S , Günaçtı, H . "Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi". Toprak Su Dergisi 8 (2019 ): 107-113
RIS TY - JOUR T1 - Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi AU - Seral Yücel , Hale Günaçtı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21657/topraksu.578875 DO - 10.21657/topraksu.578875 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 113 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.578875 UR - https://doi.org/10.21657/topraksu.578875 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi %A Seral Yücel , Hale Günaçtı %T Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi %D 2019 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21657/topraksu.578875 %U 10.21657/topraksu.578875
ISNAD Yücel, Seral , Günaçtı, Hale . "Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi". Toprak Su Dergisi 8 / 2 (Eylül 2019): 107-113 . https://doi.org/10.21657/topraksu.578875
AMA Yücel S , Günaçtı H . Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi. TSD. 2019; 8(2): 107-113.
Vancouver Yücel S , Günaçtı H . Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi. Toprak Su Dergisi. 2019; 8(2): 107-113.
IEEE S. Yücel ve H. Günaçtı , "Toprak Solarizasyonu ve Fumigant Uygulamalarının Domates ve Çilek Seralarında Fungal Kök Hastalıklarına Etkisi", Toprak Su Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 107-113, Eyl. 2019, doi:10.21657/topraksu.578875