Yıl 2021, Cilt Özel Sayı , Sayı , Sayfalar 67 - 75 2021-01-29

Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi
Heavy Metal Accumulation with Macro and Micro Elements in Maize Plant Irrigated by Wastewater

Şerife ÇAY [1] , Rıza KANBER [2]


Bu çalışmanın amacı, günümüzde artan kentleşmeye bağlı olarak deşarjı da artan atık suların arıtılarak ve seyreltilerek bitkisel üretimde yeniden değerlendirilmesine yöneliktir. Denemede kullanılan sularla yetiştirilen mısır bitkisinin farklı organlarında N, P, K, Ca, Mg gibi makro elementler ile Fe, Cu, Zn, Mn gibi iz elementleri ve Pb, Ni, Cd ve B gibi ağır metallerin analizleri yapılmıştır. Arıtma tesislerinin hizmete girmesiyle marinal suların tarımda kullanım seçeneğinin getireceği olumlu olumsuz etkilerin incelenmesi yapılmıştır. Ancak, tuzluluk kontrolü, mikrobiyolojik arıtım ve ağır metal arıtımı yapılmadan, atık ve atık su kaynaklı karışımların kullanılması, toprakların çoraklaşmasını ve mikrobiyal kirlenme oranını ve kirlenmenin sürekliliğini önemli ölçüde etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

In this study, wastewater based on today's increasing urbanization, the increasing discharge of it, by treatment and mixing equal amounts for reuse in agricultural production have been assessed. The conclusion has been reached that maize can be grown using waste water in agriculture but significantly would affect without controlling of the heavy metal treatment.Macro elements such as N, P, K, Ca, Mg, trace elements such as Fe, Cu, Zn, Mn, and heavy metals such as Pb, Ni, Cd and B were analyzed on different organs of the maize plant grown with the water used in the trial.Upon entering service of treatment plants the positive and negative effects of waste waters in agriculture were examined. It was concluded that the use of waste and wastewater-derived mixtures would significantly affect the wasteland of soils and the rate of microbial contamination and the continuity of contamination.
 • Baranowska Morek, A (2003). Plant mechanisms of tolerance to the tonic effect of heavy metals. Kosmos. Probl. Nauk Biol., 52 (2): 283-298.
 • Çay Ş (2013). Konya kentsel atık sularının tarımsal sulamada kullanılması ve mısır yetiştiriciliğine etkileri. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri. Adana.
 • Çay Ş, Kanbger R (2013) Konya kentsel atık sularının tarımsal sulamada kullanılması ve mısır yetiştiriciliğine etkileri. TAGEM 2013-51 Proje Sonuç Raporu. 66-74.
 • Day AD, Tucker TC (1977). Effects of treated wastewater on growth, fibre, protein and amino acid content of sorghum grains. Journal of Environmental Quality. Vol. 6 (3):3 25-327.
 • Dmitrij I, Bashmakov AS, Lukatkin V, Revin V, Povılas D, Brazaityte A, Baranauskıs K (2005). Growth of maize seedlings affected by different concentrations of heavy metals. Ekologıj, 3: 22-27.
 • Eid MA, Shereif M (1996). Effect of waste water ıririgation on rowth and mineral contents of certain crops. Egypt. J.of Soil. Sci., 36 (1-4):109-118.
 • Jasiewıcz CZ, Baran A, Tarnawski M (2010). Effect of bottom sediment on content, bioaccumulation and translocation of heavy metals in maize biomass. J. Elem. 15(2):281-290.
 • Kacar B, İnal A (2008). Bitki analizleri. 3. Nobel Yayın Dağtım. s: 912.
 • Kacar B, Katkat AV (1998). Bitki besleme. 3. Baskı. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayınları, 127:168-175.
 • Kafadar FN, Saygıdeğer S (2010). Gaziantep ilinde organize sanayi bölgesi atık suları ile sulanan bazı tarım bitkilerinde kurşun (pb) miktarlarının belirlenmesi. Ekoloji, 19(75): 41-48.
 • Marten GC, Larson WE, Clapp CE (1980). Effects of municipal wastewater effluent on performance and feed quality of maize vs. reed canarygrass. Journal of Environmental Quality, 9 (1): 137-141.
 • Sidle RC, Hook JE, Kardos LT, (1976). Heavy metals application and plant uptake in a land disposal system for wastewater. Journal of Environmental Quality, 5: 97-102.
 • Tuna AL, Bürün B, Şahin O, Yağmur B (2001). Kentsel atık suların yeniden değerlendirilmesi. IV Ulusal Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2001 Bodrum, s.513-518.
 • Tuna AL, Bürün B (2003). Mısırda mineral beslenme ve bazı topraközellikleri üzerine kentsel atık suların etkisi. Dumlupınar Üni. Fen Bilimleri Dergisi, 4:7-15.
 • Tuna AL, Girgin AR (2005). (Zea mays L.) gelisme, mineral beslenme ve ağır metal ıçeriği üzerine termik santral uçucu küllerinin etkisi. Ekoloji, 14(57): 29-37.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şerife ÇAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Toprak su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü
Ülke: Turkey


Yazar: Rıza KANBER
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { topraksu807495, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2021}, volume = {Özel Sayı}, pages = {67 - 75}, doi = {10.21657/topraksu.807495}, title = {Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi}, key = {cite}, author = {Çay, Şerife and Kanber, Rıza} }
APA Çay, Ş , Kanber, R . (2021). Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi . Toprak Su Dergisi , Özel Sayı , 67-75 . DOI: 10.21657/topraksu.807495
MLA Çay, Ş , Kanber, R . "Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi" . Toprak Su Dergisi Özel Sayı (2021 ): 67-75 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/topraksu/issue/59483/807495>
Chicago Çay, Ş , Kanber, R . "Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi". Toprak Su Dergisi Özel Sayı (2021 ): 67-75
RIS TY - JOUR T1 - Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi AU - Şerife Çay , Rıza Kanber Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21657/topraksu.807495 DO - 10.21657/topraksu.807495 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 75 VL - Özel Sayı IS - SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.807495 UR - https://doi.org/10.21657/topraksu.807495 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi %A Şerife Çay , Rıza Kanber %T Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi %D 2021 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V Özel Sayı %N %R doi: 10.21657/topraksu.807495 %U 10.21657/topraksu.807495
ISNAD Çay, Şerife , Kanber, Rıza . "Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi". Toprak Su Dergisi Özel Sayı / (Ocak 2021): 67-75 . https://doi.org/10.21657/topraksu.807495
AMA Çay Ş , Kanber R . Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi. TSD. 2021; Özel Sayı: 67-75.
Vancouver Çay Ş , Kanber R . Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi. Toprak Su Dergisi. 2021; Özel Sayı: 67-75.
IEEE Ş. Çay ve R. Kanber , "Atık Su ile Sulanan Mısır Bitkisinde Makro ve Mikro Element ve Ağır Metal Birikimi", Toprak Su Dergisi, c. Özel Sayı, ss. 67-75, Oca. 2021, doi:10.21657/topraksu.807495