BibTex RIS Kaynak Göster

Autonomy Support, Basic Psychological Need Satisfaction and Subjective Well-being: Self- Determination Theory

Yıl 2009, Cilt: 4 Sayı: 31, 23 - 31, 26.04.2009

Öz

Autonomy support, basic psychological need satisfaction and subjective well-being: selfdetermination theory. The model of self-determination, which is based on self determination theory, related to satisfaction with the basic psychological needs has been tested and to what extent it works in Turkey has been studied in the present research. This working group has comprised of 414 students, including 216 females and 198 males from Gazi University, Faculty of Education. For the analysis of data SPSS 11.0 and LISREL 8.30 programmes have been used. Following the analysis, direct and indirect influences of the independent variables (needs satisfaction and support for autonomy) and of needs satisfaction as well as support for autonomy on the dependent variable that is subjective well-being, have been put forward. In this research the model of self-determination, which has been tested, complies with the data gathered in Turkey. In other words, it has been observed that support for autonomy that individuals get from their family and friends has a direct and positive influence on their basic psychological needs, which, in turn, has a positive influence on subjective well-being.

Özerklik Desteği, Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve Öznel İyi Olma: Öz-Belirleme Kuramı

Yıl 2009, Cilt: 4 Sayı: 31, 23 - 31, 26.04.2009

Öz

Bu araştırmada öz-belirleme kuramına dayanan, temel psikolojik ihtiyaçların doyumuna ilişkin özbelirleme modeli test edilmiş ve modelin Türk kültürüne ne düzeyde uygun olduğu araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi lisans programlarında okuyan, 216’sı kız, 198’i erkek olmak üzere toplam 414 öğrenciden oluşmuştur. Özbelirleme modeli yapısal eşitlik modeliyle sınanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 11.0 ve LISREL 8.30 programları kullanılmıştır. Yapılan analiz sonrasında, modelde bağımlı değişken olan öznel iyi olmaya bağımsız değişkenlerin (ihtiyaç doyumu ve özerklik desteği) ve ihtiyaç doyumu değişkenine özerklik desteğinin doğrudan ve dolaylı etkileri ortaya konulmuştur. Araştırmada test edilen öz-belirleme modelinin toplanan verilere uygunluk gösterdiği görülmüştür. Diğer bir ifadeyle bireylerin aile ve arkadaş çevresinden aldıkları özerklik desteğinin, onların temel psikolojik ihtiyaçlarının doyumunu etkilediği, temel psikolojik ihtiyaçların doyumunun da öznel iyi olmayı olumlu etkilediği bulunmuştur.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep Cihangir Çankaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Cilt: 4 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Cihangir Çankaya, Z. (2009). Autonomy Support, Basic Psychological Need Satisfaction and Subjective Well-being: Self- Determination Theory. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(31), 23-31. https://doi.org/10.17066/pdrd.96190

!! From 30 November 2023, English language proofreading will be required for accepted articles to ensure language quality.