Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 53, Sayfalar 297 - 315 2019-06-25

Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi

Gülen Uygarer [1]


Son yıllarda, internet ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler özellikle çocuk ve ergenlerin maruz kaldığı sorunlara yenilerinin eklenmesine yol açmıştır. Çocuk ve ergenlerin internet ve iletişim teknolojilerinin yeteri kadar kontrollü şekilde kullanamadıklarında siber zorbalık gibi sorun ortaya çıkmaktadır. Siber zorbalık çocuk ve ergenlerde daha şiddetli ve yaygın olduğundan psikolojik yardım sürecinde terapötik yaklaşımlardan Gerçeklik Terapisinin tercih edildiği bilinmektedir. Gerçeklik Terapisinin temel aldığı Seçim Kuramından, bireyin hissetmiş olduğu iyi olmayan ve mutsuzluk veren duygularda dahil olmakla beraber her şey bireyin seçimi olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda siber zorbalık çocuk ve ergenlere yönelik psikolojik danışma sürecinde etkili bir yaklaşım olduğu ileri sürülmektedir.


Gerçeklik Terapisi, Siber zorbalık, çocuklar, ergenler, okul
 • Arıcal, O.T. (2011). Siber zorbalık: Gençlerimizi bekleyen yeni tehlike. Kariyer Penceresi, 2(6): 10- 12.
 • Barker A (1995). Success of emotionally disturbed adolescents in therapeutic wilderness. Houston: Houston State University Press.
 • Beebe, J.E, & Robey,P.A. (2011). The prevalence and psychological impact of bullying on adolescents: An application of choice theory and reality therapy. International Journal of Choice and Reality Therapy.XXX(2),33-44.
 • Belsey, B. (2004). Always on, always aware. http://www. cyberbullying. ca/pdf/Cyberbullying_Information. pdf. adresinden erişildi.
 • Burns M.( 2008) Students needs survey. A psychometrically sound measure of the five basic needs. International Journal of Reality Therapy.;25(28):35-43.
 • Cornell, D. G., Sheras, P. L., & Cole, J. C. (2006). Assessment of bullying. S. Jimerson, & M. J. Furlong içinde, Handbook of School Violence and School Safety (s. 587-602). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Çelen, F. K., Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. Akademik Bilişim, 2-4.
 • Çınkır, G. ve Karaman-Kepenekçi, Y. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (34), 236-253.
 • Dooley,J.J., Pyzalski,J. ve Cross, D. (2009). Cyberbullying versus face-to-face bullying. Journal of Psychology; 217(4):182–188
 • Farrington,D.P., & Ttofi, M.M. (2009). School-based programs to reduce bullying and victimization. Cambridge: Cambridge University. (Systematic Review for: The Campbell Collaboration Crime and Justice Group)
 • Glasser, W. (1998). Choice theory: A new psychology of personal freedom. New York: HarperCollins.
 • Glasser, W. (2000). Counseling with choice theory: The new reality therapy. New York: Harper Collins
 • Glasser, W. (2000). Reality therapy in the year 2000. , Anaheim, CA. the Evolution of Psychotherapy Conference (s. xxx-xxx). Anaheim: CA.
 • Kaner, S.(1991) Suçlu çocuklara/gençlere ve sorunlarına genel bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 169-186
 • Kaner, S. (1992). Suçluluğu açıklayan yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 473-496.
 • Kim, J. U. (2006). The effect of a bullying prevention program on responsibility and victimization of bullied children in Korea. International Journal of Reality Therapy, 26(1) XXXX.
 • Kowalski, R. M., & Limber, S. P. (2007). Electronic bullying among middle school students. Journal of Adolescent Health, 41(6), S22-S30.
 • Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools. Computers in Human Behavior, 23(4), 1777-1791.
 • Melissa D (2010). High School Delinquency.London: Routledge Press.
 • Neil T. (2003) Reviewing and benchmarking adventure therapy outcome. Journal Experiential Education. 25(3):316-21.
 • Özel, S. (2013). Lise öğrencileri arasında siber zorbalık, siber mağduriyet, depresyon ve benlik saygısı ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fatih Üniversitesi, İstanbul
 • Özmen, A. (2004). Seçim kuramına ve gerçeklik terapisine dayalı öfkeyle başa çıkma eğitim programının ve etkileşim grubu uygulamasının üniversite öğrencilerinin öfkeyle başa çıkma becerileri üzerinde etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara
 • Palmer,S. (2000). Introduction to Counselling and Psychotherapy. London: Sage Publications.
 • Sabella,R. (2012). Cyberbullying: How school counselors can help J.W. Patchin & S. Hinduja (Eds)içinde, Cyberbullying prevention and response (s.72-92). New York: Routledge.
 • Sanders,C.E. (2004). What is bullying? C.Sanders & G.D. Phye (Eds) içinde, Bullying: implications for the classroom (s.2-19). London: Elsevier Academic Press.
 • Tanrıkulu,T. (2013) Siber zorbalıkla ilgili değişkenlerin incelenmesi ve gerçeklik terapisi yönelimli bir müdahale programının siber zorbaca davranışlar üzerinde etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Tanrıkulu, T. (2014) Seçim teorisi perspektifinden siberzorbalık. Educational Research and Review. 9 (18), 660-665
 • Wubbolding, R.E. (2000). Reality therapy for the 21st century. Philadelphia: Brunner-Routledge.
 • Wubbolding,R.E. (2007). Reality therapy. A.Rochlen (Ed.), içinde Applying counseling theories: An online, case-based approach (s193-207). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Wubbolding, R.E., Al-Rashidi, B., Brickell,J., Kalktani, M., Kim, R.I., Lennon, B., ve diğerleri (1998).Multicultural awareness: Implications for reality therapy and choice therapy. International Journal of Reality Therapy, 17(2), 4-6
 • Wubbolding, R.E., & Brickell, J. (1998). Qualities of the reality therapy therapist. International Journal of Reality Therapy, 17(2), 47-49.
 • Wubbolding, R.E., & Brickell, J. (2000) Misconceptions about reality therapy. International Journal of Reality Therapy,19(2), 264-265.
 • Wubbolding, R.E.,Brickell,J., Imhof, L., Rose,I.K., Lojk, L., & Al-Rashidi, B. (2004). Reality therapy: A global perspective.International Journal for the Advancement of Counseling, 26, 219- 228.
 • Zeig,J.K. (1992).Discussion.J.K. Zeig (Ed.) içinde,. The evolution of psychotherapy: The second conference (s.278-282). New York: Brunner/Mazel.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9005-6806
Yazar: Gülen Uygarer

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tpdrd583229, journal = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi}, issn = {1302-1370}, eissn = {1302-1370}, address = {}, publisher = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {297 - 315}, doi = {}, title = {Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Uygarer, Gülen} }
APA Uygarer, G . (2019). Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 9 (53) , 297-315 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/46427/583229
MLA Uygarer, G . "Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (2019 ): 297-315 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/46427/583229>
Chicago Uygarer, G . "Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (2019 ): 297-315
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi AU - Gülen Uygarer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 297 EP - 315 VL - 9 IS - 53 SN - 1302-1370-1302-1370 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi %A Gülen Uygarer %T Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi %D 2019 %J Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi %P 1302-1370-1302-1370 %V 9 %N 53 %R %U
ISNAD Uygarer, Gülen . "Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 / 53 (Haziran 2019): 297-315 .
AMA Uygarer G . Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2019; 9(53): 297-315.
Vancouver Uygarer G . Çocuk ve Ergenlerde Siber Zorbalıkla Başa Çıkmada Gerçeklik Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2019; 9(53): 315-297.