Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 53, Sayfalar 341 - 371 2019-06-25

Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması

Senem Ezgi Vatandaşlar [1] , Zeynep Hatipoğlu Sümer [2]


Yakın ilişkilerdeki en yaygın şiddet türü olarak bilinen psikolojik şiddet, maruz kalanı birçok açıdan eleştirmeye ve güçsüzleştirmeye yarayan süregelen davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir. Şiddet uygulayanı ve uygulananı olma açısından cinsiyet tartışmalı bir konudur. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar, şiddet uygulayanın erkek, şiddete maruz kalanın ise kadın olduğu yönündeki yaygın kanının her zaman geçerli olmayabileceğini göstermiştir. Bu çalışma Tolman tarafından geliştirilen Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğini (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türkiye kültürüne uyarlamak ve ölçeğin psikolojik şiddete maruz kalma bakımından evli kadın ve erkekler örnekleminde psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin Türkiye örnekleminde kötü davranma, kısıtlama, kıskançlık ve eleştiri alt boyutlarından oluştuğu gözlemlenmiştir. Psikolojik şiddet alt boyutları çeşitli demografik ve ilişkisel değişkenlere göre anlamlı farklar göstermiştir. Sonuç olarak, Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin Türkçe Formunun evli bireylerin maruz kaldığı psikolojik şiddeti ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu bulunmuştur.

Psikolojik şiddet, evlilik, ölçek uyarlama, psikometri, aile içi şiddet
 • Alexander, P. C., Moore, S. & Alexander III, E. R. (1991). What is transmitted in the intergenerational transmission of violence? Journal of Marriage and the Family, 53(3) 657- 667.
 • Altınay, A. G. & Arat, Y. (2007). Türkiye’de kadına yönelik şiddet. İstanbul, Punto Baskı Çözümleri.
 • Arbuckle J. L. (2009). Amos (Version 18.0) [Bilgisayar Programı]. Chicago: SPSS.
 • Archer, J. (2000). Sex differences in aggression between heterosexual partners: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 126(5), 651-680.
 • Arias, I. & Pape, K. T. (1999). Psychological abuse: Implications for adjustment and commitment to leave violent partners. Violence and Victims, 14(1), 55-67.
 • Bacchus, L., Mezey, G. & Bewley, S. (2004). Domestic violence: prevalence in pregnant women and associations with physical and psychological health. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 113, 6–11.
 • Baker, C. & Stith, S. M. (2008). Factors predicting dating violence perpetration among male and female college students. Journal of Aggression, Maltreatment, & Trauma, 17(2), 227-244.
 • Barter, C. (2009). In the name of love: Partner abuse and violence in teenage relationships. British Journal of Social Work, 39, 211-233.
 • Basile, K. C., Arias, I., Desai, S. & Thompson, M. P. (2004). The differential association of intimate partner physical, sexual, psychological, and stalking violence and posttraumatic stress symptoms in a nationally representative sample of women. Journal of Traumatic Stress, 17(5), 413–421.
 • Bell, K. M. & Naugle, A. E. (2008). Intimate partner violence theoretical considerations: Moving towards a contextual framework. Clinical Psychology Review, 28, 1096-1107.
 • Bora, A. (2015). Evlilikte Kadina Yönelik Şiddet: Tutum, Yaşanti Ve Yasal Farkindalik Açisindan Cinsiyetler Arasi Karşilaştirma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.
 • Buss, D. M. & Shackelford, T. K. (1997). From vigilance to violence: Mate retention tactics in married couples. Journal of Personality and Social Psychology, 72(2), 346-361.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Caetano, R., Vaeth, P. A. & Ramisetty-Mikler, S. (2008). Intimate partner violence victim and perpetrator characteristics among couples in the United States. Journal of Family Violence, 23(6), 507-518.
 • Carlson, M. J., Harris, S. D. & Holden, G. W. (1999). Protective orders and domestic violence: Risk factors for re-abuse. Journal of Family Violence, 14(2), 205-226.
 • Chan, K. L. (2011). Gender differences in self-reports of intimate partner violence: A review. Aggression and Violent Behavior, 16, 167-175.
 • Coker, A. L., Follingstad, D. R., Bush, H. M. & Fisher, B. S. (2015). Are interpersonal violence rates higher among young women in college compared with those never attending college? Journal of Interpersonal Violence, 31(8), 1413-1429.
 • Começanha, R. & Maia, Â. (2017). Screening tool for psychological intimate partner violence: Portuguese validation of the psychological maltreatment of women inventory. Violence and Victims, doi: https://doi.org/10.1891/0886-6708.VV-D-16-00060
 • Coston, B. M. (2017). Power and inequality: Intimate partner violence against bisexual and nonmonosexual women in the United States. Journal of Interpersonal Violence, doi:0886260517726415.
 • Dardis, C.M., Dixon, K. J., Edwards, K. M. & Turchik, J. A. (2014). An examination of the factors related to dating violence perpetration among young men and women and associated theoretical explanations: A review of the literature. Trauma, Violence, & Abuse, 16(2), 136-152.
 • Doğanavşargil, Ö. & Vahip, I. (2007). Fiziksel eş şiddetini belirlemede klinik görüşme yöntemi. Klinik Psikiyatri, 10, 125-136.
 • Doumas, D. M., Pearson, C. L., Elgin, J. E. & McKinley, L. L. (2008). Adult attachment as a risk factor for intimate partner violence: the “mispairing” of partners' attachment styles. Journal of Interpersonal Violence, 23(5), 616-634.
 • Drijber, B. C., Rejinders, U. J. L. & Ceelen, M. (2013). Male victims of domestic violence.Journal of Family Violence, 28, 173-178.
 • Dutton, M.A., Goodman, L. A. & Bennet, L. (1999). Court-involved battered women’s responses to violence: The role of psychological, physical, and sexual abuse. Violence and Victims, 14(1), 89-104.
 • Dutton, D. G. & Nicholls, T. L. (2005). The gender paradigm in domestic violence research and theory: Part 1 – The conflict of theory and data. Aggression and Violent Behavior, 10, 680- 714.
 • Erdoğan, S., Aktaş, A. & Bayram, G. O. (2009). Sığınma evinde yaşayan bir grup kadının şiddet deneyimleri ve baş etme yaklaşımları: Niteliksel bir çalışma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 807-824.
 • Ersoy, N. C., Hünler, O. S., & Namer, Y. (2017). Kadına Psikolojik Eziyet Envanteri Kısa Formu Türkçe Uyarlaması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 20(4), 276-286.
 • Fleury, R. E., Sullivan, C. M. & Bybee, D. I. (2000). When ending the relationship doesn’t end the violence: Women’s experiences of violence by former partners. Violence Against Women, 6(12), 1363-1383.
 • Follingstad, D. R. (2007). Rethinking current approaches to psychological abuse: Conceptual and methodological issues. Aggression and Violent Behavior, 12, 439-458.
 • Güleç Öyekçin, D., Yetim, D., & Şahin, E. M. (2012). Kadına yönelik farklı eş şiddeti tiplerini etkileyen psikososyal faktörler. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(2), 73-81.
 • Hardesty, J. L., Crossman, K. A., Haselschwerdt, M. L., Raffaelli, M., Ogolsky, B. G. & Johnson, M. P. (2015). Toward a standard approach to operationalizing coercive control and classifying violence types. Journal of Marriage and Family, 77(4), 833-843.
 • Hatipoğlu-Sümer, Z. & Toplu, E. (2011, Ekim). Flört İlişkisinde Şiddete Maruz Kalma ve Şiddet Uygulama: Güç Algısı ve Güç Doyumunun Rolü [Öz]. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulan bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Hortaçsu, N., Kalaycıoğlu, S. & Rittersberger-tiliç, H. (2003). Intrafamily aggression in Turkey: Frequency, instigation, and acceptance. The Journal of Social Psychology, 143(2),163-184.
 • Hughes, D. (2004). Domestic violence against men. Erişim tarihi 25 Aralık 2012, http://therightsofman.typepad.co.uk/the_rights_of_man/files/domestic_violence_agai nst_men_by_david_hughes.doc
 • Kasian, M. & Painter, S. L. (1992). Frequency and severity of psychological abuse in a dating population. Journal of Interpersonal Violence, 7(3), 350-364.
 • Katz, J. & Arias, I. (1999). Psychological abuse and depressive symptoms in dating women: Do different types of abuse have differential effects? Journal of Family Violence, 14(3), 281-295.
 • Katz, J., Washington Kuffel, S. & Brown, F. A. (2006). Leaving a sexually coercive dating partner: A prospective application of the investment model. Psychology of Women Quarterly, 30, 267- 275.
 • Kaura, S. A. & Lohman, B. J. (2007). Dating violence victimization, relationship satisfaction, mental health problems, and acceptability of violence: A comparison of men and women. Journal of Family Violence, 22, 367-381.
 • Kılıç, B. Ç. (1999). Aile içi kadına yönelik şiddetin belirlenmesi ve hemşirenin rolü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kimmel, M. S. (2001). Male victims of domestic violence: A substantive and methodological research review. A Report to the Equality Committee of the Department of Education and Science. Erişim tarihi 26 Aralık 2012, http://www.amen.ie/Downloads/26013.pdf
 • Kimmel, M. S. (2002). “Gender symmetry” in domestic violence: A substantive and methodological review. Violence Against Women, 8(11), 1332-1363.
 • Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications. Kocacık, F. & Çağlayandereli, M. (2009). Ailede kadına yönelik şiddet: Denizli ili örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 24-43.
 • Koenig, M. A., Ahmed, S., Hossain, M. B. & Mozumder, A. K. A. (2003). Women’s status and domestic violence in rural Bangladesh: individual-and community-level effects. Demography, 40(2), 269-288.
 • Krug E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B. & Lozano, R. (2002). World report on violence and health. Erişim tarihi 1 Ocak 2012, http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/9241545615.pdf
 • Lange, C., Starker, A., von der Lippe, E. & Hölling, H. (2016). Prevalence of experience of physical and psychological violence in the general population in the past 12 months. Results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1). Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz, 59(1), 4-16.
 • Magdol, L., Moffitt, T. E., Caspi, A., & Silva, P. A. (1998). Hitting without a license: Testing explanations for differences in partner abuse between young adult daters and cohabitors. Journal of Marriage and the Family, 60(1), 41-55.
 • Maldonado-Molina, M. M., Reingle, J. M. & Jennings, W. G. (2011). Does alcohol use predict violent behaviors? The relationship between alcohol use and violence in a nationally representative longitudinal sample. Youth Violence and Juvenile Justice, 9(2): 99–111.
 • Marshall, L. L. (1996). Psychological abuse of women: Six distinct clusters. Journal of Family Violence, 11(4), 379-409.
 • Mert, İ. S., & Bekmezci, M. (2016). İki kariyerli aile çalışanlarında iş ve yaşam tatmini. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(1), 46-57.
 • Mihalic, S. W. & Elliott, D. (1997). A social learning theory model of marital violence. Journal of Family Violence, 12(1), 21-47.
 • National Research Council (1993). Understanding and Preventing Violence: Volume 1. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/1861.
 • Pico-Alfonso, M. A. (2005). Psychological intimate partner violence: The major predictor of posttraumatic stress disorder in abused women. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 29, 181-193.
 • Plichta, S. B. & Falik, M. (2001). Prevalence of violence and its implications for women’s health. Women and Health Issues, 11(3), 244-258.
 • Reingle, J. M., Staras, S. A. S., Jennings, W. G., Branchini, J. & Maldonado-Molina, M. M. (2012). The relationship between marijuana use and intimate partner violence in a nationally representative, longitudinal sample. Journal of Interpersonal Violence, 27(8): 1562–1578.
 • Rhatigan, D. L. & Axsom, D. K. (2006). Using the investment model to understand battered women’s commitment to abusive relationships. Journal of Family Violence, 21(2), 153-162.
 • Rhatigan, D. L., Moore, T. M. & Stuart, G. L. (2005). An investment model analysis of relationship stability among women court-mandated to violence interventions. Psychology of Women Quarterly, 29, 313-322.
 • Rickert, V. I., Wiemann, C. M., Harrykissoon, S. D., Berenson, A. B. & Kolb, E. (2002). The relationship among demographics, reproductive characteristics, and intimate partner violence. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 187(4), 1002-1007.
 • Sackett, L. A. & Saunders, D. G. (1999). The impact of different forms of psychological abuse on battered women. Violence and Victims, 14(1), 105-117.
 • Shorey, R. C., Brasfield, H., Zucosky, H., Febres, J. & Stuart, G. L. (2015). The relation between alcohol use and psychological, physical, and sexual dating violence perpetration among male college students. Violence Against Women, 21(2), 151–164.
 • Shorey, R. C., Cornelius, T. L. & Bell, K. M. (2008). A critical review of theoretical frameworks for dating violence: Comparing the dating and marital fields. Aggression and Violent Behavior, 13, 185-194.
 • SPSS Inc. (2008). SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.
 • Stets, J. E. (1990). Verbal and physical aggression in marriage. Journal of Marriage and the Family, 52(2), 501-514.
 • Şahin, E. M., Yetim, D., & Güleç Öyekçin, D. (2012). Edirne’de kadına yönelik eş şiddeti yaygınlığı ve kadınların şiddete karşı tutumları. Cumhuriyet Medical Journal, 34(1), 23-32.
 • Şahin, S., İlçioğlu, K., & Ünsal, A. (2018). İnfertil kadınlarda aile içi şiddet ve kaygı düzeyleri. Cukurova Medical Journal, 43(4), 777-784.
 • Tabachnick & Fidell (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Pearson.
 • The Mankind Initiative (2008). The A to Z of D. V. Erişim tarihi 26 Aralık 2012, http://www.mankind.org.uk/pdfs/AtoZofDV.pdf
 • Thompson, R. S., Bonomi, A. E., Anderson, M., Reid, R. J., Dimer, J. A., Carrell, D. & Rivara, F. P. (2006). Intimate partner violence: Prevalence, types, and chronicity in adult women. American Journal of Preventive Medicine, 30(6), 447-457.
 • Tolman, R. M. (b.t.). Instructions for scoring PMWI subscales. Erişim tarihi 11 Mayıs 2014, http://sitemaker.umich.edu/pmwi/files/pmwi_scoring_instructions.pdf
 • Tolman, R. (1989). The development and validation of a non-physical abuse scale. Violence and Victims, 4, 154-177.
 • Tolman, R. M. (1999). The validation of the psychological maltreatment of women inventory.Violence and Victims, 14(1), 25-37.
 • Toplu, E. & Hatipoğlu-Sümer, Z., (2011, Ekim). Flort iliskisinde siddetin yayginligi ve turleri [Öz] XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulan bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Toplu Demirtaş, E., Hatipoğlu Sümer, Z., & Murphy, C. M. (2018). Turkish version of the Multidimensional Measure of Emotional Abuse: Preliminary psychometrics in college students. Violence and Victims, 33(2), 275-295.
 • Toplu-Demirtaş, E., Hatipoğlu-Sümer, Z. & White, J. W. (2013). The relation between dating violence victimization and commitment among Turkish women: Does the investment model matter? International Journal of Conflict and Violence, 7(2), 203-215.
 • Turhan, E., Guraksin, A. & Inandi, T. (2006). Validity and reliability of the Turkish version of the revised Conflict Tactics Scales. Turkish Journal of Public Health, 4(1), 1-12.
 • Ulucan, H. (2017). Domestic violence and female’s labor market conditions in Turkey: An analysis of cross sectional data. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(5), 113-124.
 • Ureña, J., Romera, E. M., Casas, J. A., Viejo, C. & Ortega-Ruiz, R. (2015). Psichometrics properties of psychological dating violence questionnaire: A study with young couples. International Journal of Clinical and Health Psychology, 15, 52-60.
 • Whitaker, D. J., Haileyesus, T., Swahn, M. & Saltzman, L. S. (2007). Differences in frequency of violence and reported injury between relationships with reciprocal and nonreciprocal intimate partner violence. American Journal of Public Health, 97(5), 941-947.
 • World Health Organization (WHO) (2012). Intimate partner violence: Understanding and addressing violence against women. Erişim tarihi 06 Ocak 2015, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77432/1/WHO_RHR_12.36_eng.pdf?ua=
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5265-9128
Yazar: Senem Ezgi Vatandaşlar (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-9163-2622
Yazar: Zeynep Hatipoğlu Sümer

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tpdrd583243, journal = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi}, issn = {1302-1370}, eissn = {1302-1370}, address = {}, publisher = {Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {341 - 371}, doi = {}, title = {Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması}, key = {cite}, author = {Vatandaşlar, Senem Ezgi and Hatipoğlu Sümer, Zeynep} }
APA Vatandaşlar, S , Hatipoğlu Sümer, Z . (2019). Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , 9 (53) , 341-371 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/46427/583243
MLA Vatandaşlar, S , Hatipoğlu Sümer, Z . "Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (2019 ): 341-371 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/46427/583243>
Chicago Vatandaşlar, S , Hatipoğlu Sümer, Z . "Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (2019 ): 341-371
RIS TY - JOUR T1 - Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması AU - Senem Ezgi Vatandaşlar , Zeynep Hatipoğlu Sümer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 341 EP - 371 VL - 9 IS - 53 SN - 1302-1370-1302-1370 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması %A Senem Ezgi Vatandaşlar , Zeynep Hatipoğlu Sümer %T Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması %D 2019 %J Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi %P 1302-1370-1302-1370 %V 9 %N 53 %R %U
ISNAD Vatandaşlar, Senem Ezgi , Hatipoğlu Sümer, Zeynep . "Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması". Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 / 53 (Haziran 2019): 341-371 .
AMA Vatandaşlar S , Hatipoğlu Sümer Z . Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2019; 9(53): 341-371.
Vancouver Vatandaşlar S , Hatipoğlu Sümer Z . Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk Kültürüne Uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2019; 9(53): 371-341.