Editör Kurulu

Baş Editör

Doç. Dr. Gökhan ILGAZ

Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, https://personel.trakya.edu.tr/gokhani/#.XSST-OgzaUk


Editör
Dr. Öğretim Üyesi Sedef ZEYREKLİ YAŞEditör Yardımcısı 

Öğretim Görevlisi Müge ATAKAN

Trakya Üniversitesi, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, https://personel.trakya.edu.tr/mugeatakan/#.XSSUxugzaUkDil Editörü

Doç. Dr. Emre GÜVENDİR

Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,  https://personel.trakya.edu.tr/emreguvendir/#.XSSVLOgzaUkEditör Kurulu

Dr.Öğr. Üyesi Levent DOĞAN (Başkan)

Trakya üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, https://personel.trakya.edu.tr/ldogan/#.XSSVd-gzaUk


Prof.Dr. Umberto ANSALDO

The University of Sydney, Faculty of Arts and Social Sciences, https://sydney.edu.au/arts/staff/profiles/umberto.ansaldo.php 


Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Trakya üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, https://personel.trakya.edu.tr/aihsanobek/#.XSSVuegzaUl


Prof. Dr. Adil OĞUZHAN

Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, https://personel.trakya.edu.tr/adiloguzhan/#.XSSV1egzaUl


Prof. Dr. Kerima FİLAN

University of Sarajevo, Department of Oriental Philology, https://www.ff.unsa.ba/index.php/en/teaching-staff-ori/580-prof-dr-kerima-filan


Prof. Dr. Dragi GJORGIEV

Academy of Sciences and Arts of The Republic of North Macedonia, http://manu.edu.mk/teams/prof-d-r-dragi-gjorgiev/


Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Trakya Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, https://personel.trakya.edu.tr/ahamdizafer/#.XSSWGugzaUl


Prof. Assoc. Afrim HOTI

University of Pristine, Department of Political Sciences, http://filozofiku.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Ass--Afrim-Hoti/CV,-Afrim-Hoti---Eng-(2).pdf.aspx


Prof. Assoc. Teodor SEDLARSKI

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics and Administration, https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_economics_and_business_administration/faculty_members_departments/departments/economics/lecturers_department_of_economics/assoc_prof_teodor_sedlarski_phd


Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Trakya Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, https://personel.trakya.edu.tr/sukrudinc/#.XSSWcegzaUk


Dr. Öğr. Üyesi Emre KALAY

Trakya Üniversitesi, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, https://personel.trakya.edu.tr/emrekalay/#.XSSUNOgzaUkDizgi ve Mizanpaj

Gonca GÜLVODİNA

Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnterdisipliner Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi

Gökhan ILGAZ

Turkey
gokhani@trakya.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8988-5279
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
URL: https://personel.trakya.edu.tr/gokhani#.W_6AGNszb4Y

Emre KALAY

Turkey
ekalay@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-5068-0791
Kurum: Trakya Üniversitesi
URL: https://personel.trakya.edu.tr/emrekalay/#.W6i1K2gzbIU
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi' nin Tarandığı İndeksler

DOAJ- Directory of Open Access Journals

doaj ile ilgili görsel sonucu

EBSCO

ebsco ile ilgili görsel sonucu

SOBİAD

sobiad ile ilgili görsel sonucu


İdealonline

idealonline ile ilgili görsel sonucu


Akademik Dizin

akademik dizin ile ilgili görsel sonucu

Arastirmax

araÅtırmax ile ilgili görsel sonucu

Türk Eğitim İndeksi

türk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucutürk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucu