Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yıl 2021, 2021 Cilt 23 Özel Sayı: IERFM, 133 - 148, 23.08.2021
https://doi.org/10.26468/trakyasobed.868513

Öz

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul (BİST) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GMYO) endeksinin BİST 100 başta olmak üzere BİST Taş, Toprak, BİST Kimya, Petrol, Plastik ve BİST Metal Ana endeksleri ile ilişkisini tespit etmektir. Bu endekslerin seçilmesinin sebebi gayrimenkulün önemli unsurlarından biri olan ve ülkemizde de oldukça önem arz eden konut sektörünün önemli bileşenlerini temsil etmesidir. Bu amaçla Ekim 2005 – Eylül 2019 dönemi arası aylık veriler ARDL sınır testi yaklaşımı ile incelenmiştir. Analiz sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiş ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı endeksinin, BİST Taş, Toprak ve BİST Metal Ana Endekslerinden etkilendiğine ilişkin anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca kısa dönem sonuçları bu endekslerle birlikte BİST 100 endeksinin de GYO endeksi ile ilişkili olduğunu destekler niteliktedir.

Kaynakça

 • Afşar, A., ve Karpuz, E. (2019). “Makroekonomik Değişkenlerle Borsa İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi Arasındaki İlişki”, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 52-64.
 • Aytekin, S., ve Kahraman, E., (2015), “BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksindeki (XGMYO) Şirketlerin Finansal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı:8(1), 289-301.
 • Burucu, H., ve Contuk, F. Y., (2016), “Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Rekabet Yapısı”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 53 Sayı: 615
 • Çelik, Ş., ve Melahat Tuğba Manan,M. T., (2018), “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Risk İle Performans İlişkisi”, Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi 1, 1, s. 60-79
 • Deran, A.,Sarıay, İ., ve Savaş, İ., (2013), “İMKB’de İşlem Gören Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı:2, ss.194-203.
 • Fang, H. and Lee, Y-H. (2013). “Arethe Global REIT Markets Efficientby a New Approach?” Panoeconomicus, 6, 743-757.
 • Gökgöz, F. (2008). “Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Uygulanabilirliği”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63 (2), 43-64.
 • İslamoğlu, M.,Apan, M., ve Öztel, A., (2015), “An Evaluation of the Financial Performance of REITs in Borsa Istanbul: A Case Study Using the Entropy-Based TOPSIS Method’’, International Journal of Financial Research, Sciedu Press, 2015, Vol 6, No: 2, pp: 124-138,
 • Hepşen A. (2012). “Calendar Anomalies and Turkish Real Estate Investment Trust (REITs)”. International Journal of Economics and Finance, 4(3), 230-236
 • Hussin, M., Muhammad, F., Abdul Razak, A. A., Abdul Hadi, F. S., and Gan, P. (2017). “The Role of Macro economic Variables in the Islamic Real Estate Investment Trusts ( I-REIT ) Market in Malaysia”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(4), 911–926.
 • Kocadayı, N., Kavşak, E., ve Temizel, F. (2020), “Emtia Fiyatlarının Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına Olan Etkilerinin Avrupa Borç Krizine Bağlı Olarak Değerlendirilmesi: Avrupa Ülkeleri Örneği”, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (1), 15-27.
 • Karakaya, A., (2017), “Türkiye’deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Hisse Senedi Değeri ve Süper Etkinliği Arasındaki İlişki”, Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Kandır, S. Y., ve Özhan, E., (2018), “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Pay Getirilerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt: 12, Sayı: 2, s.31-45.
 • Loo, W. K., Anuar, M. A., and Ramakrishnan, S. (2016). “Integration between the Asian REIT Markets and Macroeconomic Variables”. Journal of Property Investment & Finance, 34(1), 68–82.
 • Pesaran, M.H., Shin, Y., and Smith, R.J. (2001). “Bounds testing approachesto the analysis of level relationship”, Journal of Applied Econometrics,16, 289-326.
 • Sırma, İ., (2019), “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Yapısının Piyasa Performansına Etkisi”, The Journal of Operations Research, Statistics, Econometricsand Management Information Systems, Volume 7, Issue 1, p.26-36.
 • Şarkaya, C., (2007), “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir İnceleme ve Türkiye’ye İlişkin Sektör Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1., ss. 175-190.
 • Turnacıgil, S. ve Doğukanlı, H. (2018). “BİST GYO Endeks Getirilerinin SVFM İle Sınanması ve Etki Tepki Analizleri”. Uluslararası, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (2), 37-57.
 • Tüzmen Y. S. (2011), “İMKB’de İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Etkinlilerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, c.31, S.2, 273-287
 • Yetgin, F.,ve İçten, O., (2018), “TOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007- 2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizi”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, (1), s. 19-44.
 • Yılmaz, M. K., İçten, O., (2017), “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Nakit Akımı Odaklı Finansal Performans Analizi (2007-2016)”, Uluslararası Katılımlı 21. Sempozyumu 18-21 Ekim., 165-180.
 • Yılmaz, N. K. (2019), “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performansının TOPSİS Yöntemiyle Ölçümü”, BMIJ, 7(1): 423-443
 • Zhou, H.,Yang, S. and Zhang, M., (2012), “Relationship between Free Cash Flowand Financial Performance: Evidence from the Listed Real Estate Companies in China”, IPCSIT. Vol. 36, 2012, pp. 331-335.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sümeyra GAZEL 0000-0001-8687-0928

Turgay MÜNYAS 0000-0002-8558-2032

Yayımlanma Tarihi 23 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 2021 Cilt 23 Özel Sayı: IERFM

Kaynak Göster

APA GAZEL, S., & MÜNYAS, T. (2021). GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 133-148. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.868513
AMA GAZEL S, MÜNYAS T. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Trakya University Journal of Social Science. Ağustos 2021;23:133-148. doi:10.26468/trakyasobed.868513
Chicago GAZEL, Sümeyra, ve Turgay MÜNYAS. “GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23, Ağustos (Ağustos 2021): 133-48. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.868513.
EndNote GAZEL S, MÜNYAS T (01 Ağustos 2021) GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 133–148.
IEEE S. GAZEL ve T. MÜNYAS, “GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA”, Trakya University Journal of Social Science, c. 23, ss. 133–148, 2021, doi: 10.26468/trakyasobed.868513.
ISNAD GAZEL, Sümeyra - MÜNYAS, Turgay. “GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (Ağustos 2021), 133-148. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.868513.
JAMA GAZEL S, MÜNYAS T. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Trakya University Journal of Social Science. 2021;23:133–148.
MLA GAZEL, Sümeyra ve Turgay MÜNYAS. “GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 23, 2021, ss. 133-48, doi:10.26468/trakyasobed.868513.
Vancouver GAZEL S, MÜNYAS T. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Trakya University Journal of Social Science. 2021;23:133-48.
Resim

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.