Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

An evaluation on the fish diversity of Saroz Bay and Gökçeada Island (Northern Aegean Sea)

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 81 - 92, 12.11.2018

Öz

In this review, updated check-list of marine fish in the Bay of Saroz, northern Aegean Sea was presented. From the results of relevant studies by the coastal fisheries and trawls in Saroz Bay, we therefore determined totally 280 fish species, belonging to 96 families. Coastal fisheries in Saroz Bay consist of small scale such as gillnet, trammel net, longline and handline fisheries, while the large scale fisheries is very limited.

Kaynakça

 • Yılmaz, R., Serbest, D., (2005). Researches on the environmental effects of the coastal sand dunes in Saros Gulf. Trakya Univ. Journal of Science 6: 83-90. (in Turkish).
 • Türkoğlu, M., Ünsal, M., İşmen, A., Mavili, S., Sever, T.M., Yenici, E., Kaya, S., Çoker, T. (2004). Çanakkale Boğazı ve Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) alt ve üst besin tabakalarının dinamiği. TUBITAK YDABAG-101Y081 nolu Proje sonuç raporu. 306 s.
 • Kocataş, A., Bilecik, N. (1992). Ege Denizi Canlı Kaynakları. Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yayınları, Seri A No: 7, Bodrum, 88 s.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2014). Fisheries in Gökçeada. In: Hazırlayanlar: B. Öztürk & Y. Pazarkaya. Gökçeada-Doğa ve Kültür Varlıkları. Cem Yayınevi, pp. 93-103, İstanbul. (in Turkish).
 • Akyol, O., Ceyhan, T., (2010a). Fisheries in Enez Lagoon (Edirne, Northern Aegean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 27: 31-34. (in Turkish).
 • Keskin, Ç., Ünsal, N., (1998). The fish fauna of Gökçeada Island, NE Aegean Sea, Turkey. Italian Journal of Zoology 65 (Suppl.): 299-302.
 • Torcu-Koç, H., Aka, Z., Türker Çakır, D., (2004). An investigation on fishes of Saros Bay (northern Aegean Sea). BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi 6(2): 4-12.
 • Ismen, A., Ozen, O., Altinagac, U., Ozekinci, U., Ayaz, A., (2007). Weight-length relationships of 63 fish species in Saros Bay, Turkey. Journal of Applied Ichthyology 23: 707-708.
 • Yığın, C.C., Ismen, A., (2009). Length-weight relationships for seven rays from Saros Bay (North Aegean Sea). Journal of Applied Ichthyology 25(Suppl.): 106-108.
 • Özekinci, U., Cengiz, Ö., Ismen, A., Altinagaç, U., Ayaz, A., (2009). Length-weight relationships of thirteen flatfishes (Pisces: Pleuronectiformes) from Saroz Bay (North Aegean Sea, Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 8(9): 1800-1801.
 • Akyol, O., Ceyhan, T., (2010b). Coastal fisheries and fishing resources of Gökçeada Island (Aegean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 27: 1-5. (in Turkish).
 • Cengiz, Ö., İşmen, A., Özekinci, U., Öztekin, A., (2011). An investigation on fish fauna of Saros Bay (northern Aegean Sea). Afyon Kocatepe University Journal of Science 11: 31-37. (in Turkish).
 • Altuğ, G., Aktan, Y., Oral, M., Topaloğlu, B., Dede, A., Keskin, Ç., İşinibilir, M., Çardak, M., Çiftçi, P.S., (2011). Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of the Sea of Marmara, Turkey. Marine Biodiversity Records 4: 65.
 • Keskin, Ç., Turan, C., Ergüden, D., (2011). Distribution of the Demersal fishes on the continental shelves of the Levantine and North Aegean Seas (Eastern Mediterranean). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 413-423. doi: 10.4194/trjfas.2011.0311
 • Akmirza, A., (2013). Monogeneans of fish near Gökçeada, Turkey. Turkish Journal of Zoology 37: 441-448.
 • Keskin, Ç., Ordines, F., Ates, C., Moranta, J., Massuti, E., (2014). Prileminary evaluation of landings and discards of the Turkish bottom trawl fishery in the northeastern Aegean Sea (eastern Mediterranean). Scientia Marina 78(2): 213-225.
 • Gönülal, O., Güreşen, S.O., (2014). A list of macrofauna on the continental shelf of Gökçeada Island (northern Aegean Sea) with a new record (Gryphus vitreus Born, 1778) for the Turkish seas. Journal of Black Sea/Mediterranean Environment 20(3): 228-252.
 • Karakulak, F.S., Erk, H., Bilgin, B., (2006). Length-weight relationships for 47 coastal fish species from the northern Aegean Sea, Turkey. Journal of Applied Ichthyology 22: 274-278.
 • Bozkurt, Ö. (2010). Comparisons of trawl catch compositions in Saros and Gökova Bays. Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Fen Bil. Enst., 72 s. (in Turkish).
 • Cengiz, Ö., (2013). Length-weight relationships of 22 fish species from the Gallipoli Peninsula and Dardanelles (Northeastern Mediterranean, Turkey). Turkish Journal of Zoology 37: 419-422.
 • Altın, A., Ayyıldız, H., Kale, S., Alver, C., (2015). Length-weight relationships of forty-nine fish species from shallow waters of Gökçeada Island, northern Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology 39: 971-975.
 • Arslan Ihsanoglu, M., Ismen, A., Yigin, C.C. 2016. Distribution and population structure of gurnard species (Triglidae) in Saros Bay (North Aegean Sea, Turkey). Rapp. Comm. Int. Mer Médit., 41: 378.
 • Altın, A., Ayyıldız, H., (2018). Relationships between total length and otolith measurements for 36 fish species from Gökçeada Island, Turkey. Journal of Applied Ichthyology 34: 136-141.
 • Öz, M.İ., İşmen, A., 2017. Saros Körfezi derin deniz balıkları. In: O. Gönülal, B. Öztürk & N. Başusta, (eds.). I. Türkiye Derin Deniz Ekosistemi Çalıştayı, 19 Haziran, pp 101-111, Gökçeada, Bildiriler Kitabı. TUDAV yayın no: 45.
 • Gönülal, O., 2017. Kuzey Ege derin deniz (500-1500 m) macrofauna topluluğu. In: Gönülal, O., Öztürk, B. & Başusta, N. (eds.). I. Türkiye Derin Deniz Ekosistemi Çalıştayı, 19 Haziran, pp 129-138, Gökçeada, Bildiriler Kitabı, TUDAV yayın no: 45.
 • Keskin, Ç., Oral, M., İnanmaz, Ö.E., 2013. Juvenile fish assemblages aroun Gökçeada Island (North Aegean Sea, Eastern Mediterranean): Posidonia oceanica (L.) Delile meadows, rocky and bare sand areas. In: Y. Aktan & V. Aysel (eds), First International Workshop on Posidonia oceanica (L.) Delile on the coast of Turkey, 19-20 Sept., pp 144-152, Gökçeada, TUDAV Publication No. 39.
 • Dalyan, S., Tüzün, S., Horasanlı, A.Ö., 2015. Saros Körfezi’nde tespit edilen balık türleri. In: O. Düzbastılar (ed), 18. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı Bildiriler Kitabı. 14-15 Kasım, s. 41-49, Urla.
 • Engin, S., Irmak, E., Seyhan, D., Akdemir, T., Keskin, A.C., (2016). Gobiid fishes of the coastal zone of the Northeastern Aegean Sea. Marine Biodiversity 1-12.
 • Çoker, T., Cihangir, B., 2015. Kış 2002 döneminde Kuzey Ege Denizi, Gökçeada civarının balık yumurta-larva dağılımı. Ekoloji Sempozyumu, 6-9 Mayıs, s.176, Sinop.
 • Ozen, O., Irmak, E., Bilecenoğlu, M., (2007). Occurrence of Pomatoshidtus minutus (Pallas, 1770) (Pisces: Gobiidae) along the north Aegean coast of Turkey. Annales Series historia naturalis 17: 161-164.
 • Eryılmaz, L., Özuluğ, M., Meriç, N., (2003). The smooth pufferfish, Sphoeroides pachygaster (Müller & Torschel, 1848) (Teleostei: Tetraodontidae), new to the Northern Aegean Sea. Zoology in the Middle East 28: 125-126.
 • Yıldız, T., Gönülal, O., Karakulak, F.S., (2012). Fishing gears and technical features in coastal fisheries of Gökçeada Island. İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi 27: 1-25. (in Turkish). Milliyet, (2014). Saros’ta 66,5 kiloluk dev lağos balığı. 19 Aralık 2014. https://www.milliyet.com.tr adresinden alınmıştır.
 • Bilecenoğlu, M., Kaya, M., Cihangir, B., Çiçek, E., (2014). An updated checklist of the marine fishes of Turkey. Turkish Journal of Zoology 38: 901-929.
 • Leiby, M.M., (1984). Life history and ecology of pelagic fish eggs and larvae. Marine Plankton Life Cycle Strategies 6: 121-140.
 • Papaconstantinou, C. (2014). Fauna Graeciae. An updated checklist of the fishes in the Hellenic Seas, Monographs on Marine Sciences, 7, Athens 2014, HCMR, pp. 340.
 • Tuncer, S., Aslan Cihangir, H., Bilecenoğlu, M., (2008). First record of the Lessepsian migrant Lagocephalus spadiceus (Tetrodontidae) in the Sea of Marmara. Cybium 32: 347-348.

Saroz Körfezi ve Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Balık Tür Çeşitliliği Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 81 - 92, 12.11.2018

Öz

Bu derlemede, Saroz Körfezi’ndeki (Kuzey Ege Denizi) deniz balıklarının güncellenmiş tür çeşitliliği sunulmuştur. Saroz Körfezi’nde gerçekleştirilen kıyı balıkçılığı ve trol çalışmalarından toplanan sonuçlardan 96 familyaya ait 280 balık türü tespit edilmiştir. Saroz Körfezi’ndeki balıkçılık uzatma ağları, paraketa ve olta gibi küçük ölçekli balıkçılıktan oluşurken, büyük ölçekli balıkçılık oldukça sınırlıdır.

Kaynakça

 • Yılmaz, R., Serbest, D., (2005). Researches on the environmental effects of the coastal sand dunes in Saros Gulf. Trakya Univ. Journal of Science 6: 83-90. (in Turkish).
 • Türkoğlu, M., Ünsal, M., İşmen, A., Mavili, S., Sever, T.M., Yenici, E., Kaya, S., Çoker, T. (2004). Çanakkale Boğazı ve Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) alt ve üst besin tabakalarının dinamiği. TUBITAK YDABAG-101Y081 nolu Proje sonuç raporu. 306 s.
 • Kocataş, A., Bilecik, N. (1992). Ege Denizi Canlı Kaynakları. Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yayınları, Seri A No: 7, Bodrum, 88 s.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2014). Fisheries in Gökçeada. In: Hazırlayanlar: B. Öztürk & Y. Pazarkaya. Gökçeada-Doğa ve Kültür Varlıkları. Cem Yayınevi, pp. 93-103, İstanbul. (in Turkish).
 • Akyol, O., Ceyhan, T., (2010a). Fisheries in Enez Lagoon (Edirne, Northern Aegean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 27: 31-34. (in Turkish).
 • Keskin, Ç., Ünsal, N., (1998). The fish fauna of Gökçeada Island, NE Aegean Sea, Turkey. Italian Journal of Zoology 65 (Suppl.): 299-302.
 • Torcu-Koç, H., Aka, Z., Türker Çakır, D., (2004). An investigation on fishes of Saros Bay (northern Aegean Sea). BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi 6(2): 4-12.
 • Ismen, A., Ozen, O., Altinagac, U., Ozekinci, U., Ayaz, A., (2007). Weight-length relationships of 63 fish species in Saros Bay, Turkey. Journal of Applied Ichthyology 23: 707-708.
 • Yığın, C.C., Ismen, A., (2009). Length-weight relationships for seven rays from Saros Bay (North Aegean Sea). Journal of Applied Ichthyology 25(Suppl.): 106-108.
 • Özekinci, U., Cengiz, Ö., Ismen, A., Altinagaç, U., Ayaz, A., (2009). Length-weight relationships of thirteen flatfishes (Pisces: Pleuronectiformes) from Saroz Bay (North Aegean Sea, Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances 8(9): 1800-1801.
 • Akyol, O., Ceyhan, T., (2010b). Coastal fisheries and fishing resources of Gökçeada Island (Aegean Sea). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 27: 1-5. (in Turkish).
 • Cengiz, Ö., İşmen, A., Özekinci, U., Öztekin, A., (2011). An investigation on fish fauna of Saros Bay (northern Aegean Sea). Afyon Kocatepe University Journal of Science 11: 31-37. (in Turkish).
 • Altuğ, G., Aktan, Y., Oral, M., Topaloğlu, B., Dede, A., Keskin, Ç., İşinibilir, M., Çardak, M., Çiftçi, P.S., (2011). Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of the Sea of Marmara, Turkey. Marine Biodiversity Records 4: 65.
 • Keskin, Ç., Turan, C., Ergüden, D., (2011). Distribution of the Demersal fishes on the continental shelves of the Levantine and North Aegean Seas (Eastern Mediterranean). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 413-423. doi: 10.4194/trjfas.2011.0311
 • Akmirza, A., (2013). Monogeneans of fish near Gökçeada, Turkey. Turkish Journal of Zoology 37: 441-448.
 • Keskin, Ç., Ordines, F., Ates, C., Moranta, J., Massuti, E., (2014). Prileminary evaluation of landings and discards of the Turkish bottom trawl fishery in the northeastern Aegean Sea (eastern Mediterranean). Scientia Marina 78(2): 213-225.
 • Gönülal, O., Güreşen, S.O., (2014). A list of macrofauna on the continental shelf of Gökçeada Island (northern Aegean Sea) with a new record (Gryphus vitreus Born, 1778) for the Turkish seas. Journal of Black Sea/Mediterranean Environment 20(3): 228-252.
 • Karakulak, F.S., Erk, H., Bilgin, B., (2006). Length-weight relationships for 47 coastal fish species from the northern Aegean Sea, Turkey. Journal of Applied Ichthyology 22: 274-278.
 • Bozkurt, Ö. (2010). Comparisons of trawl catch compositions in Saros and Gökova Bays. Yüksek Lisans Tezi, DEÜ Fen Bil. Enst., 72 s. (in Turkish).
 • Cengiz, Ö., (2013). Length-weight relationships of 22 fish species from the Gallipoli Peninsula and Dardanelles (Northeastern Mediterranean, Turkey). Turkish Journal of Zoology 37: 419-422.
 • Altın, A., Ayyıldız, H., Kale, S., Alver, C., (2015). Length-weight relationships of forty-nine fish species from shallow waters of Gökçeada Island, northern Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology 39: 971-975.
 • Arslan Ihsanoglu, M., Ismen, A., Yigin, C.C. 2016. Distribution and population structure of gurnard species (Triglidae) in Saros Bay (North Aegean Sea, Turkey). Rapp. Comm. Int. Mer Médit., 41: 378.
 • Altın, A., Ayyıldız, H., (2018). Relationships between total length and otolith measurements for 36 fish species from Gökçeada Island, Turkey. Journal of Applied Ichthyology 34: 136-141.
 • Öz, M.İ., İşmen, A., 2017. Saros Körfezi derin deniz balıkları. In: O. Gönülal, B. Öztürk & N. Başusta, (eds.). I. Türkiye Derin Deniz Ekosistemi Çalıştayı, 19 Haziran, pp 101-111, Gökçeada, Bildiriler Kitabı. TUDAV yayın no: 45.
 • Gönülal, O., 2017. Kuzey Ege derin deniz (500-1500 m) macrofauna topluluğu. In: Gönülal, O., Öztürk, B. & Başusta, N. (eds.). I. Türkiye Derin Deniz Ekosistemi Çalıştayı, 19 Haziran, pp 129-138, Gökçeada, Bildiriler Kitabı, TUDAV yayın no: 45.
 • Keskin, Ç., Oral, M., İnanmaz, Ö.E., 2013. Juvenile fish assemblages aroun Gökçeada Island (North Aegean Sea, Eastern Mediterranean): Posidonia oceanica (L.) Delile meadows, rocky and bare sand areas. In: Y. Aktan & V. Aysel (eds), First International Workshop on Posidonia oceanica (L.) Delile on the coast of Turkey, 19-20 Sept., pp 144-152, Gökçeada, TUDAV Publication No. 39.
 • Dalyan, S., Tüzün, S., Horasanlı, A.Ö., 2015. Saros Körfezi’nde tespit edilen balık türleri. In: O. Düzbastılar (ed), 18. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı Bildiriler Kitabı. 14-15 Kasım, s. 41-49, Urla.
 • Engin, S., Irmak, E., Seyhan, D., Akdemir, T., Keskin, A.C., (2016). Gobiid fishes of the coastal zone of the Northeastern Aegean Sea. Marine Biodiversity 1-12.
 • Çoker, T., Cihangir, B., 2015. Kış 2002 döneminde Kuzey Ege Denizi, Gökçeada civarının balık yumurta-larva dağılımı. Ekoloji Sempozyumu, 6-9 Mayıs, s.176, Sinop.
 • Ozen, O., Irmak, E., Bilecenoğlu, M., (2007). Occurrence of Pomatoshidtus minutus (Pallas, 1770) (Pisces: Gobiidae) along the north Aegean coast of Turkey. Annales Series historia naturalis 17: 161-164.
 • Eryılmaz, L., Özuluğ, M., Meriç, N., (2003). The smooth pufferfish, Sphoeroides pachygaster (Müller & Torschel, 1848) (Teleostei: Tetraodontidae), new to the Northern Aegean Sea. Zoology in the Middle East 28: 125-126.
 • Yıldız, T., Gönülal, O., Karakulak, F.S., (2012). Fishing gears and technical features in coastal fisheries of Gökçeada Island. İ.Ü. Su Ürünleri Dergisi 27: 1-25. (in Turkish). Milliyet, (2014). Saros’ta 66,5 kiloluk dev lağos balığı. 19 Aralık 2014. https://www.milliyet.com.tr adresinden alınmıştır.
 • Bilecenoğlu, M., Kaya, M., Cihangir, B., Çiçek, E., (2014). An updated checklist of the marine fishes of Turkey. Turkish Journal of Zoology 38: 901-929.
 • Leiby, M.M., (1984). Life history and ecology of pelagic fish eggs and larvae. Marine Plankton Life Cycle Strategies 6: 121-140.
 • Papaconstantinou, C. (2014). Fauna Graeciae. An updated checklist of the fishes in the Hellenic Seas, Monographs on Marine Sciences, 7, Athens 2014, HCMR, pp. 340.
 • Tuncer, S., Aslan Cihangir, H., Bilecenoğlu, M., (2008). First record of the Lessepsian migrant Lagocephalus spadiceus (Tetrodontidae) in the Sea of Marmara. Cybium 32: 347-348.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Tülin ÇOKER>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Okan AKYOL> (Sorumlu Yazar)
EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7738-2156
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Kasım 2018
Başvuru Tarihi 18 Nisan 2018
Kabul Tarihi 21 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çoker, T. & Akyol, O. (2018). Saroz Körfezi ve Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Balık Tür Çeşitliliği Üzerine Bir Değerlendirme . Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences , 4 (1) , 81-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trjmms/issue/40088/477229

Creative Commons Lisansı

This Journal is licensed with Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0).