Cilt: 7 - Sayı: 2

Yıl: 2004

Derleme

Araştırma Makalesi

2. Uterin Leiomyosarkomlarda C-kit Pozitifliği İle Bcl-2 Artışı Arasındaki İlişki

3. Over Disgerminomları

4. Kliniğimizdeki Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklı Vakaların Analizi

Olgu Sunumu

5. Senkronize Over ve Appendiks Adenokarsinomu

6. Tubal Ektopik Gebelikte Koryokarsinom

7. Seks Kord Stromal Elemanlarla Karakterli Düşük Dereceli Endometriyal Stromal Sarkom