Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-5372 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği |


Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin resmi bilimsel yayın organıdır. Bağımsız-önyargısız hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir. Jinekolojik Onkoloji alanı ile ilgili ilginç klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar. Yılda üç kez online ve basılı olarak yayımlanır. 

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi

ISSN 2148-5372 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği |
Kapak Resmi


Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin resmi bilimsel yayın organıdır. Bağımsız-önyargısız hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir. Jinekolojik Onkoloji alanı ile ilgili ilginç klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar. Yılda üç kez online ve basılı olarak yayımlanır. 

Cilt 21 - Sayı 3 - 24 Ağu 2020
 1. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy increases the risk for postoperative hypomagnesemia in patients with epithelial ovarian cancer
  Sayfalar 1 - 7
  Esra BİLİR , Burak GİRAY , Doğan VATANSEVER , Tonguc ARSLAN , Tuncay DAĞEL , Selim MISIRLIOĞLU , Macit ARVAS , Çağatay TAŞKIRAN
 2. LAPAROSKOPİK PARAAORTİK LENFADENEKTOMİDE İLK 100 VAKANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE TEKNİK
  Sayfalar 8 - 12
  Hüsnü ÇELİK , Gonca ÇOBAN , Filiz AKA BOLAT , Songül ALEMDAROĞLU , Seda YUKSEL ŞİMŞEK , Gülşen DOĞAN DURDAĞ
 3. The Effect of Neutrophil Lymphocyte Ratio on Prognosis of Ovarian Cancer.
  Sayfalar 13 - 16
  Atike Pinar ERDOĞAN , Ferhat EKİNCİ , Ahmet DİRİCAN , Cumali ÇELİK , Emine Bihter ENİSELER , Burcu ALMACAN , Gamze GÖKSEL
 4. Paraaortik lenfadenektomi sırasında saptanan retroaortik yerleşimli sol renal ven anomalisi: Olgu sunumu
  Sayfalar 17 - 20
  Alpaslan KABAN , Celal Akdemir , Fatma Ferda VERİT , Işık KABAN
 5. Lapatinib – Kapesitabin Tedavisi Sırasında Kranial Radyoterapi İle İndüklenen Cilt Toksisitesi: Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 21 - 24
  Emine Bihter ENİSELER , Ferhat EKİNCİ , Atike Pinar ERDOĞAN , Ahmet DİRİCAN , Gamze GÖKSEL
Dizinler