Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Paradise in Turkish Art of Miniature Painting

Yıl 2008, Cilt: 72 Sayı: 263, 141 - 154, 01.04.2008
https://doi.org/10.37879/belleten.2008.141

Öz

According to Islamic belief, human kind is to be resurrected after doomsday and judged. Following the last judgement, those with good deeds will enter Paradise and the rest will be sent to the Hell. There are a lot of Ottoman-Turkish illustrated manuscripts which contain Paradise scenes. These miniature paintings can be classified in four iconographical groups:
1. The Paradise in the miniatures depicting scenes from Adam's life.
2. The Paradise scenes in the manuscripts related to Mi'rac of Prophet Muhammed.
3. The Paradise in the scenes related to Dajjal.
4. The Paradise scenes in the manuscripts related to doomsday and the life after doomsday.

Türk Minyatür Sanatında Cennet

Yıl 2008, Cilt: 72 Sayı: 263, 141 - 154, 01.04.2008
https://doi.org/10.37879/belleten.2008.141

Öz

Dinlerin birçoğunda ölüm sonrasında ikinci hayat söz konusudur. Kişi öldükten sonra ya da her şeyin yok olması anlamına gelen kıyametten sonra ikinci bir hayat başlayacaktır. Bu hayatta, dünyada iken iyi işler yapanlar rahat edecek, kötü işler yapanlar ise sıkıntıda olacaktır. İslam kültürüne göre de kıyametten sonra ikinci bir hayat olacak ve iyi insanlar yeni yaşamlarını cennette geçireceklerdir. İslam toplumlarının cennet tasavvuru ile ilgili bilgileri içeren çok sayıda eser mevcuttur. Ancak insanların cennetle ilgili ayrıntıları anlayış biçimini en güzel resimlerde görmek mümkündür. Nakkaş her ne kadar cennetle ilgili resmini yaparken ilgili yazmanın metnini göz önüne alsa da, kendi zihninde oluşan cennet biçimini de resme yansıtması doğaldır. Ayrıca incelediğimiz resimler, yapıldığı dönemde bir anlamda görsel medya aracı olması nedeniyle toplumun cennetle ilgili tasavvurlarının biçimlenmesine de katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda çalışmamız özellikle 16. ve 17. yüzyıl İslam toplumunun genel anlamda cennet tasavvurunun tespitine yönelik araştırmadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Bahattin YAMAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 72 Sayı: 263

Kaynak Göster

APA YAMAN, B. (2008). Türk Minyatür Sanatında Cennet. BELLETEN, 72(263), 141-154. https://doi.org/10.37879/belleten.2008.141
AMA YAMAN B. Türk Minyatür Sanatında Cennet. TTK BELLETEN. Nisan 2008;72(263):141-154. doi:10.37879/belleten.2008.141
Chicago YAMAN, Bahattin. “Türk Minyatür Sanatında Cennet”. BELLETEN 72, sy. 263 (Nisan 2008): 141-54. https://doi.org/10.37879/belleten.2008.141.
EndNote YAMAN B (01 Nisan 2008) Türk Minyatür Sanatında Cennet. BELLETEN 72 263 141–154.
IEEE B. YAMAN, “Türk Minyatür Sanatında Cennet”, TTK BELLETEN, c. 72, sy. 263, ss. 141–154, 2008, doi: 10.37879/belleten.2008.141.
ISNAD YAMAN, Bahattin. “Türk Minyatür Sanatında Cennet”. BELLETEN 72/263 (Nisan 2008), 141-154. https://doi.org/10.37879/belleten.2008.141.
JAMA YAMAN B. Türk Minyatür Sanatında Cennet. TTK BELLETEN. 2008;72:141–154.
MLA YAMAN, Bahattin. “Türk Minyatür Sanatında Cennet”. BELLETEN, c. 72, sy. 263, 2008, ss. 141-54, doi:10.37879/belleten.2008.141.
Vancouver YAMAN B. Türk Minyatür Sanatında Cennet. TTK BELLETEN. 2008;72(263):141-54.