Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ'da Oş Şehri

Yıl 2001, Cilt: 65 Sayı: 244, 911 - 920, 01.12.2001
https://doi.org/10.37879/belleten.2001.911

Öz

Fergana vadisi Orta Asya'nın en eski yerleşim merkezlerindendir ve doğal olarak Orta Asya'nın en köklü şehirlerinden bazıları da bu bölgede yer almıştır. Yıllardır yapılan arkeolojik kazıların sonuçları bölgede tarımla uğraşanların ilk yerleşme yerlerinin üç bin yıl önce meydana geldiğini ortaya koymuştur(1) ve bu eski meskun yerlerden biri de günümüzde üç bininci yıldönümünü kutlamakta olduğumuz eski Oş şehrinin en eski çekirdeğini teşkil etmiştir(2).

Kaynakça

 • Babur-Name, Taşkent, 1993.
 • El Bagdadî, İsmail Paşa b. Muhammed, Hadiyyatü'l-Arifin Asmaü'l- Muellifin va Asarü'l-Musannifin, İstanbul, I, 1951, II, 1955.
 • Belenitskiy A.M., Bentoviç İ.B., Bolşakov O.G., Srednevekoviy Gorod Sredney Azii, Leningrad, 1973.
 • Bernştam A.N., Drevnyaya Fergana, Taşkent, 1951.
 • Besim Atalay, Divanü Lügâti't-Türk Tercümesi, Ankara dört cilt, /1986.
 • Cemalü'd-Din Karşî, Mulhakatü's-Surah // Materialı po İstorii Sredney i Tsentralnoy Azii X-XIX vekov, Taşkent, 1988.
 • Gafurov B.G., Taciki. Drevneyşaya, Drevnyaya i Srednevekovaya İstoriya, Moskva, 1972.
 • Galitsky V. Ya., Ploskih V.M., Starinnıy Oş, Frunze, 1987. Babur-Name, s. 34. Galitskiy V. Ya, s. 4.
 • Hududü'l-Âlem // Materialı po İstorii Kirgizov i Kigizii, 1.c., Moskva, İbnü'l-Fakih el-Hamadanî, Kitabü'l-Büldan, Leiden, 1302.
 • İbn Havkal, Suratü'l-Arz, Beyrouth, 1965.
 • İbn Hurdadbih, Kitabü'l-Mesalik ve'l-Memalik. Leiden, 1889.
 • İstahrî, Abu İshak el-Farisî, Kitabü'l-Mesalik ve'l-Memalik, Leiden, Kahhala, Umar Riza, Mucamü'l-Muallifin, Teracim Musannifi'l-Kutub al-Arabiyya, Dımaşk, I-XV, 1957-1961.
 • Kuraşi Ebu Muhammed, el-Cevahir el-Muzî'a fi Tabakati'l-Hanafiyya, I- II. Haydarabad, 1332.
 • Mukaddesi, Ahsenu't-Tekasim fi Marifeti'l-Ekalim, Leiden, 1906.
 • Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına göre Türkler ve Türk Ülkeleri, TKAE yayım, Ankara 1985.
 • Taşköprüzade, Ahmed b. Mustafa, Tabakatü'l-Fukaha, Musul, 1961.
 • Yakut Hamavi, Mu'camü'l-Büldan, Beyrut, I-V, 1955-1957.

Muslim Writers on the City of Osh in the Medieval Period

Yıl 2001, Cilt: 65 Sayı: 244, 911 - 920, 01.12.2001
https://doi.org/10.37879/belleten.2001.911

Öz

This study examines the city Osh in the medieval period and its place in Turkish cultural history as revealed by Muslim writers. The city of Osh is one of the oldest cities of Central Asia. According to archeological studies, Osh was first settled three thousand years ago. The city was located on one of the arms of the ancient trade artery on the Great Silk Route that linked Western cities to the Eastern world. In terms of its geography, economy, and trade, its location in a favorable and strategic region opened the way to its playing a leading role as a commercial center and transit point in the Middle Ages. The most brilliant period of the city of Osh's economy and culture coincided with the rule of the Karakhanids. This study brings together all the information on the city of Osh drawn from Muslim writers as well as from archeological records foran evaluation of the city's economic power, trade relations, and place in the history of Turkish culture.

Kaynakça

 • Babur-Name, Taşkent, 1993.
 • El Bagdadî, İsmail Paşa b. Muhammed, Hadiyyatü'l-Arifin Asmaü'l- Muellifin va Asarü'l-Musannifin, İstanbul, I, 1951, II, 1955.
 • Belenitskiy A.M., Bentoviç İ.B., Bolşakov O.G., Srednevekoviy Gorod Sredney Azii, Leningrad, 1973.
 • Bernştam A.N., Drevnyaya Fergana, Taşkent, 1951.
 • Besim Atalay, Divanü Lügâti't-Türk Tercümesi, Ankara dört cilt, /1986.
 • Cemalü'd-Din Karşî, Mulhakatü's-Surah // Materialı po İstorii Sredney i Tsentralnoy Azii X-XIX vekov, Taşkent, 1988.
 • Gafurov B.G., Taciki. Drevneyşaya, Drevnyaya i Srednevekovaya İstoriya, Moskva, 1972.
 • Galitsky V. Ya., Ploskih V.M., Starinnıy Oş, Frunze, 1987. Babur-Name, s. 34. Galitskiy V. Ya, s. 4.
 • Hududü'l-Âlem // Materialı po İstorii Kirgizov i Kigizii, 1.c., Moskva, İbnü'l-Fakih el-Hamadanî, Kitabü'l-Büldan, Leiden, 1302.
 • İbn Havkal, Suratü'l-Arz, Beyrouth, 1965.
 • İbn Hurdadbih, Kitabü'l-Mesalik ve'l-Memalik. Leiden, 1889.
 • İstahrî, Abu İshak el-Farisî, Kitabü'l-Mesalik ve'l-Memalik, Leiden, Kahhala, Umar Riza, Mucamü'l-Muallifin, Teracim Musannifi'l-Kutub al-Arabiyya, Dımaşk, I-XV, 1957-1961.
 • Kuraşi Ebu Muhammed, el-Cevahir el-Muzî'a fi Tabakati'l-Hanafiyya, I- II. Haydarabad, 1332.
 • Mukaddesi, Ahsenu't-Tekasim fi Marifeti'l-Ekalim, Leiden, 1906.
 • Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına göre Türkler ve Türk Ülkeleri, TKAE yayım, Ankara 1985.
 • Taşköprüzade, Ahmed b. Mustafa, Tabakatü'l-Fukaha, Musul, 1961.
 • Yakut Hamavi, Mu'camü'l-Büldan, Beyrut, I-V, 1955-1957.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Arkeoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülnisa AYNAKULOVA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001 Cilt: 65 Sayı: 244

Kaynak Göster

APA AYNAKULOVA, G. (2001). İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ’da Oş Şehri. BELLETEN, 65(244), 911-920. https://doi.org/10.37879/belleten.2001.911
AMA AYNAKULOVA G. İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ’da Oş Şehri. TTK BELLETEN. Aralık 2001;65(244):911-920. doi:10.37879/belleten.2001.911
Chicago AYNAKULOVA, Gülnisa. “İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ’da Oş Şehri”. BELLETEN 65, sy. 244 (Aralık 2001): 911-20. https://doi.org/10.37879/belleten.2001.911.
EndNote AYNAKULOVA G (01 Aralık 2001) İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ’da Oş Şehri. BELLETEN 65 244 911–920.
IEEE G. AYNAKULOVA, “İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ’da Oş Şehri”, TTK BELLETEN, c. 65, sy. 244, ss. 911–920, 2001, doi: 10.37879/belleten.2001.911.
ISNAD AYNAKULOVA, Gülnisa. “İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ’da Oş Şehri”. BELLETEN 65/244 (Aralık 2001), 911-920. https://doi.org/10.37879/belleten.2001.911.
JAMA AYNAKULOVA G. İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ’da Oş Şehri. TTK BELLETEN. 2001;65:911–920.
MLA AYNAKULOVA, Gülnisa. “İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ’da Oş Şehri”. BELLETEN, c. 65, sy. 244, 2001, ss. 911-20, doi:10.37879/belleten.2001.911.
Vancouver AYNAKULOVA G. İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ’da Oş Şehri. TTK BELLETEN. 2001;65(244):911-20.