Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Iraq and Azerbaijan after the Collapse of the Seljukids

Yıl 2007, Cilt: 71 Sayı: 262, 891 - 908, 26.12.2007
https://doi.org/10.37879/belleten.2007.891

Öz

After the destruction ofIraq Seljukid state by Harezmşah Tekiş in 1194, its former territories (Irak-ı Acem) were first occupied by the Harezmşahs and then by the Abbasid armies. Apart from these two powers, the Azerbaijan Atabegs, who had maintained control over the Iraqi Seljuks for about five decades, intervened and attempted to prevent their occupation. Irak-ı Acem thus became a battleground among these powers and its cities were plundered, destroyed during the power struggles. As the historians of the period clearly attest, the inhabitants of the ruined Irak-ı Acem longed for die secure Seljukid rule.

Selçukluların Yıkılışından Sonra Irak ve Azerbaycan'ın Durumu

Yıl 2007, Cilt: 71 Sayı: 262, 891 - 908, 26.12.2007
https://doi.org/10.37879/belleten.2007.891

Öz

Irak Selçukluları Devleti, Sultan II. Tuğrul’un 17 Mart 1194 tarihinde Rey yakınlarında yapılan savaşta Harezmşah Tekiş’e yenilip, öldürülmesinden sonra tarih sahnesinden çekilmekteydi(1). Aslında bu olay, yaklaşık 40 yıldır devletin bünyesinde yaşanan birtakım siyasî çalkantılar sebebiyle, büyük ölçüde yıpranmış olan bu devlete son ve öldürücü darbenin vurulmasından başka bir şey değildi.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hüseyin Kayhan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 71 Sayı: 262

Kaynak Göster

APA Kayhan, H. (2007). Selçukluların Yıkılışından Sonra Irak ve Azerbaycan’ın Durumu. BELLETEN, 71(262), 891-908. https://doi.org/10.37879/belleten.2007.891
AMA Kayhan H. Selçukluların Yıkılışından Sonra Irak ve Azerbaycan’ın Durumu. TTK BELLETEN. Aralık 2007;71(262):891-908. doi:10.37879/belleten.2007.891
Chicago Kayhan, Hüseyin. “Selçukluların Yıkılışından Sonra Irak Ve Azerbaycan’ın Durumu”. BELLETEN 71, sy. 262 (Aralık 2007): 891-908. https://doi.org/10.37879/belleten.2007.891.
EndNote Kayhan H (01 Aralık 2007) Selçukluların Yıkılışından Sonra Irak ve Azerbaycan’ın Durumu. BELLETEN 71 262 891–908.
IEEE H. Kayhan, “Selçukluların Yıkılışından Sonra Irak ve Azerbaycan’ın Durumu”, TTK BELLETEN, c. 71, sy. 262, ss. 891–908, 2007, doi: 10.37879/belleten.2007.891.
ISNAD Kayhan, Hüseyin. “Selçukluların Yıkılışından Sonra Irak Ve Azerbaycan’ın Durumu”. BELLETEN 71/262 (Aralık 2007), 891-908. https://doi.org/10.37879/belleten.2007.891.
JAMA Kayhan H. Selçukluların Yıkılışından Sonra Irak ve Azerbaycan’ın Durumu. TTK BELLETEN. 2007;71:891–908.
MLA Kayhan, Hüseyin. “Selçukluların Yıkılışından Sonra Irak Ve Azerbaycan’ın Durumu”. BELLETEN, c. 71, sy. 262, 2007, ss. 891-08, doi:10.37879/belleten.2007.891.
Vancouver Kayhan H. Selçukluların Yıkılışından Sonra Irak ve Azerbaycan’ın Durumu. TTK BELLETEN. 2007;71(262):891-908.