Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî'nin Hindistan'daki Seferleri

Yıl 1998, Cilt: 62 Sayı: 235, 747 - 778, 20.12.1998

Öz

Türkler'in tarih boyunca kurduğu önemli devletlerden birisi de İslâm dininin Hindistan'da yayılmasında büyük rolü olan Delhi Sultanlığı (1206-1526)'dır. Milâdî 1414 tarihine kadar Delhi Sultanlığı, Türk kökenli hânedanlar tarafından idare edilmiştir. Bunlar; Muizzîler (1206-1290), Halacîler (1290-1320), Tuğluklular (1321-1413)'dır. Sultanlığın kurucusu Kutbeddîn Aybeg (1206-1210), Gazneliler'in çöküşünden sonra Afganistan'da hüküm süren Gurlu hükümdarlarından Muizzeddîn (Şihâbeddîn) Muhammed (1173-1206)'in gulâmı ve önde gelen kumandanlarından birisi idi. Gurlular'ın 1192'de müttefik Hindû racalarına karşı kazandığı Tarain (Triori) zaferi, Müslüman Türkler'in Hindistan'a yaptıkları akınlara hız kazandırmış ve kuzey Hindistan'da Türk idaresinin kurulmasının ilk adımını oluşturmuştur.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

S. Halûk Kortel Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 62 Sayı: 235

Kaynak Göster

APA Kortel, S. H. (1998). Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî’nin Hindistan’daki Seferleri. BELLETEN, 62(235), 747-778.
AMA Kortel SH. Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî’nin Hindistan’daki Seferleri. TTK BELLETEN. Aralık 1998;62(235):747-778.
Chicago Kortel, S. Halûk. “Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî’nin Hindistan’daki Seferleri”. BELLETEN 62, sy. 235 (Aralık 1998): 747-78.
EndNote Kortel SH (01 Aralık 1998) Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî’nin Hindistan’daki Seferleri. BELLETEN 62 235 747–778.
IEEE S. H. Kortel, “Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî’nin Hindistan’daki Seferleri”, TTK BELLETEN, c. 62, sy. 235, ss. 747–778, 1998.
ISNAD Kortel, S. Halûk. “Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî’nin Hindistan’daki Seferleri”. BELLETEN 62/235 (Aralık 1998), 747-778.
JAMA Kortel SH. Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî’nin Hindistan’daki Seferleri. TTK BELLETEN. 1998;62:747–778.
MLA Kortel, S. Halûk. “Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî’nin Hindistan’daki Seferleri”. BELLETEN, c. 62, sy. 235, 1998, ss. 747-78.
Vancouver Kortel SH. Delhi Türk Sultanı Alâeddîn Muhammed-Şâh Halacî’nin Hindistan’daki Seferleri. TTK BELLETEN. 1998;62(235):747-78.