Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Osmanlı Devleti'nde Kazaskerlik (XVII. yüzyıla kadar)

Yıl 1997, Cilt: 61 Sayı: 232, 597 - 700, 20.12.1997

Öz

Osmanlılarda kazaskerliğin teşkilinde, orduda asker arasında çıkan ihtilafların halli ve terekelerin taksimi için duyulan kadı ihtiyacı ile kaza ve tedris görevinin düzenli bir şekilde çalışması için kadıların ve müderrislerin tayin edilmesi ve bunlarla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesi gibi başlıca iki önemli ihtiyacın rol oynadığı bilinmektedir. Osmanlılardan önceki İslam ve Türk Devletlerinde bu iki görevi birlikte yürüten bir makam bulunmamakta ve kadılkudatlık, ordu kadılığı, kadılleşker, kadılaskerlik makamlarının belirli ölçülerde yukarıdaki görevleri ifa ettikleri görülmektedir. Bu itibarla Osmanlı öncesi İslam Devletlerinde, bu müesseselerin incelenmesi ve genel manada durumlarına göz atılması Osmanlılardaki müesseseyi tanımada faydalı olacaktır.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet İpşirli Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997 Cilt: 61 Sayı: 232

Kaynak Göster

APA İpşirli, M. (1997). Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik (XVII. yüzyıla kadar). BELLETEN, 61(232), 597-700.
AMA İpşirli M. Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik (XVII. yüzyıla kadar). TTK BELLETEN. Aralık 1997;61(232):597-700.
Chicago İpşirli, Mehmet. “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”. BELLETEN 61, sy. 232 (Aralık 1997): 597-700.
EndNote İpşirli M (01 Aralık 1997) Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik (XVII. yüzyıla kadar). BELLETEN 61 232 597–700.
IEEE M. İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik (XVII. yüzyıla kadar)”, TTK BELLETEN, c. 61, sy. 232, ss. 597–700, 1997.
ISNAD İpşirli, Mehmet. “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”. BELLETEN 61/232 (Aralık 1997), 597-700.
JAMA İpşirli M. Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik (XVII. yüzyıla kadar). TTK BELLETEN. 1997;61:597–700.
MLA İpşirli, Mehmet. “Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”. BELLETEN, c. 61, sy. 232, 1997, ss. 597-00.
Vancouver İpşirli M. Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik (XVII. yüzyıla kadar). TTK BELLETEN. 1997;61(232):597-700.