Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Rusya'nın Karadeniz'de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787)

Yıl 1995, Cilt: 59 Sayı: 225, 353 - 394, 20.08.1995

Öz

"Tarihen sâbittir ki, Boğazları kontrol altında tutan her devlet, sonunda Karadeniz üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmıştır. Gerçekten de Boğazların iki tarafındaki ana topraklara hükmeden devletler, Bizans ve Osmanlı devletleri örneklerinde olduğu gibi bunu başarmıştır" diyen H. İnalcık, Karadeniz'i hakimiyet altına almak için Boğazların ne derece önemli olduğuna işaret etmektedir. Fâtih'in İstanbul'u fethiyle (1453) Boğazları ve II. Bayezid devrinde Kili ve Akkirman'ın alınmasıyla (1484) bütün Karadeniz kıyılarını kontrolü altına alan Osmanlı Devleti, çok geçmeden bu denize geçişi yabancılar için imkânsız hâle getirdi. Böylece XVI. asrın sonlarında dış ticarete tamamen kapanan Karadeniz, siyasi, idari ve ticari bakımdan bir iç deniz haline geldi ve bu durumunu XVII. yüzyıl boyunca devam ettirdi.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İdris Bostan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Ağustos 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995 Cilt: 59 Sayı: 225

Kaynak Göster

APA Bostan, İ. (1995). Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787). BELLETEN, 59(225), 353-394.
AMA Bostan İ. Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787). TTK BELLETEN. Ağustos 1995;59(225):353-394.
Chicago Bostan, İdris. “Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması Ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787)”. BELLETEN 59, sy. 225 (Ağustos 1995): 353-94.
EndNote Bostan İ (01 Ağustos 1995) Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787). BELLETEN 59 225 353–394.
IEEE İ. Bostan, “Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787)”, TTK BELLETEN, c. 59, sy. 225, ss. 353–394, 1995.
ISNAD Bostan, İdris. “Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması Ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787)”. BELLETEN 59/225 (Ağustos 1995), 353-394.
JAMA Bostan İ. Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787). TTK BELLETEN. 1995;59:353–394.
MLA Bostan, İdris. “Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması Ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787)”. BELLETEN, c. 59, sy. 225, 1995, ss. 353-94.
Vancouver Bostan İ. Rusya’nın Karadeniz’de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787). TTK BELLETEN. 1995;59(225):353-94.