Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Süleyman Şah ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

Yıl 1993, Cilt: 57 Sayı: 218, 71 - 80, 20.04.1993

Öz

Nâsıru'd-Devle Ebu'l-Fevâris Süleyman Şah (?-1086), Anadolu Selçukluları Devleti'nin kurucularından olup, Bizans kaynaklarından Skylitzes'e göre Kutalmış'ın beş oğlundan biridir. Bunlardan dördünün adı, muhtelif vesilelerle Bizans ve Doğu kaynaklarında geçer. Süleyman'ın kardeşlerinin adları Mansur, Alp İlek veya Alp Yülük, ve Devlet veya Dolat idi. Bildiğimize göre, bu şehzadelerden biri, ilk defa babalarının, büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan ile yaptığı mücadele sırasında (Kasım 1064) esir düşmesi münasebetiyle, "kardeşlerden en büyüğü olan Kutalmış oğlu" şeklinde geçer. Bunun Mansur olduğu muhakkaktır. Öteki kardeşlerinin, bu arada Süleyman'ın babaları Kutalmış ile birlikte olduklarını, savaşın mağlûbiyetle sonuçlanmasından sonra, onların da şu veya bu şekilde Alp Arslan'ın eline geçtiğini kabul etmemek için hiçbir sebep yoktur. Zira, bu Selçuklu hükümdarının, zaferden sonra Kutalmış'ın bütün oğullarını ve akrabalarını öldürmek istediği, vezir Nizamü'l-Mülk'ün, bu hareketin devlete hayır getirmeyeceği mülâhazası ile mâni olduğu, bütün kardeşlerin, Alp Arslan'ın saltanatı boyunca, Güney-Doğu Anadolu (Suriye, Fırat havzası)'da bir nevi sürgün veya mekûbiyet hayatı yaşadıkları bilinmektedir.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Altay Köymen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993 Cilt: 57 Sayı: 218

Kaynak Göster

APA Köymen, M. A. (1993). Süleyman Şah ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu. BELLETEN, 57(218), 71-80.
AMA Köymen MA. Süleyman Şah ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu. TTK BELLETEN. Nisan 1993;57(218):71-80.
Chicago Köymen, Mehmet Altay. “Süleyman Şah Ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu”. BELLETEN 57, sy. 218 (Nisan 1993): 71-80.
EndNote Köymen MA (01 Nisan 1993) Süleyman Şah ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu. BELLETEN 57 218 71–80.
IEEE M. A. Köymen, “Süleyman Şah ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu”, TTK BELLETEN, c. 57, sy. 218, ss. 71–80, 1993.
ISNAD Köymen, Mehmet Altay. “Süleyman Şah Ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu”. BELLETEN 57/218 (Nisan 1993), 71-80.
JAMA Köymen MA. Süleyman Şah ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu. TTK BELLETEN. 1993;57:71–80.
MLA Köymen, Mehmet Altay. “Süleyman Şah Ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu”. BELLETEN, c. 57, sy. 218, 1993, ss. 71-80.
Vancouver Köymen MA. Süleyman Şah ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu. TTK BELLETEN. 1993;57(218):71-80.