Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Adana'da 1572 Yılında Kullanılan Türk Erkek Şahıs Adları

Yıl 1993, Cilt: 57 Sayı: 218, 173 - 200, 20.04.1993

Öz

Tarihte kullanılmış olan Türk şahıs adları üzerinde yapılacak çalışmalar tarih, dil, sosyoloji ve tarihî demografiyi ayrı ayrı ilgilendirmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Atalarımızın birinci Anayurt'tan Ebedî Anayurt'a gelinceye kadar geçirmiş olduğu bütün sosyal ve coğrafi çevrenin etkilerini onların almış olduğu şahıs adlarında izlememiz mümkündür.

Kaynakça

 • ATALAY BESİM, Türk Büyükleri veya Türk Adları, TBMM Hükümeti Maarif Vekâleti Neşriyatı , Matbaa-ı Âmire, İstanbul 1339 (1923).
 • EVLİYA ÇELEBİ, Seyahatnâme, c. IX-X, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1984 GENÇ REŞAT, Karahanlı Devlet Teşkilatı, İstanbul 1981.
 • GENÇOSMAN, KEMAL ZEKİ, Ansiklopedik Türk İsimleri Sözlüğü, Hürriyet Yayınları, İstanbul 1975.
 • GÜZELBEY, CEMİL CAHİT, "Gaziantep Şer'î Mahkeme Sicillerinde Türkçe Kişi Adları", Türk Kültürü, XII/252 (Nisan 1984), s. 246-249.
 • KUTLU, ŞEMSETTİN, Türkçe Kadın ve Erkek Adları, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 1969.
 • PAR ARİF HİKMET, A'dan Z'ye Ansiklopedik Türk Adları ve Soyadları Sözlüğü, Serhat Dağıtım-Yayınevi, İstanbul 1981. (İsimlerin anlamları da açıklanmış ve bazıları hakkında ansiklopedik bilgi verilmiş, ancak pek çok şahıs adı bu kitaba alınmamıştır).
 • PÜSKÜLLÜOĞLU ALİ, Seçilmiş Çocuk Adları Sözlüğü, Maya Matbaacılık, Ankara 1981. (Sözlüklerden ve PTT rehberinden yararlanılarak 1000 kadın, 3000 kadar erkek adı derlenmiştir. Bunların bir bölümü de yeni türetilen adlardır).
 • Süldür Fahrettin, Türk Adı Albümü, Ajans-Türk Matbaacılık, Ankara 1972.
 • TUNCAY SELMA-AYSAN ADVİYE, Türk Adları Kılavuzu, Dilimizde Kadın ve Erkek Adları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1981. (Dipnotta açıklama yapıldı).
 • URAZ MURAD, Türk Adları, Bozkurt Matbaası, (Ankara? 1935. (Adların kısa açıklamaları ve bir kısmı hakkında ansiklopedik bilgi verilmiş. Dili, o dönemin aşırı özleştirme çabalarının öncülüğünü yaparcasına yaşayan Türkçe'den uzak bir eser).
 • YEDİYILDIZ BAHAEDDİN-İZGİ ÖZKAN, "1455 Yılında Ordu ve Yöresinde Kullanılan Şahıs Adları "Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Armağan Dizisi I (Şükrü Elçin'e Armağan), Ankara 1983, s. 361-368.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yılmaz Kurt Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 1993
Yayımlandığı Sayı Yıl 1993 Cilt: 57 Sayı: 218

Kaynak Göster

APA Kurt, Y. (1993). Adana’da 1572 Yılında Kullanılan Türk Erkek Şahıs Adları. BELLETEN, 57(218), 173-200.
AMA Kurt Y. Adana’da 1572 Yılında Kullanılan Türk Erkek Şahıs Adları. TTK BELLETEN. Nisan 1993;57(218):173-200.
Chicago Kurt, Yılmaz. “Adana’da 1572 Yılında Kullanılan Türk Erkek Şahıs Adları”. BELLETEN 57, sy. 218 (Nisan 1993): 173-200.
EndNote Kurt Y (01 Nisan 1993) Adana’da 1572 Yılında Kullanılan Türk Erkek Şahıs Adları. BELLETEN 57 218 173–200.
IEEE Y. Kurt, “Adana’da 1572 Yılında Kullanılan Türk Erkek Şahıs Adları”, TTK BELLETEN, c. 57, sy. 218, ss. 173–200, 1993.
ISNAD Kurt, Yılmaz. “Adana’da 1572 Yılında Kullanılan Türk Erkek Şahıs Adları”. BELLETEN 57/218 (Nisan 1993), 173-200.
JAMA Kurt Y. Adana’da 1572 Yılında Kullanılan Türk Erkek Şahıs Adları. TTK BELLETEN. 1993;57:173–200.
MLA Kurt, Yılmaz. “Adana’da 1572 Yılında Kullanılan Türk Erkek Şahıs Adları”. BELLETEN, c. 57, sy. 218, 1993, ss. 173-00.
Vancouver Kurt Y. Adana’da 1572 Yılında Kullanılan Türk Erkek Şahıs Adları. TTK BELLETEN. 1993;57(218):173-200.