Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

1912 Seçimleri ve Eskişehir'de Meydana Gelen Olaylar

Yıl 1992, Cilt: 56 Sayı: 216, 459 - 482, 20.08.1992

Öz

İnsanların kendilerini yönetecek olanları belirli bir süre için özgür iradeleriyle kurallara uygun bir şekilde belirlemesine seçim denir. Seçim, çağdaş demokrasilerde yöneticilerin belirlenmesi için vazgeçilmez temel kuralların başında gelir. Siyasal yönetim sistemlerinin gelişimine paralel olarak seçimlerin de geliştiği görülmektedir. 1789 Fransız İhtilali öncesinde yöneticiler seçime başvurmaktan hoşlanmazdı. Antik Yunan ve Roma kentlerinde kenti ilgilendiren bazı konularda sınırlı sayıda halkın oylarına başvurulurken; Ortaçağda ancak kent kilise ve meslek örgütlerinde seçim yapılırdı. Kentlerin büyümesi, burjuva sınıfının güçlenmesi iktisadi yaşamı olduğu kadar siyasal yaşamı da etkiledi. Kent yönetimine katılarak varlıklarını, güçlerini ve yeterliliklerini kanıtlayan burjuvalar devlet yönetimine de katılmak istediler. Geleneksel sistemi kökünden değiştirecek olan bu isteklere yöneticiler pek de sıcak bakmadılar. Kimi ülkelerde yöneticiler halkın devlet yönetimine katılımını reformist uygulamalarla gerçekleştirirken kimi ülke yöneticileri de ülkelerini büyük kanlı devrimlere sürüklediler. Böylece mutlak monarşilerin yerini halkın temsilcilerinden oluşan parlamentolu yeni rejimler almaya başladı. Seçme ve seçilme hakkının varlıklı erkeklere özgü olması tartışmalara yol açtı. Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir rejim olduğuna göre halkın tümünün iradesini yansıtan bir yönetimin getirilmesi zorunlu görüldü. Nitekim büyük bir mücadeleden sonra seçme ve seçilme hakkı zengin-yoksul, erkek-kadın ayrımı yapılmadan tüm halkın temel haklarından biri olduğu kabul edilerek, temsili rejimin vazgeçilmez bir unsuru oldu. Biz, bu makalemizde Türk toplumunun yaşamında önemli bir yer tutan 1912 genel seçimleri sırasında Eskişehir'de meydana gelen olayları inceleyeceğiz. Ancak konunun daha iyi anlaşılabilmesi için seçim olgusunun toplumsal yaşamımızda izlediği gelişme çizgisini de kısaca açıklayacağız.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İhsan Güneş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Ağustos 1992
Yayımlandığı Sayı Yıl 1992 Cilt: 56 Sayı: 216

Kaynak Göster

APA Güneş, İ. (1992). 1912 Seçimleri ve Eskişehir’de Meydana Gelen Olaylar. BELLETEN, 56(216), 459-482. https://doi.org/10.37879/ttkbelleten.931088
AMA Güneş İ. 1912 Seçimleri ve Eskişehir’de Meydana Gelen Olaylar. TTK BELLETEN. Ağustos 1992;56(216):459-482. doi:10.37879/ttkbelleten.931088
Chicago Güneş, İhsan. “1912 Seçimleri Ve Eskişehir’de Meydana Gelen Olaylar”. BELLETEN 56, sy. 216 (Ağustos 1992): 459-82. https://doi.org/10.37879/ttkbelleten.931088.
EndNote Güneş İ (01 Ağustos 1992) 1912 Seçimleri ve Eskişehir’de Meydana Gelen Olaylar. BELLETEN 56 216 459–482.
IEEE İ. Güneş, “1912 Seçimleri ve Eskişehir’de Meydana Gelen Olaylar”, TTK BELLETEN, c. 56, sy. 216, ss. 459–482, 1992, doi: 10.37879/ttkbelleten.931088.
ISNAD Güneş, İhsan. “1912 Seçimleri Ve Eskişehir’de Meydana Gelen Olaylar”. BELLETEN 56/216 (Ağustos 1992), 459-482. https://doi.org/10.37879/ttkbelleten.931088.
JAMA Güneş İ. 1912 Seçimleri ve Eskişehir’de Meydana Gelen Olaylar. TTK BELLETEN. 1992;56:459–482.
MLA Güneş, İhsan. “1912 Seçimleri Ve Eskişehir’de Meydana Gelen Olaylar”. BELLETEN, c. 56, sy. 216, 1992, ss. 459-82, doi:10.37879/ttkbelleten.931088.
Vancouver Güneş İ. 1912 Seçimleri ve Eskişehir’de Meydana Gelen Olaylar. TTK BELLETEN. 1992;56(216):459-82.