Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

"Bir Şart-Bir Dilek" Adlı Broşürler İle "Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti" Hakkında Bir İnceleme Denemesi

Yıl 1992, Cilt: 56 Sayı: 216, 531 - 550, 20.08.1992

Öz

Her iki olguyu da ele alırken, dağınık haldeki verilerin daha net bir sentezini verebilmek için "İçerik Çözümleme Analizi" tekniğinden yararlanmayı; böylece H. 1320 (M. 1902) tarihli "Bir Şart - Bir Dilek" adlı iki broşürün özünden hareketle Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti'nin fonksiyonlarının daha iyi kavranabileceğini zannediyoruz. Temel ve alt problemler ile sorunun analizine geçmeden önce içerik analizinin kısa bir tarihçesini vermek gerekmektedir. İçerik analizi veya içerik çözümleme tekniklerinin ilk uygulamaları XVI. yüzyıla kadar gitmektedir. Bu tür bir çözümleme tekniği o dönemin hemen hemen tek iletişim aracı olan gazeteler üzerinde yapılabilmiştir. Örneğin: Burada; gazetelerdeki dinsel mesajların ne ölçüde yer aldığı bu yöntem kullanılarak öğrenilmeye çalışılmıştır. Ancak o dönemlerde de kullanılan bu yöntem, günümüzde kullanılan içerik çözümleme tekniklerinden farklıdır. Daha kesin bir ifadeyle o dönemde kullanılan içerik analizi teknikleri bu yöntemin başlangıçtaki gelişimini oluşturur.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yağmur Say Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Ağustos 1992
Yayımlandığı Sayı Yıl 1992 Cilt: 56 Sayı: 216

Kaynak Göster

APA Say, Y. (1992). "Bir Şart-Bir Dilek" Adlı Broşürler İle "Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti" Hakkında Bir İnceleme Denemesi. BELLETEN, 56(216), 531-550.
AMA Say Y. "Bir Şart-Bir Dilek" Adlı Broşürler İle "Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti" Hakkında Bir İnceleme Denemesi. TTK BELLETEN. Ağustos 1992;56(216):531-550.
Chicago Say, Yağmur. “"Bir Şart-Bir Dilek" Adlı Broşürler İle ‘Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti’ Hakkında Bir İnceleme Denemesi”. BELLETEN 56, sy. 216 (Ağustos 1992): 531-50.
EndNote Say Y (01 Ağustos 1992) "Bir Şart-Bir Dilek" Adlı Broşürler İle "Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti" Hakkında Bir İnceleme Denemesi. BELLETEN 56 216 531–550.
IEEE Y. Say, “"Bir Şart-Bir Dilek" Adlı Broşürler İle ‘Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti’ Hakkında Bir İnceleme Denemesi”, TTK BELLETEN, c. 56, sy. 216, ss. 531–550, 1992.
ISNAD Say, Yağmur. “"Bir Şart-Bir Dilek" Adlı Broşürler İle ‘Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti’ Hakkında Bir İnceleme Denemesi”. BELLETEN 56/216 (Ağustos 1992), 531-550.
JAMA Say Y. "Bir Şart-Bir Dilek" Adlı Broşürler İle "Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti" Hakkında Bir İnceleme Denemesi. TTK BELLETEN. 1992;56:531–550.
MLA Say, Yağmur. “"Bir Şart-Bir Dilek" Adlı Broşürler İle ‘Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti’ Hakkında Bir İnceleme Denemesi”. BELLETEN, c. 56, sy. 216, 1992, ss. 531-50.
Vancouver Say Y. "Bir Şart-Bir Dilek" Adlı Broşürler İle "Bayburd Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti" Hakkında Bir İnceleme Denemesi. TTK BELLETEN. 1992;56(216):531-50.