Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977

Yıl 1992, Cilt: 56 Sayı: 215, 213 - 242, 20.04.1992

Öz

1971 yılından önce Anadolu'nun az araştırılmış yerlerinden biri olan Samsun Bölgesi, Orta Karadenizde yer alır. Doğuda Ordu, batıda Sinop-Çorum hattı, güneyde Amasya ve Tokat illeri ile komşudur. Anadolu'nun diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da sürekli yerleşmeye uygun, çok sayıda ova, vadi ve delta bulunur. Bölge, Karadeniz kıyısına paralel olarak uzanan Kuzey Anadolu dağ sıralarının devamı olan Canik ve Çanğal sıra dağları ile ikiye ayrılır. Bu dağ sıralarının kuzeyinde kalan kıyı şeridinde, üçgen şeklinde denize doğru ilerliyen Yeşilırmak (Çarşamba ovası) ve Kızılırmak (Bafra ovası) delta ovaları yer alır. Güneyde kalan dağlık alanda; Samsun'un batısında Kocadağ (1300 m.) ve Kavak ilçesinin kuzeydoğusunda Sıralıdağ (1351 m.), Alaçam ilçesinin güneyinde bir doruk olan Tütmen Tepe veya Çağın Kayası (1500 m.) ve bu dağların güneyinde Taşova ilçesinden Destek boğazı ile ayrılan Ladik ovası, Havza ve Vezirköprü ilçeleri ve bu ilçelerin çevresinde yer alan düzlükler bulunur.

Kaynakça

 • AKOK, M. 1948 : "Samsun İli Havza İlçesinin Lerdüge Köyünde Bulunan Tümülüsler", Belleten XII : 835-853
 • ALKIM, B. 1972 a : "Samsun Province", Ant. St. XXII : 56
 • 1972 b : "İslahiye ve Samsun Bölgesinde 1971 Çalışmaları", Belleten XXXVI : 422-426
 • 1973 a : "II. Samsun Province", Ant. St. XXIII :63-65
 • 1973 b : "İslahiye ve Samsun Bölgesinde 1972 Dönemi Çalışmaları", Belleten XXXVII : 435-438
 • 1974 a : "Samsun Region 1973", Ant. St. XXIV : 50-53
 • 1974 b : "Samsun Bölgesi 1973 Çalışmaları", Belleten XXVIII : 553-556
 • 1974 c : "Tilmen Höyük ve Samsun Bölgesi Çalışmaları (1971)", TAD XX-2 : 5-16
 • 1974 d : "Tilmen Höyük Kazısı ve Samsun Bölgesi Araştırmaları 1972", TAD XXI-2: 23-30
 • 1975 a : "İkiztepe, 1974", Ant. St. XXV : 27-30
 • 1975 b : "İkiztepe Kazısı 1974 Dönemi Çalışmaları", Belleten XXXIX : 565-567
 • 1975 c : "Samsun Bölgesi Çalışmaları (1973)", TAD XXII-I : 5-12
 • 1976 a : "İkiztepe and Samsun Survey", Ant. St. XXVI : 42-44
 • 1976 b : "1975 Samsun Bölgesi Araştırmaları ve İkinci Dönem İkiztepe Kazısı", Belleten XL : 717-719
 • 1977 a "1976 yılı İkiztepe Kazısı ", Belleten XLI : 624-627
 • 1977 b : "İkiztepe, 1976", Ant. St. XXVII : 41-44
 • 1978 a "İkiztepe and Samsun Region 1977", Ant. St. XXVIII : 23-27
 • 1978 b : "1977 Dönemi İkiztepe Kazısı ve Samsun Bölgesi Araştırmaları", Belleten XLII : 542-547
 • 1979 a "İkiztepe Fifth Season 1978", Ant. St. XXIX : 200-202
 • 1979 b : "İkiztepe Kazısı 1978 Çalışmaları", Belleten XLIII : 890-892
 • 1979 c : "İkiztepe Kazısı İlk Sonuçları", VIII. Türk Tarih Kongresi I, Ankara: 151-157
 • 1980 a "İkiztepe Kazısı 1979 Çalışmaları", Belleten XLIV : 621-623
 • 1980 b " İkiztepe, 1980", Ant. St. XXXI : 188-191
 • 1980 c : "Üçüncü Dönem İkiztepe Kazısı (1976)", TAD XXV-I : 1-14
 • 1981 a : "1979 Dönemi İkiztepe Kazıları", Il. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Ankara : 151-157
 • 1981 b : "İkiztepe Kazısı 1980 Çalışmaları", Belleten XLV : 379-382
 • 1981 c : "1980 Dönemi İkiztepe Kazısı", III. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 25-29
 • 1982 "İkiztepe Kazısı ve Samsun Bölgesi Araştırmaları (1977)", TAD XXV-2 : 3-9
 • 1983 : "Einige Charakteristische Metallfunde von İkiztepe", Beitrage zur Altertumskunde Kleinasiens Festchrift für Kurt Bittel, Mainz am Rhein, : 29-42
 • 1984 : "İkiztepe Kazısının Arkeolojik Sonuçlarına Toplu Bir Bakış", Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri I, TÜBİTAK. Ankara : 46-47
 • ALKIM, H. 1983 a : "İkiztepe Kazılarında Arkeometrik ve Arkeolojik Yöntemlerin Uygulanması ile Beliren Kronolojik Sorunlar", Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri III, TÜBİTAK. Ankara : 163-197
 • 1983 a : "Ein Versuch der Interpretation der Holzarchitektur von İkiztepe", Beitrage zur Altertumskunde Kleinasiens Festchrift für Kurt Bittel, Mainz am Rhein, : 13-37
 • 1984 : "İkiztepe Kazılarında Uygulanan Arkeometrik Ölçümler", Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri IV, TÜBİTAK. Ankara: 221-224
 • ALKIM, H. 1985, BİRGÜN, O., YAFFE, L. : "İkiztepe'de Keramik ve Killerin Eser Element Analizi", Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri V, TÜBİTAK. Ankara: 37-49
 • ALKIM, H. 1986 a : "İkiztepe Kazılarında Saptanan Kültür Katları ve Elde Edilen Madeni Eserlerden Örnekler", IX. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara: 119-132
 • 1986 b : "İkiztepe Geç Kalkolitik Çağ Keramiği", Anadolu Araştırmaları X : 99-109
 • BİLGİ, Ö. 1982 : "1981 Dönemi İkiztepe Kazıları", IV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara : 49-54
 • 1983 : "İkiztepe Kazılarının 1982 Dönemi Sonuçları", V. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara : 87-89
 • 1984 a : "İkiztepe Kazılarının 1983 Dönemi Sonuçları", VI. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara : 55-63
 • 1984 b : "Metal Objects from İkiztepe - Turkey", Beitage zur Allgemeinen und Vergleichenden Archaologie, Band 6, : 31-97
 • 1985 : "İkiztepe Kazılarının 1984 Dönemi Sonuçları", Vll. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara : 111-118
 • 1986 a : "İkiztepe Kazılarının 1985 Dönemi Sonuçları", VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara : 149-156
 • 1986 b : "İkiztepe Kazılarınında elegeçirilen Antropomorfik Figürinler Hakkında Genel Gözlemler", IX. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara : 133-134
 • BURNEY, C.A. 1956 : Northern Anatolia Before Classical Times", Ant. St. VI: 179-203
 • CUMONT, F. 1906, CUMONT, E. : "Voyage d'exploration archeologique dans le Pont Et la Petit Armenie", Studia Pontic II, Bruxelles : 107
 • DANGATE, J.A. 1971 : "Some new Pontic weepons and Tools of Bronze Age", AJA 75 : 199
 • DANIŞMAN, G. 1986 : "Samsun Yöresi Ahşap Mimarisinin Gelenekselliği Bafra, İkiztepe Arkeolojik Verilerinin Işığında Çarşamba, Gökçeli Camiinin incelenmesi", IX. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara: 135-144
 • FORRER, E. 1927 : "Ergebnisse einer archaologıschen Reise in Kleınasien", MDOG 65 : 27-43
 • FRANKFORT, H. 1927 : Studies in Early Pottery of the Near East Il, London (Occasional Papers 8 : Royal Anthropalgical society): 64
 • GENOUILLAC, H. 1926 : Ceramique Cappadocienne, inventoiee at avec une ınrodaction Il Acquistions du Masee du Lowore, Paris : 21-22
 • HOGARH, D.G. 1920 : Hittite seals-with Particular Reference to the Ashmolean Collections, Oxword : 38
 • KÖKTEN, K. 1940, ÖZGÜÇ, T. : "Samsun'da Prehistorik Araştırmalar (I)", Ülkü XV, sayı 89 : 413-419
 • KÖKTEN, K. 1941 : "Samsun Vilayeti Tekkeköy Civarında Prehistorik Araştırmalar", Ülkü XVIII, sayı 98 : 121-124
 • KÖKTEN, K. 1945, ÖZGÜÇ, T., ÖZGÜÇ, N. : "1940 ve 1941 yılında Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Samsun Bölgesi Kazıları Hakkında İlk Kısa Rapor" Belleten IX : 361-400
 • MACRİDİ, TH. 1907 : "Une Citadelle archaique du Pont", MVAG XII, 4 : 167-175
 • PRZEWORSKİ, S. 1935 : "Der Grottenfund von Ordu", Ar.O VII, no. 3 : 390- 414
 • 1936 : "Der Grottenfund von Ordu", AR.O VIII, no. I : 49- 68
 • ÖZGÜÇ, T. 1948 : "Samsun Hafriyatının 1941-1942 Yılı Neticeleri", III. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 418
 • ORTHMANN, W. 1963 : Die Keramik der Frühen Bronzezeit aus Inneranatolien, (Verlag Gebr Mann) Berlin : 64
 • YAKAR, J. 1975 : "Northern Anatolia in the Early Bronze Age", Tel Aviv 2 : 133-145
 • 1985 : The Late Prehistory of Anatolia The Lale Chalcolithic and Early Bronze Age Part I, Part ii, BAR İnternational Series 268 (i), (ii)
 • WINCKLER, H. 1907 : "Vorlaufige Nachrichten über die Ausgrabungen in Boghaz-köi im Sommer 1907", MDOG 35: 1-59

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Arkeoloji
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zeynep KIZILTAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 1992
Yayımlandığı Sayı Yıl 1992 Cilt: 56 Sayı: 215

Kaynak Göster

APA KIZILTAN, Z. (1992). Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977. BELLETEN, 56(215), 213-242.
AMA KIZILTAN Z. Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977. TTK BELLETEN. Nisan 1992;56(215):213-242.
Chicago KIZILTAN, Zeynep. “Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977”. BELLETEN 56, sy. 215 (Nisan 1992): 213-42.
EndNote KIZILTAN Z (01 Nisan 1992) Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977. BELLETEN 56 215 213–242.
IEEE Z. KIZILTAN, “Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977”, TTK BELLETEN, c. 56, sy. 215, ss. 213–242, 1992.
ISNAD KIZILTAN, Zeynep. “Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977”. BELLETEN 56/215 (Nisan 1992), 213-242.
JAMA KIZILTAN Z. Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977. TTK BELLETEN. 1992;56:213–242.
MLA KIZILTAN, Zeynep. “Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977”. BELLETEN, c. 56, sy. 215, 1992, ss. 213-42.
Vancouver KIZILTAN Z. Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977. TTK BELLETEN. 1992;56(215):213-42.