Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

TEACHING SUSTAINABLE TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL HERITAGE PLACES: INSIGHTS FROM THE NIT URBAN HERITAGE LAB

Yıl 2022, Sayı: 25, 97 - 116, 19.08.2022
https://doi.org/10.22520/tubaked2022.25.008

Öz

In the autumn of 2021, the Netherlands Institute in Turkey (NIT) offered a post-graduate course addressing the challenges and possibilities for the transformation of industrial heritage from a multi-disciplinary perspective. With a focus on Istanbul's industrial heritage, the course entitled "Industrial Heritage for Sustainable Cities" aimed to explore issues relevant to industrial heritage worldwide. The course took place partly online (lectures and discussions), partly on-site in Istanbul (field trips, study groups and workshops), and was open to early-career professionals or researchers of any discipline from higher education institutions in the Netherlands and Turkey. The course was organized as part of the NIT Urban Heritage Lab. Here we review the course's aims, format, and outcomes and reflect on the potential and limitations of an international, hybrid course on a topical cultural heritage theme.

Kaynakça

 • Reference 1 Balcan, C., Leblebici, E., Atamtürk, N., Türk, T., Wu, Y. (2021). Unkapanı Beyond the Walls. Unpublished manuscript, Netherlands Institute in Turkey.
 • Reference 2 Bandarin, F., & Van Oers, R. (2012). The historic urban landscape: managing heritage in an urban century. John Wiley & Sons.
 • Reference 3 Girard, L. F. (2019). Implementing the circular economy: The role of cultural heritage as the entry point. Which evaluation approaches?. BDC. Bollettino Del Centro Calza Bini, 19(2), 245-277.
 • Reference 4 ICOMOS (2011) The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas [Online]. Available: https://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_CIVVIH_text_EN_FR_final_20120110.pdf
 • Reference 5 Kayasü, S., Gerritsen, F., Özçakır, Ö., Arslan, A. (Eds.) (forthcoming) NIT Urban Heritage Lab: Industrial Heritage for Sustainable Cities. Netherlands Institute in Turkey.
 • Reference 6 Lydon, M. & Garcia, A. (2015) Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change. Island Press.
 • Reference 7 Mori, K., & Yamashita, T. (2015). Methodological framework of sustainability assessment in City Sustainability Index (CSI): A concept of constraint and maximisation indicators. Habitat International, 45, 10-14.
 • Reference 8 Nesterova, Y., Veljkovic, T., Kılcı, G., Mesdaghi, B., Atabay, Y. (2021). By the community, for the community. Towards an integrated proposal for the reuse of Unkapani Flour Mill. Unpublished manuscript, Netherlands Institute in Turkey.
 • Reference 9 Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. Sustainability science, 14(3), 681-695.
 • Reference 10 Rana, J., Willemsen, M., & Dibbits, H. C. (2017). Moved by the tears of others: emotion networking in the heritage sphere. International Journal of Heritage Studies, 23(10), 977-988.
 • Reference 11 Roymans, N., Gerritsen, F., Van der Heijden, C., Bosma, K., Kolen, J. (2009). Landscape Biography as Research Strategy. The Case of the South Netherlands Project. Landscape Research, 34(3), 337-359.
 • Reference 12 Safi, A., Çakır, Y., Altıntaş Kaplan, M., Torlak, M., Arslan, N., Kayasü, S. & Orisalade, T. S. (2021) Urban Catalyzer. Unpublished manuscript, Netherlands Institute in Turkey.
 • Reference 13 Seçer Kariptaş, F. (2011) “Unkapanı Değirmeni’nin Mimari Analizi ve Günümüz Şartlarında Değerlendirilmesi”, Mimarlık, Sayı: 357 [Online]. Available: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=371&RecID=2680
 • Reference 14 Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of inter-group conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of inter-group relations (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole. Reference 15 Taşdelen Erli, Y. (2013). Unkapanı Değirmeni Kongre merkezi olacak. Dünya Gazetesi. Retrieved April 13, 2022, from https://www.dunya.com/gundem/unkapani-degirmeni-kongre-merkezi-olacak-haberi-216049
 • Reference 16 Türkfiliz, M. A., Terzi, M. C., Naniç, S., Halıcı T., Li, Y. (2021). Adaptive Transformation of the Mill through Urban Promenade: Monologue, Dialogue, Travelogue. Unpublished manuscript, Netherlands Institute in Turkey.
 • Reference 17 UNESCO (2011) Recommendation on the Historic Urban Landscape [Online]. Available: https://whc.unesco.org/uploads/activities/ documents/activity-638-98.pdf
 • Reference 18 United Nations (1987) Brundtland Report [Online]. Available: https://www.are.admin.ch/dam/are/en/dokumente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/bericht/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf.download.pdf/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf
 • Reference 19 United Nations. (n.d.). The 17 Goals | Sustainable Development [Online]. Available: https://sdgs.un.org/goals

ENDÜSTRİYEL MİRAS ALANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜNÜ ÖĞRETMEK: NIT KENTSEL MİRAS LABORATUVARI'NDAN İZLENİMLER

Yıl 2022, Sayı: 25, 97 - 116, 19.08.2022
https://doi.org/10.22520/tubaked2022.25.008

Öz

Türkiye’deki Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT) 2021 Sonbaharında, endüstri mirasının dönüşümüne yönelik zorlukları ve fırsatları çok disiplinli bir bakış açısıyla ele almayı amaçlayan bir eğitim programı düzenledi. Eğitim programı, bölüm ya da disiplin farkı olmaksızın Hollanda veya Türkiye'de yer alan yüksek öğretim kurumlarından herhangi birine kayıtlı lisansüstü öğrenciler ile kariyerinin başındaki uzman ve araştırmacılara açıktı. İstanbul'un sahip olduğu endüstri mirasına odaklanan "Sürdürülebilir Şehirler için Endüstri Mirası" başlıklı eğitim programı; endüstriyel mirasın korunması, dönüşümü ve sürdürülebilir gelişimi ile ilgili konuları uluslararası bir perspektifle keşfetmeyi amaçladı. Eğitim programı, kısmen çevrimiçi (dersler ve tartışmalar), kısmen ise İstanbul'da (saha gezileri, çalışma grupları ve çalıştaylar) yüz yüze olarak gerçekleşti. Bu makalede, NIT Kentsel Miras Laboratuvarı'nın bir parçası olarak düzenlenen "Sürdürülebilir Şehirler için Endüstri Mirası" başlıklı eğitim programının amaçlarını, formatını ve sonuçlarını kentsel miras alanlarının gelişimine yönelik literatür ışığında gözden geçiriyoruz. Aynı zamanda, günümüzde hem kuramsal çalışmalarda hem de koruma uygulamalarında oldukça güncel bir konu olan endüstri miras alanlarının sürdürülebilir dönüşümü üzerine uluslararası ve çok disiplinli bir yaklaşımla gerçekleşen eğitim programının potansiyellerini ve sınırlamalarını aktarıyoruz.

Kaynakça

 • Reference 1 Balcan, C., Leblebici, E., Atamtürk, N., Türk, T., Wu, Y. (2021). Unkapanı Beyond the Walls. Unpublished manuscript, Netherlands Institute in Turkey.
 • Reference 2 Bandarin, F., & Van Oers, R. (2012). The historic urban landscape: managing heritage in an urban century. John Wiley & Sons.
 • Reference 3 Girard, L. F. (2019). Implementing the circular economy: The role of cultural heritage as the entry point. Which evaluation approaches?. BDC. Bollettino Del Centro Calza Bini, 19(2), 245-277.
 • Reference 4 ICOMOS (2011) The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas [Online]. Available: https://www.icomos.org/Paris2011/GA2011_CIVVIH_text_EN_FR_final_20120110.pdf
 • Reference 5 Kayasü, S., Gerritsen, F., Özçakır, Ö., Arslan, A. (Eds.) (forthcoming) NIT Urban Heritage Lab: Industrial Heritage for Sustainable Cities. Netherlands Institute in Turkey.
 • Reference 6 Lydon, M. & Garcia, A. (2015) Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change. Island Press.
 • Reference 7 Mori, K., & Yamashita, T. (2015). Methodological framework of sustainability assessment in City Sustainability Index (CSI): A concept of constraint and maximisation indicators. Habitat International, 45, 10-14.
 • Reference 8 Nesterova, Y., Veljkovic, T., Kılcı, G., Mesdaghi, B., Atabay, Y. (2021). By the community, for the community. Towards an integrated proposal for the reuse of Unkapani Flour Mill. Unpublished manuscript, Netherlands Institute in Turkey.
 • Reference 9 Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. Sustainability science, 14(3), 681-695.
 • Reference 10 Rana, J., Willemsen, M., & Dibbits, H. C. (2017). Moved by the tears of others: emotion networking in the heritage sphere. International Journal of Heritage Studies, 23(10), 977-988.
 • Reference 11 Roymans, N., Gerritsen, F., Van der Heijden, C., Bosma, K., Kolen, J. (2009). Landscape Biography as Research Strategy. The Case of the South Netherlands Project. Landscape Research, 34(3), 337-359.
 • Reference 12 Safi, A., Çakır, Y., Altıntaş Kaplan, M., Torlak, M., Arslan, N., Kayasü, S. & Orisalade, T. S. (2021) Urban Catalyzer. Unpublished manuscript, Netherlands Institute in Turkey.
 • Reference 13 Seçer Kariptaş, F. (2011) “Unkapanı Değirmeni’nin Mimari Analizi ve Günümüz Şartlarında Değerlendirilmesi”, Mimarlık, Sayı: 357 [Online]. Available: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=371&RecID=2680
 • Reference 14 Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of inter-group conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of inter-group relations (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole. Reference 15 Taşdelen Erli, Y. (2013). Unkapanı Değirmeni Kongre merkezi olacak. Dünya Gazetesi. Retrieved April 13, 2022, from https://www.dunya.com/gundem/unkapani-degirmeni-kongre-merkezi-olacak-haberi-216049
 • Reference 16 Türkfiliz, M. A., Terzi, M. C., Naniç, S., Halıcı T., Li, Y. (2021). Adaptive Transformation of the Mill through Urban Promenade: Monologue, Dialogue, Travelogue. Unpublished manuscript, Netherlands Institute in Turkey.
 • Reference 17 UNESCO (2011) Recommendation on the Historic Urban Landscape [Online]. Available: https://whc.unesco.org/uploads/activities/ documents/activity-638-98.pdf
 • Reference 18 United Nations (1987) Brundtland Report [Online]. Available: https://www.are.admin.ch/dam/are/en/dokumente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/bericht/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf.download.pdf/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf
 • Reference 19 United Nations. (n.d.). The 17 Goals | Sustainable Development [Online]. Available: https://sdgs.un.org/goals

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Kültürel çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özgün ÖZÇAKIR
Netherlands Institute in Turkey
0000-0002-9937-6707
Türkiye


Fokke GERRITSEN
Netherlands Institute in Turkey
0000-0002-6665-1928
Türkiye


Aysel ARSLAN
Netherlands Institute in Turkey
0000-0001-9634-1536
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 18 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 19 Ağustos 2022
Gönderilme Tarihi 17 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA
ÖZÇAKIR, Ö., GERRITSEN, F., & ARSLAN, A. (2022). TEACHING SUSTAINABLE TRANSFORMATION OF INDUSTRIAL HERITAGE PLACES: INSIGHTS FROM THE NIT URBAN HERITAGE LAB. TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi(25), 97-116. https://doi.org/10.22520/tubaked2022.25.008

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-KED'de yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png