Yıl 2014, Cilt , Sayı 35, Sayfalar 43 - 60 2014-10-31

Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası
Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası

Doç. Dr. Ahmet Bozdoğan [1]


Fecr-i Ati Community was established in 20 March 1909 and with its announcment of the Manifesto had been introduced to public .The Community although had stated at the initial period of their foundation to publish a journal by the same name, in the Manifesto the journal of Servet-i Fünun was announced to be the journal in use.. On the other hand, the members of the Community had also used other journals as a means of publication organ.. One of them is the Musavver Muhit. When the content of the journal was investigated in depth, the relationship between the journal and the Community was seen clearly. Besides, the relationship between the journal and its quality was seen; therefore, * Cumhuriyet Üni. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl., abozdogan@gmail.comcontrary to the understanding in the literary history, it was understood that the Community had carried out a significant quality of activities in having completed its foundation in the months followed. In this article, the relationship between the followers of the Fecri Ati and the Musavver Muhit was outlined.
20 Mart 1909 tarihinde kurulan Fecr-i Ati topluluğu, yaklaşık bir yıl sonra yayımladığı Beyanname ile kendisini kamuoyuna tanıtmıştır. Topluluk, kuruluş günlerinde kendi adıyla bir yayın organı çıkaracağını duyurmuşsa da Beyanname’de, yayın organı olarak Servet-i Fünun dergisini kullanacağını ilan etmiştir. Öte taraftan topluluk mensupları daha kuruluş günlerinden itibaren başka dergileri de yayın organı olarak kullanmıştır. Bunlardan biri de Musavver Muhit’tir. Bu derginin mündericatı gözden geçirildiğinde, hem dergi ile Fecr-i Ati arasındaki ilişkinin boyutları görülür hem de bu ilişkinin niteliği ve niceliği dolayısıyla edebiyat tarihlerindeki genel kanının aksine Fecr-i Ati’nin kuruluştan sonraki aylar içinde kayda değer faaliyetler yürüttüğü anlaşılır. Bu yazıda Fecr-i Aticilerin Musavver Muhit’le ilişkisinin ayrıntıları gösterilmeye çalışılmıştır.
  • AKYÜZ, Kenan (1990), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
  • BANARLI, Nihat Sami (1987), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2. Cilt, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
  • DOĞAN, Abide (2007), “Fecr-i Âti Topluluğu”, İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı (Hazırlayanlar: İsmail ÇETİŞLİ, Nurullah ÇETİN, Abide Doğan, Alim Gür, Şenol DEMİR, Cengiz KARATAŞ), Akçağ Yayınları, Ankara.
  • OKAY, Orhan (1990), “Yirminci Asırda Türk Edebiyatı”, Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri Tarih Antoloji Ansiklopedi Onuncu Cilt, Ötüken Neşriyat –Söğüt Yayıncılık, İstanbul. POLAT, Nâzım H. (1987), Şahabeddin Süleyman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
  • POLAT, Nâzım Hikmet ve ARGUNŞAH, Hülya (2013), II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. ŞEN, Cafer (2006), Fecr-i Âtî Edebiyatı Tespit – Tahlil – Tenkit, Gazi Kitabevi, Ankara.
  • TÜRK, Hatem (2002), Musavver Muhit (İnceleme ve Edebiyatla İlgili Metinler), (Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum.
  • YÜCEL, Hasan Ali (1957), Edebiyat Tarihimizden, Birinci Cilt, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Doç. Dr. Ahmet Bozdoğan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2014

Bibtex @ { tubar177411, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2014}, volume = {}, pages = {43 - 60}, doi = {10.17133/tba.47181}, title = {Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası}, key = {cite}, author = {Bozdoğan, Doç. Dr. Ahmet} }
APA Bozdoğan, D . (2014). Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası. Türklük Bilimi Araştırmaları , (35) , 43-60 . DOI: 10.17133/tba.47181
MLA Bozdoğan, D . "Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası". Türklük Bilimi Araştırmaları (2014 ): 43-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16976/177411>
Chicago Bozdoğan, D . "Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası". Türklük Bilimi Araştırmaları (2014 ): 43-60
RIS TY - JOUR T1 - Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası AU - Doç. Dr. Ahmet Bozdoğan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17133/tba.47181 DO - 10.17133/tba.47181 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 60 VL - IS - 35 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tba.47181 UR - https://doi.org/10.17133/tba.47181 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası %A Doç. Dr. Ahmet Bozdoğan %T Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası %D 2014 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 35 %R doi: 10.17133/tba.47181 %U 10.17133/tba.47181
ISNAD Bozdoğan, Doç. Dr. Ahmet . "Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası". Türklük Bilimi Araştırmaları / 35 (Ekim 2014): 43-60 . https://doi.org/10.17133/tba.47181
AMA Bozdoğan D . Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası. TUBAR. 2014; (35): 43-60.
Vancouver Bozdoğan D . Fecr-i Ati Topluluğu ve “Musavver Muhit” Mecmuası. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2014; (35): 60-43.