Yıl 2019, Cilt , Sayı 45, Sayfalar 35 - 59 2019-06-01

AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ

Serife CAGİN [1]


Şiirleri gibi nesirlerinde de imajist bir üslubu tercih eden Tanpınar’ın en çok anlam yüklediği varlık alanlarından biri de bitkiler, özellikle çiçek ve ağaçlardır. Tanpınar’ın bitkileri mitolojik çağrışımlarıyla kullanmasında, kuşkusuz Güzel Sanatlar Akademisi’nde verdiği derslerin etkisi büyüktür. Özellikle nergis, incir, nar, sarmaşık, erguvan, zambak gibi çiçek ve ağaçlar mitolojik ve dinî çağrışımlarıyla karşımıza çıkarken gül, çınar, servi gibi bitkilere daha çok Türk kültüründe kazanmış oldukları anlamlar yüklenmiştir. Tanpınar’ın eserlerinde çiçek ve ağaçlar çoğu zaman hayatın devam ettiğini haber verir ve insanoğlunu karamsarlıktan, ölüm düşüncesinden uzaklaştırır. Bazen mimariyi tamamlayan önemli unsurlar olarak karşımıza çıkan bitkiler bazen de fert ve cemiyet hayatı söz konusu olduğunda kişinin cinsiyetine, hayat karşısında aldığı pozisyona göre mazmun olmaktan uzaklaşarak yeni anlamlar kazanır. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, ağaç ve çiçek imaj veya sembolleri, gül ve sarmaşık, çınar ve servi, nar, incir, nergis
 • Akdik, Hazel Melek (2018). Modern Türk Edebiyatında Tabiat Algısı: Servet-i Fünun Dönemi (1896-1901). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı basılmamış doktora tezi.
 • Ayvazoğlu, Beşir (1992). Güller Kitabı. İstanbul: Ötüken.
 • Civelek, Aynur (Nisan 2017). “Baharın Müjdecisi Nergis”. Apelasyon, Sayı: 41. http://apelasyon.com/Yazi/614-baharin-müjdecisi-nergis
 • Çelebioğlu, Ayşe (2016). “Klasik Türk Şiirinde Menekşe”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. Sayı: 37, Erzurum: 2016, s. 161-182
 • Demirel, Şener (Fall 2009). “Divan Şiirinde Erguvan”, Turkish Studies, İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/8, s. 995-1014.
 • Ergun, Pervin (2012). Türk Kültüründe Ağaç Kültü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
 • Ergüzel, M. Mehdi-Yahşi Cevher, Özlem (2015). “Çınar Kelimesinin Etimolojik Araştırması”, Sakarya Üniversitesi XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011, Elektronik Yayın, s. 18-25.
 • Gezgin, Deniz (2015). Bitki Mitosları. İstanbul: Sel.
 • Graves, Robert (2010). Yunan Mitleri Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler. Uğur Akpur (Çev.). İstanbul: Say.
 • Gültekin, R. Eser (Fall 2008). “Türklerde Bereket Sembolü Olarak Kullanılan Meyve Motifleri ve Mimaride Değerlendirilmesi, Turkish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume. 3/5, s. 9-31.
 • Huyugüzel, Ö. Faruk (2018). Eleştiri Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Dergâh.
 • Kaplan, Mehmet (2006). Tanpınar’ın Şiir Dünyası. İstanbul: Dergâh.
 • Koç, Murat (2004). Yeni Türk Edebiyatı’nda Boğaziçi ve Boğaziçi Medeniyeti. İstanbul: Eren.
 • Koçak, Aynur (Nisan 2004). “‘Bilgelik’ Varlık Bereket Sembolü İncirin Serüveni”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları.
 • Koçak, Aynur-Gürçay, Serdar (2015/4). “Soyluluk Çiçeği Erguvan’a Kültürel Bir İnceleme”, Folklor/Edebiyat, Cilt. 21, Sayı. 84, s. 33-44.
 • Şahin, İbrahim (Ocak-Haziran 2013). “Tanpınar’ın Şiirlerinde Tahayyülün Niteliği”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Yıl. 5, Sayı. 9, s. 9-31.
 • Şenocak, Ebru (Ocak 2016). “Halk Anlatı ve İnanışlarında Mitolojik Bir Meyve: Nar”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 8, s. 228-251.
 • Tanpınar, Ahmet Hamdi (1977). Edebiyat Üzerine Makaleler. Zeynep Kerman (Haz.). İstanbul: Dergâh.
 • _______(1986). Huzur, İstanbul: Dergâh.
 • _______(1988). Mahur Beste. İstanbul: Dergâh.
 • _______(1990). Sahnenin Dışındakiler. İstanbul: Dergâh.
 • _______(1995). Beş Şehir, İstanbul: Dergâh.
 • _______(2006). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. Abdullah Uçman (Haz.). İstanbul: Yapı Kredi.
 • _______(2009). Aydaki Kadın. Güler Güven (Haz.). İstanbul: Dergâh.
 • _______(2013a). Hikâyeler. İstanbul: Dergâh.
 • _______(2013b). Yaşadığım Gibi. İstanbul: Dergâh.
 • Uşaklıgil, Halit Ziya (2005). İzmir Hikâyeleri. Ferhat Aslan (Haz.). İstanbul: Özgür.
 • _______(2016) Aşk-ı Memnu. Şerife Çağın (Haz.). İstanbul: Dergâh.
 • Wellek, René-Warren, Austin (2011) Edebiyat Teorisi. Ö. Faruk Huyugüzel (Çev.). İstanbul: Dergâh.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serife CAGİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 20 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @sanat ve edebiyat { tubar503648, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2019}, volume = {}, pages = {35 - 59}, doi = {}, title = {AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ}, key = {cite}, author = {Cagi̇n, Serife} }
APA Cagi̇n, S . (2019). AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ . Türklük Bilimi Araştırmaları , (45) , 35-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/46370/503648
MLA Cagi̇n, S . "AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2019 ): 35-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/46370/503648>
Chicago Cagi̇n, S . "AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2019 ): 35-59
RIS TY - JOUR T1 - AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ AU - Serife Cagi̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 59 VL - IS - 45 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ %A Serife Cagi̇n %T AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ %D 2019 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 45 %R %U
ISNAD Cagi̇n, Serife . "AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 45 (Haziran 2019): 35-59 .
AMA Cagi̇n S . AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ. TÜBAR. 2019; (45): 35-59.
Vancouver Cagi̇n S . AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE AĞAÇ VE ÇİÇEK SEMBOLİZMİ. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2019; (45): 35-59.