Yıl 2019, Cilt , Sayı 45, Sayfalar 173 - 198 2019-06-01

Musavver Hâle, II. Meşrutiyet döneminde Kânûn-i evvel 1325/1909-Şubat 1325/1910 tarihleri arasında, İstanbul’da toplam 3 sayı olarak yayımlanmıştır. Derginin başlık altı ifadesi “şimdilik ayda bir defa neşr olunan sanayi-i nefise gazetesidir” şeklinde belirtilmiştir. Muhtevası ile ilgili olarak “mûsikî, edebiyat, moda, tiyatro” kelimeleriyle ikinci bir başlık altı ibaresiyle daha tanımlanmaktadır. Derginin imtiyaz sahibi Hüseyin Nazmi’dir. Sorumlu müdür Cevdet Maşuk [Taylan] edebî tenkit ve tiyatro yazıları ile derginin yazar kadrosunda da yer almaktadır. Musavver Hâle, II. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında sanat dergisi olarak iddialı bir çıkış yapmış olsa da, kısa ömürlü bir dergi olmuştur. Bu makale, Musavver Hâle Dergisi’nin tanıtımı ve dizini ile birlikte alana katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Musavver Hâle, II. Meşrutiyet, güzel sanatlar, süreli yayın, basın hayatı
 • BAĞCI, R. (1996). Baha Tevfik’in Hayatı Edebî ve Felsefî Eserleri Üzerinde Bir Araştırma. Kaynak Yayınları, İzmir.
 • DEVELİOĞLU, F. (1993). Osmanlıca Türkçe Lûgat. Aydın kitabevi, Ankara.
 • GİRGİN, A. (2009). Türkiye’de Yerel Basın. Der Yayınları, İstanbul.
 • HUYUGÜZEL, Faruk Ö. (2000). İzmir Fikir ve Sanat Adamları. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara.
 • KAYGUSUZ, Bezmi N. (2002). Bir Roman Gibi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir.
 • KOLCU, İ. A. (2018). Edebiyat Tarihinde Unutulmuş Bir Şair: Celis. Türklük Bilimi Araştırmaları, 44: 107-134.
 • MÜCELLİDOĞLU ÇANKAYA, A. (1968-1969). Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler. Mars Matbaası, Ankara.
 • PALA, İ. (1989). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Cilt II. Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, s. 200.
 • POLAT, Nazım H. (2005). Rübab Mecmuası ve II. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür Hayatı, Edebiyat Hayatı. Akçağ Yay., Ankara.
 • POLAT, Nazım H. (2017). Şair Ömer Seyfettin Bütün Şiirleriyle. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Rauf Yekta, (1986), Türk Musikisi (haz. Orhan Nasuhioğlu). Pan Yayıncılık, İstanbul.
 • Yiğit, A., Tunçel, H. (2017). 100. Yılınsa Türkiye’de Coğrafyacılar Türkiye Coğrafyacı Biyografileri (1915-2015). Türk Cğrafya Kurumları Yayınları Sayı: 8, Bilecik.
 • http://www.salom.com.tr/arsiv/haber (Erişim tarihi: 1 Mart 2019)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nâzım Hikmet POLAT
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9533-3104
Yazar: Özlem YAYGIN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Mart 2019
Kabul Tarihi : 20 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tubar535162, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2019}, volume = {}, pages = {173 - 198}, doi = {}, title = {Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Polat, Nâzım Hikmet and Yaygın, Özlem} }
APA Polat, N , Yaygın, Ö . (2019). Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme . Türklük Bilimi Araştırmaları , (45) , 173-198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/46370/535162
MLA Polat, N , Yaygın, Ö . "Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2019 ): 173-198 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/46370/535162>
Chicago Polat, N , Yaygın, Ö . "Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme". Türklük Bilimi Araştırmaları (2019 ): 173-198
RIS TY - JOUR T1 - Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme AU - Nâzım Hikmet Polat , Özlem Yaygın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 198 VL - IS - 45 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme %A Nâzım Hikmet Polat , Özlem Yaygın %T Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme %D 2019 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 45 %R %U
ISNAD Polat, Nâzım Hikmet , Yaygın, Özlem . "Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme". Türklük Bilimi Araştırmaları / 45 (Haziran 2019): 173-198 .
AMA Polat N , Yaygın Ö . Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme. TÜBAR. 2019; (45): 173-198.
Vancouver Polat N , Yaygın Ö . Musavver Hâle Üzerine Bir İnceleme. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2019; (45): 173-198.