Yıl 2020, Cilt , Sayı 48, Sayfalar 189 - 204 2020-12-14

ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI

Serkan TUNA [1]


Süreli yayınlar yayımlandıkları dönemin siyasi, sosyal, kültürel hareketliliğini yansıtırlar ve muhtelif mecralarda eksik kalmış birçok parçanın tamamlayıcısı görevini üstlenirler. Süreli yayınlarda tesadüf edilen el değmemiş nice bilgiler keşiflere aracılık ederken geçmişi günümüze aktarır. 5 Ağustos 1897 tarihinde uzun soluklu yayım hayatına başlayan Musavver Terakki mecmuası, oluşturduğu geniş içerikle dönemin edebî ve kültürel aksiyonunu yansıtan etkili süreli yayınlar arasındadır. Bu çalışmaya esas olan beşinci yılı, toplam 48 sayıdır. 6 Mart 1902/21 Şubat 1317 ile 26 Şubat 1903/13 Şubat 1318 tarihleri arasında yayımlanmıştır ve yüksek lisans tezi olarak üzerinde çalışılmaktadır. Derginin yazar kadrosu üzerinde çalışılırken “C. Nazmi” müstearına tesadüf edilmiş, bu müstearın Ömer Seyfettin’e ait olduğu bilgisinden hareketle, Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat ve Prof. Dr. Hülya Argunşah tarafından yayımlanan Ömer Seyfettin külliyatları taranmış, bu hikâyenin olmadığı görülmüş ve dikkatlere sunulmaya karar verilmiştir. Hikâyede anlatılanlar, Ömer Seyfettin’in özel hayatında ilgi duyduğu jimnastik, spor ve artistik hareketlerle özdeşleşmektedir. Çalışmada hikâyenin keşfi anlatılacak, esere yönelik bir değerlendirme yapılacak ve “Cambazın Aşkı”nın metnine yer verilecektir. Ömer Seyfettin, “bir edebiyat meraklısına” yazdığı bir mektupta “Cambazın Aşkı”ndan söz etmiş ve ilk eserlerinden olduğu bilgisini vererek eseri kendisi için “kıymettar” olarak nitelendirmiştir. Yazar için “kıymettar” olan bu hikâyenin ölümünün yüzüncü yılında gün ışığına çıkması güzel bir tesadüf olmuştur.
Ömer Seyfettin, Cambazın Aşkı, Hikâye, Musavver Terakki
 • AKÇA, Tuğba (2020), Musavver Terakki (1-50. Sayılar / Birinci Sene) İnceleme- Seçilmiş Metinler– Dizin, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas 2020.
 • ALANGU, Tahir (2020), Ömer Seyfettin Ülkücü Bir Yazarın Romanı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • ARGUNŞAH, Hülya (2020), Ömer Seyfettin, Hikâyeler 1-2, Dergâh Yayınları, İstanbul.
 • CUNBUR, Müjgan (1992), "Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri", Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s. 1-18.
 • DİZDAROĞLU, Hikmet (1964), Ömer Seyfettin, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • HUYUGÜZEL, Ö. Faruk (2004), “Ömer Seyfettin’in İzmir Yılları ve Bu Devrede Yazdığı Hikâyeler’’, İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine Araştırmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, İzmir, s. 208-223.
 • ORTAÇ, Yusuf Ziya (1963) Portreler. Bir Varmış Bir Yokmuş, Akbaba Matbaası, İstanbul.
 • OZANSOY, H. Fahri (1967), Edebiyatçılar Geçiyor, Türkiye Yayınevi, İstanbul.
 • Ömer Seyfettin (2000), Şiirler, Mensur Şiirler, Fıkralar, Hatıralar, Mektuplar, (Hzl. Hülya Argunşah), Dergâh Yayınları, İstanbul.
 • Ömer Seyfettin (2001), Makaleler 1, (Hzl. Hülya Argunşah), Dergâh Yayınları, İstanbul.
 • POLAT, Nazım Hikmet (2016), Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri (Fıkralar, Makaleler, Mektuplar ve Çeviriler), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • RADO, Şevket (1968), “Ömer Seyfettin’in Bir Edebiyat Meraklısına Mektupları I’’, Hayat Tarih Mecmuası, Yıl 4, C 1, S 1.
 • TURAL, Sadık (1984), “Ömer Seyfeddin'in Hayatı ve Eserleri’’ Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 9-39.
 • ÜNAYDIN, Ruşen Eşref (1972), Diyorlar Ki, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • YÖNTEM, Ali Canip (1947), Ömer Seyfettin Hayatı Karakteri Edebiyatı İdeali ve Eserlerinden Numuneler, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • YÜCEBAŞ, Hilmi (1960), Ömer Seyfettin Hayatı Hatıraları Şiirleri –Ölümünün 40. Yıldönümü Münasebetiyle-, Ahmet Halit Yaşaroğlu Kâğıtçılık ve Kitapçılık Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5625-7882
Yazar: Serkan TUNA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 29 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 14 Aralık 2020

Bibtex @sanat ve edebiyat { tubar802629, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2020}, volume = {}, pages = {189 - 204}, doi = {}, title = {ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI}, key = {cite}, author = {Tuna, Serkan} }
APA Tuna, S . (2020). ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI . Türklük Bilimi Araştırmaları , (48) , 189-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/58232/802629
MLA Tuna, S . "ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 189-204 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/58232/802629>
Chicago Tuna, S . "ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI". Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 189-204
RIS TY - JOUR T1 - ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI AU - Serkan Tuna Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 204 VL - IS - 48 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI %A Serkan Tuna %T ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI %D 2020 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 48 %R %U
ISNAD Tuna, Serkan . "ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI". Türklük Bilimi Araştırmaları / 48 (Aralık 2020): 189-204 .
AMA Tuna S . ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI. TÜBAR. 2020; (48): 189-204.
Vancouver Tuna S . ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2020; (48): 189-204.
IEEE S. Tuna , "ÖMER SEYFETTİN’İN KAYIP BİR HİKÂYESİ: CAMBAZIN AŞKI", Türklük Bilimi Araştırmaları, sayı. 48, ss. 189-204, Ara. 2020