Yıl 2020, Cilt , Sayı 48, Sayfalar 115 - 129 2020-12-14

Makalede Ömer Seyfettin’in Realizm ve Romantizm akımlarından hangisine daha yakın olduğu sorusu ele alınmıştır. Bunun için önce Avrupa edebiyatlarındaki Romantizm ve Realizm akımları hakkında kısa bilgi verilmiş; sonra Ömer Seyfettin’in hikâyeleri yazarın eseriyle ilişkisi, olay örgüsü, karakterizasyon ve gerçeklik izlenimi yönlerinden incelenmiştir. Yazarın 130 küçük hikâyesinden 60’ı 1. şahıs ağzından, 68’i 3. şahıs ağzından anlatılmıştır. 1. şahıs ağzından anlatılan hikâyelerde anlatıcılarla yazarın kendisi arasında büyük benzerlikler vardır. 3. şahıs ağzından anlatılan hikâyelerde ise “her şeyi bilen yazarın bakış açısı” kullanılmıştır. Bunlarda yazar-anlatıcı yorum ve açıklamalarıyla kendisini kuvvetle hissettirir. Ömer Seyfetin’in hikâyeleri vaka hikâyeleridir; yani olay örgüleri sık örgülüdür ve bütünlük taşır. Şaşırtıcı ve beklenmedik gelişmeler içerir ve beklenmedik şekilde biterler. Bunlarda mantıkî temellendirmeye ve rasyonalizasyona fazla önem verilmez. Hikâyelerde anlatılan kişiler de ya abartılı ve gülünç şekilde tasvir edilir ya da olağanüstü şekilde yüceltilirler. Bunlar sıradan kişiler değildirler. Ömer Seyfettin bazı hikâyelerinde de gerçeklik izlenimini veya yanılsamasını bilerek yok eder. Hikâyenin kendisi tarafından uydurulduğu izlenimini yaratır. Bütün bu sebepler dolayısıyla yazar, Realizm akımından çok Romantik akımın temel özelliklerine daha yakındır. Başka bir ifadeyle hikâyelerinde kendi çağının gerçekliklerinden söz etmek bakımından genel anlamda realist olmakla birlikte, daha çok Romantik hikâye anlatma yöntemlerini ve tekniklerini benimsemiştir.
Ömer Seyfettin, realizm, romantizm, olay örgüsü, karakterizasyon, gerçeklik izlenimi
 • Alangu, Tahir (1968). Ömer Seyfettin. Ülkücü Bir Yazarın Romanı, May Yay., İstanbul.
 • Aristoteles (1987). Poetika, çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi. İstanbul.
 • Holman, Hugh (1976). A Handbook to Literature, 8. b., The Bobbs-Merrill Company, İnc., Publishers, İndianapolis.
 • Huyugüzel, Ö. Faruk (2018), Eleştiri Terimleri Sözlüğü, Dergah Yay., İstanbul.
 • Ömer Seyfettin (2018). Bütün Nesirleri (Fıkralar, Makaleler, Mektuplar ve Çeviriler), haz. Nazım H. Polat, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.
 • Ömer Seyfettin (2020a). Hikâyeler 1, haz. Hülya Argunşah, Dergâh Yay., İstanbul.
 • Ömer Seyfettin (2020b). Hikâyeler 2, haz. Hülya Argunşah, Dergâh Yay., İstanbul.
 • Polat, Nazım H. (2020). “Yeni Lisan’da Edebiyat-ı Cedide Eleştirisi”, Türk Dili, S. 823, s. 4-16.
 • Urgan, Mina (1989). İngiliz Edebiyatı Tarihi, c. 2., Altın Kitaplar Yay., İstanbul.
 • Uşaklıgil, Halit Ziya (2018), Hikâye, haz. Gülden Vıcır, Dergâh Yay., İstanbul.
 • Wellek, Rene-Austin Warren (2019), Edebiyat Teorisi, 5. b., çev. Ö. Faruk Huyugüzel, Dergah Yay., İstanbul.
 • Yetkin, Suut Kemal (1967). Edebiyatta Akımlar, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0873-9905
Yazar: Ömer Faruk HUYUGÜZEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 16 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 14 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tubar811599, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2020}, volume = {}, pages = {115 - 129}, doi = {}, title = {ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ?}, key = {cite}, author = {Huyugüzel, Ömer Faruk} }
APA Huyugüzel, Ö . (2020). ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ? . Türklük Bilimi Araştırmaları , (48) , 115-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/58232/811599
MLA Huyugüzel, Ö . "ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ?" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 115-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/58232/811599>
Chicago Huyugüzel, Ö . "ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ?". Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 115-129
RIS TY - JOUR T1 - ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ? AU - Ömer Faruk Huyugüzel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 129 VL - IS - 48 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ? %A Ömer Faruk Huyugüzel %T ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ? %D 2020 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 48 %R %U
ISNAD Huyugüzel, Ömer Faruk . "ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ?". Türklük Bilimi Araştırmaları / 48 (Aralık 2020): 115-129 .
AMA Huyugüzel Ö . ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ?. TÜBAR. 2020; (48): 115-129.
Vancouver Huyugüzel Ö . ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ?. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2020; (48): 115-129.
IEEE Ö. Huyugüzel , "ÖMER SEYFETTİN REALİST Mİ ROMANTİK Mİ?", Türklük Bilimi Araştırmaları, sayı. 48, ss. 115-129, Ara. 2020