Yıl 2021, Cilt , Sayı 49, Sayfalar 35 - 52 2021-06-08

FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI

Asli SOYSAL EŞİTTİ [1]


1950 kuşağının önde gelen öykücülerinden Ferit Edgü, içinde yaşadığı çağın değişen insan algısını yansıttığı hikayelerinde, yalnızlık, yabancılaşma, bunaltı gibi varoluşçu felsefenin yansıması olan izleklere yer verir. Ferit Edgü’nün 1959’da yayımlanan Kaçkınlar adlı kitabında yer alan birbirleriyle bağlantılı hikayelerde şiddet teması merkeze alınarak yapılan araştırma aracılığıyla, dönemin değişen edebiyat anlayışını ve insan algısını görmek mümkün olacaktır. Ferit Edgü’nün Kaçkınlar adlı kitabında yer alan öykülerde şiddet, toplum içinde görülmemenin, duyulmamanın ve anlaşılmamanın sonucu olarak ortaya çıkar ve kişilerin yalnızlık, yabancılaşma ve bunaltı gibi duygularının dışavurum aracı olarak kullanılır. Varoluşsal kaygıların egemen olduğu, zorluklarla sürdürdükleri, yaşamaya değer bulmadıkları hayatlarını, başkalarının gözleriyle değerlendiren hikâye kişileri, içine düştükleri çıkmazda şiddete başvururlar. Kaçkınlar’da şiddet, insandan insana, insandan hayvana ve insandan nesnelere yönelik şiddet olmak üzere çeşitli biçimlerde görünür kılınır. Fiziksel şiddet, hem hikaye kişileri tarafından uygulanan hem de onların maruz kaldığı bir şiddet türü olarak, insanoğlunun yıkıcı ve yok edici yüzünü temsil eder. Psikolojik şiddet ise hem içeriden kişilerin kendilerine uyguladığı duygusal şiddet hem de dışarıdan diğer insanlar tarafından hikâye kişisine uygulanan baskılar aracılığıyla görünür kılınır. Çalışmada incelenen hikayeler aracılığıyla şiddetin görünür ve görünmez yüzleriyle insanların hayatını kuşattığı ve giderek artan yıkıcılığıyla onların hayatında çıkmaza sebep olduğu üzerinde durulmuştur.
Ferit Edgü, 1950 kuşağı hikayeciliği, Şiddet
 • ADLER, Alfred (2012), İnsanı Tanıma Sanatı, (Çev.: Kâmuran Şipal), Say Yay., İstanbul.
 • ARENDT, Hannah (2018), “Şiddet Üzerine” Cogito, S. 6-7, s. 7-21, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • ATALAY, Hakan (2015), “Kendine Acı, Ondan Nefret Etme”, Psikeart, S. 42, s. 24-28, İstanbul.
 • AYVERDİ, İlhan- TOPALOĞLU Ahmet (2007), Türkçe Sözlük, Kubbealtı Yay., İstanbul.
 • BAY, Aytekin (2009), “Yuvada Şiddet Şiddetin Yuvası”, Psikeart, S. 5, s. 30-33, İstanbul.
 • BOURDİEU, P. (2014), Eril Tahakküm, (Çev.: B. Yılmaz), Bağlam Yay., İstanbul.
 • CONNELL, Raewyn W., (1998), Toplumsal Cinsiyet ve İktidar Toplum- Kişi ve Cinsel Politika, (Çev.: Cem Soydemir), Ayrıntı Yay. İstanbul.
 • DEMİRALP, Oğuz (2009), “Yeğin yaratığın dayanılmaz yeğniliği”, Psikeart, S. 5, s.68-73, İstanbul.
 • EDGÜ, Ferit (2017), Kaçkınlar, Sel Yay., İstanbul.
 • EĞRİLMEZ, Ayhan (2009), “Şiddetin Anneyle İlgili Kaynakları Cinnet de Anaların Ayakları Altındadır”, Psikeart, S. 5, s. 14-17, İstanbul.
 • EĞRİLMEZ, Ayhan (2015), “Ötekim, kusmuk kabım”, Psikeart, Sayı: 42, s. 32-33, İstanbul.
 • ERENTAY, Sibel (2009), “Şiddet Kimden Öğrenilir?”, Psikeart, S. 5, s. 38-43, İstanbul.
 • ERGÜDEN, Işık (2018), “Örnek Bir Şiddet Mekânı: Hapishane”, Cogito, S. 6-7, s. 109-116, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • ERTEN Yavuz- ARDALI Cahit (2018), “Saldırganlık, Şiddet ve Terörün Psikososyal Yapıları”, Cogito, S. 6-7, s. 143-163, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • FORDHAM, Freida (2011), Jung Psikolojisinin Ana Hatları, (Çev.: Aslan Yalçıner), Say Yay., İstanbul.
 • Hobart, Mark (2018), “Şiddet ve Susku: Bir Eylem Siyasasına Doğru”, Cogito, S. 6-7, s. 51-64, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • https://sozluk.gov.tr/Şiddet (Erişim tarihi: 10.08.2020)
 • JUNG, Carl Gustav (2010), İnsan Ruhuna Yöneliş, (Çev.: Engin Büyükinal), Say Yay., İstanbul.
 • KAPTANOĞLU, Cem (2009), “Neden Şiddet?”, Psikeart, S. 5, s. 8-13, İstanbul.
 • KILIÇ, Emine Zinnur (2015), “Affetme Makinesi”, Psikert, S. 37, s.47, İstanbul.
 • KIZILTAN, Hakan ve Saydam, M. Bilgin (2015), “Bir Olasılık Olarak İntihar”, Psikeart, S. 37, s. 6-9, İstanbul.
 • KÜÇÜK İSKENDER (2018), “Beş Dakika Delikanlı Olmanın Dayanılmaz Sıcaklığı”, Cogito, 6-7, s. 297-298, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • MICHAUD, Yves (t.y.), Şiddet, (Çev.: Cem Muhtaroğlu), İletişim Yay., İstanbul.
 • MOSES, Rafael (2018), “Şiddet Nerede Başlıyor?” Cogito, 6-7, s. 23-27, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • ÖZATA DİRLİKYAPAN, Devrim (2007), Yazınsal Kavrayışta Köklü Bir Değişim: Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı, Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • RİCHES, David (1989), “Şiddet Olgusu”, Antropolojik Açıdan Şiddet, (Yay. Haz. David Riches), (Çev.: Dilek Hattatoğlu), s. 10-41, Ayrıntı Yay., İstanbul.
 • TÜRK, H. Bahadır (2015), “Şiddete Meyyalim Vallahi Dertten”, Hegemonik Erkelik ve Şiddet, Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri, (Der.: Betül Yarar), s. 85-111, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6762-6839
Yazar: Asli SOYSAL EŞİTTİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ülke: Turkey


Teşekkür İlginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 5 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 8 Haziran 2021

Bibtex @araştırma makalesi { tubar795491, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2021}, volume = {}, pages = {35 - 52}, doi = {10.17133/tubar.795491}, title = {FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Soysal Eşitti, Asli} }
APA Soysal Eşitti, A . (2021). FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI . Türklük Bilimi Araştırmaları , (49) , 35-52 . DOI: 10.17133/tubar.795491
MLA Soysal Eşitti, A . "FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2021 ): 35-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/62728/795491>
Chicago Soysal Eşitti, A . "FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI". Türklük Bilimi Araştırmaları (2021 ): 35-52
RIS TY - JOUR T1 - FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI AU - Asli Soysal Eşitti Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17133/tubar.795491 DO - 10.17133/tubar.795491 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 52 VL - IS - 49 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tubar.795491 UR - https://doi.org/10.17133/tubar.795491 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI %A Asli Soysal Eşitti %T FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI %D 2021 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 49 %R doi: 10.17133/tubar.795491 %U 10.17133/tubar.795491
ISNAD Soysal Eşitti, Asli . "FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI". Türklük Bilimi Araştırmaları / 49 (Haziran 2021): 35-52 . https://doi.org/10.17133/tubar.795491
AMA Soysal Eşitti A . FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI. TÜBAR. 2021; (49): 35-52.
Vancouver Soysal Eşitti A . FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2021; (49): 35-52.
IEEE A. Soysal Eşitti , "FERİT EDGÜ’NÜN KAÇKINLAR’INDA ŞİDDETİN YANSIMALARI", Türklük Bilimi Araştırmaları, sayı. 49, ss. 35-52, Haz. 2021, doi:10.17133/tubar.795491