Yıl 2021, Cilt , Sayı 49, Sayfalar 135 - 150 2021-06-08

İlk anlatılardan bugüne eserlerde gerçeklik izlenimini desteklediği düşünülen teferruat artmaya devam eder. Nazan Bekiroğlu Mücella’da Trabzon’u bir şehir, kendine has kültürel malzemeyi nesilden nesle yaşatan bir muhit olarak tescil etme gibi bir misyonu üstlenir. Eserde kadın penceresinden eşya ve hayata dair ayrıntılar, romana bir tür “müze roman” havası verir. Nitel araştırma kapsamında, betimsel veri analizi yöntemi kullanılan bu çalışmada; Trabzon’da kadın kültürüne yansıyan gündelik pratikler ve somut olmayan kültürel mirasa dair ayrıntıların Mücella romanına nasıl yansıtıldığı tespit edilecek ve bu ayrıntıların tercih sebeplerine kafa yorulmaktadır. Eserde eşyaya kullanım değeri dışında anlam atfedilir. Mücella’da dikkat edilmesi gereken ayrıntı, eşya ile birlikte ritüellerin de öncelenmesidir. Fetişizm bireysel bir tercihken Mücella’da bu kültürel bir pratik, alışkanlık, geçmişten geleni yaşatma arzusu olarak yansıtılır. Müze işlevi burada düşünülmesi gerekir. Ritüellerin bir hayat pratiği içerisinde anlatımı, ritüel eşya ilişkisinin karakter etrafında anlamlandırılması; eşyaların değişim sürecine hayattın ritmi içerisinde anlam verme, kullanım ve değişimlerini anlatma müzenin derleme, biriktirme, anlamlandırma sergileme işlevleriyle örtüşür. Romanın ironisini Mücella’nın özene bezene hazırladığı görkemli çeyizini hiç böyle bir dikkati/hassasiyeti olmayanların kullanması; ne kullandığını bilmeden heba etmesidir. Bu şehir kültürü adına metaforik bir temsil olarak da kabul edilebilir; heba edilen çeyiz, Trabzon kadın kültürüdür.
: Müze,, miras, kültür, kadın, roman
 • Referans 1: AKARPINAR, Bahar (2006). “Mevlid Törenlerinin Yapısı”, Türkbilig, /12, s. 38-63.
 • Referans 2: BAKİ NALCIOĞLU, Zeynep Safiye(2018). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Müze: Yaklaşımlar, Uygulama Örnekleri, Risk Alanları, Millî Folklor, Yıl 30, Sayı 120, s. 131-139.
 • Referans 3: BEKİROĞLU, Nazan (2015). Mücella, Timaş Yay: İstanbul.
 • Referans 4: BEKİROĞLU ÖZYAZICI, Leyla Didar (2015). “Yazının Hayata Borcu Vardır”, Yedirenk, Kasım, S.23, s. 18-27.
 • Referans 5: BİLGİN, Nuri (1991). Eşya ve İnsan, Gündoğan Yay., Ankara.
 • Referans 6: MURTEZAOĞLU, Serpil (2012). Kültürel Belleğin Ritüel Yoluyla Kuruluşu, Motif Akademi Halkbilim Dergisi( Balkan Özel Sayısı), -2(Temmuz Aralık), s. 344-350.
 • Referans 7: OĞUZ, Öcal(2008). Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras, TÜBA Yay., Ankara.
 • Referans 8: OKAN, Berna(2015). “Günümüzde Müzecilik Anlayışı”, Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt 5 , Sayı 2, s. 187-198.
 • Referans 9: ÖZGEN, Özlen(2016). “Kültürel Miras Kapsamında “Türk Hamamı” Üzerine Bir İnceleme” Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi
 • Referans 10: PAMUK, Orhan(2008). “’Masumiyet Müzesi’nin İlham Kaynakları”( 16.10.2008 ) 30.09.2020, https://www.milliyet.com.tr/kultur-sanat/
 • Referans 11: TÜRKYILMAZ, Dilek(2013). “Kültürün Koruyucu Kadınları ve Somut Olmayan Kültürel Miras”, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi, Grafiker, Ankara, s. 91-96.
 • Referans 12: USLU ÜSTTEN, Aliye(2014). Türk Romanının Somut Olmayan Kültürel Miras Aktarımı Açısından İncelenmesi, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(3), s. 20-31.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1509-8448
Yazar: Ümmühan TOPÇU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 16 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 8 Haziran 2021

Bibtex @araştırma makalesi { tubar812451, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2021}, volume = {}, pages = {135 - 150}, doi = {10.17133/tubar.812451}, title = {BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ}, key = {cite}, author = {Topçu, Ümmühan} }
APA Topçu, Ü . (2021). BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ . Türklük Bilimi Araştırmaları , (49) , 135-150 . DOI: 10.17133/tubar.812451
MLA Topçu, Ü . "BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2021 ): 135-150 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/62728/812451>
Chicago Topçu, Ü . "BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2021 ): 135-150
RIS TY - JOUR T1 - BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ AU - Ümmühan Topçu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17133/tubar.812451 DO - 10.17133/tubar.812451 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 150 VL - IS - 49 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tubar.812451 UR - https://doi.org/10.17133/tubar.812451 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ %A Ümmühan Topçu %T BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ %D 2021 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 49 %R doi: 10.17133/tubar.812451 %U 10.17133/tubar.812451
ISNAD Topçu, Ümmühan . "BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 49 (Haziran 2021): 135-150 . https://doi.org/10.17133/tubar.812451
AMA Topçu Ü . BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ. TÜBAR. 2021; (49): 135-150.
Vancouver Topçu Ü . BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2021; (49): 135-150.
IEEE Ü. Topçu , "BİR MÜZE ROMAN OLARAK MÜCELLÂ", Türklük Bilimi Araştırmaları, sayı. 49, ss. 135-150, Haz. 2021, doi:10.17133/tubar.812451