Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Retorikten Belâgate / Mecâzdan Metafora

Yıl 2021, Cilt , Sayı 49, 195 - 199, 08.06.2021

Öz

Türk edebiyatında “metafor” kavramını karşılayan birçok terimin olması, bu kavramın içerik ve kapsamının belirlenmesi hususunda çeşitli sıkıntıları doğurmuştur. Bu bağlamda “metafor” kavramının “mecâz” ile aynı anlama gelecek biçimde kullanılmasının ortaya çıkardığı karmaşa, Konu, Teşhis ve Maksat bölümünde (s. 7-10); sunulan tespitlerle örneklendirilmiştir. Metafor kavramı çok yönlü bir şekilde ele alınarak, bu kavram etrafında oluşan karmaşanın sebepleri belirlenmiştir. Metafor kavramına alternatif olarak görülen edebi sanatlarla ilgili anlayışlar eserde mukayeseli olarak belirtilmiştir. Yazarın da Metot kısmında (s. 12-14) belirttiği üzere çalışmanın asıl amacını da bu mukayese oluşturmaktadır. Bu doğrultuda retorik ve belâgat dahilinde bulunan konular da metafor kavramına eleştirel bir bakış getirmede “araç” konumunda bulunmaktadır. Eserin üç ana bölümünden birini teşkil eden I. Kitap/Retorik-Belâgat Mukayesesi isimli bölümde (s. 17-307), retorik ilminin iletişimi oluşturan tüm aşamaları içerisinde barındırdığı belirtilip, aynı zamanda bir sosyal süreç olarak da ele alınabileceği göz önünde bulundurulmuş ve belâgatle olan farkı açıklanmıştır. Öncelikle “metafor” kavramına yüklenen anlamlar tespit ve tahlil edilmiş, belâgat ve retorik kavramları da açılanarak konu temellendirilmiştir. Birinci bölümde yer alan Retorik Nedir adlı kısımda (s. 20-22) retorik kavramının ihtiva ettiği anlamlar Latince ve eski Yunancadan alınan örneklerle sunulurken bu konuyla alakalı farklı görüşlere yer verilmiş, zihinlerde soru işareti hâlinde bulunan kısımlara dikkat çekilmiştir.

Kaynakça

  • Referans1: Mehmet Akif Duman, Retorikten Belâgate Mecâzdan Metafora, Nobel Yayınları, Ankara 2019, 1. Baskı, ISBN 978-605-7846-02-0, 867 s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Yayın Tanıtımı
Yazarlar

Şeyma GÜL> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4533-0831
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 21 Aralık 2020
Kabul Tarihi 17 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 49

Kaynak Göster

MLA Gül, Ş. "Retorikten Belâgate / Mecâzdan Metafora" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2021 ): 195-199 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/62728/844868>