Yıl 2021, Cilt , Sayı 49, Sayfalar 169 - 188 2021-06-08

MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ

Dr. Fatih YERDEMİR [1]


Mehmet Emin Bey 1862 yılında dünyaya gelmiştir, Gazeller ile devrin ediplerince takdir edilmiştir. Genç yaşta vefat eden şair 1883 ve 1884 yılları arasında Tercüman-ı Hakikat’te gazellerini “Aşkî” ve Hümâyî” mahlaslarıyla yayımlamıştır. Aşkî mahlasıyla yayımladığı gazellerinde Âbid Aşkî müstear ismini kullanmış, daha sonra gazeteye gönderdiği bir mektupta gerçek adının Mehmet Emin olduğunu açıklamıştır. Tercüman-ı Hakikat’in edebî içeriğini yöneten Muallim Naci, bu “nevheves şairin” gazetede yayımlanan on gazeline hem yapı hem de içerik açısından değerlendirmelerde bulunmuş ve şairi gazel yazmaya teşvik etmiştir. Çalışmada Mehmet Emin Bey’in gazelleri, Nevbahârım adlı eseri temel alınarak mana ve yapı bakımından değerlendirilecektir. Daha sonra Muallim Naci’nin şarin Tercüman-ı Hakikat Gazatesi’nde yayımlanan bazı gazellerine dair yaptığı değerlendirmeler Latin harflerine aktarılıp incelenecektir. İncelemede şairin gazellerine Muallim Naci’nin yaklaşım tarzı ortaya konacak, buradan hareketle de ilgili dönemde edebî değerlendirmelerin odaklandığı noktalar, Mehmet Emin Bey’in gazellerine yazılan değerlendirmeler üzerinden tespit edilmeye çalışılacaktır.
Mehmet Emin Bey, Muallim Naci, Tercüman-ı Hakikat, gazel, edebî eleştiri
  • AĞIR, A. (2012). Muallim Nâci-Beşir Fuad İntikad. Ankara: Grafiker. AKDAĞ , A. (2019). Manastırlı Rızâ Nûrî’nin Tahmîsât-ı Nevbahârım Adlı Eseri. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 51-65. BİLKAN, A. F. (1986, Eylül). Divan Edebiyatında Tenkit. Millî Kültür(54). BOZDAĞ, E. (2020). Muallim Naci'nn Düşünce Dünyası ve Tanzimat Yenileşmesindeki Yeri. Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi. ÇOŞKUN, M. (2007). Klâsik Türk Şiirinde Edebî Tenkit. Ankara: Akçağ Yayınları
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3147-5012
Yazar: Dr. Fatih YERDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Mart 2021
Kabul Tarihi : 2 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 8 Haziran 2021

Bibtex @araştırma makalesi { tubar900998, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2021}, volume = {}, pages = {169 - 188}, doi = {10.17133/tubar.900998}, title = {MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ}, key = {cite}, author = {Yerdemir, Dr. Fatih} }
APA Yerdemir, D . (2021). MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ . Türklük Bilimi Araştırmaları , (49) , 169-188 . DOI: 10.17133/tubar.900998
MLA Yerdemir, D . "MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2021 ): 169-188 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/62728/900998>
Chicago Yerdemir, D . "MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2021 ): 169-188
RIS TY - JOUR T1 - MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ AU - Dr. Fatih Yerdemir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17133/tubar.900998 DO - 10.17133/tubar.900998 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 188 VL - IS - 49 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tubar.900998 UR - https://doi.org/10.17133/tubar.900998 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ %A Dr. Fatih Yerdemir %T MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ %D 2021 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 49 %R doi: 10.17133/tubar.900998 %U 10.17133/tubar.900998
ISNAD Yerdemir, Dr. Fatih . "MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 49 (Haziran 2021): 169-188 . https://doi.org/10.17133/tubar.900998
AMA Yerdemir D . MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ. TÜBAR. 2021; (49): 169-188.
Vancouver Yerdemir D . MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2021; (49): 169-188.
IEEE D. Yerdemir , "MEHMET EMİN BEY’İN GAZELLERİ VE BU GAZELLERE YÖNELİK MUALLİM NACİ’NİN DEĞERLENDİRMELERİ", Türklük Bilimi Araştırmaları, sayı. 49, ss. 169-188, Haz. 2021, doi:10.17133/tubar.900998