PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Paydaşlar Arasındaki İletişime Etkileri

Yıl 2008, Cilt 1, Sayı 2, 06.10.2010

Öz

Bu çalışmada, ülke sanayisine vasıflı ara eleman yetiştiren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanmaya başlanan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmalarının paydaşlar (öğretmen, yönetici, personel, öğrenci, veli) arasındaki iletişime etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış olup, çalışma grubunu Denizli ilindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan 251 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular, okullarda yapılan TKY uygulamalarının, paydaşlar arasındaki iletişime etkilerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, araştırmaya katılan öğretmenlerin TKY ekiplerinde çalışma farklılığına göre değerlendirmelerinde kısmen farklılıklar bulunmaktadır. Bunun yanında, öğretmenlerin branş (meslek dersleri-kültür dersleri farklılıklarına göre yapılan analizde anlamlı farklılık görülmemektedir. Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre TKY uygulamalarının paydaşlar arasındaki iletişime etkileri görüşleri arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Paydaşlar Arasındaki İletişime Etkileri

Yıl 2008, Cilt 1, Sayı 2, 06.10.2010

Öz

Bu çalışmada, ülke sanayisine vasıflı ara eleman yetiştiren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanmaya başlanan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmalarının paydaşlar (öğretmen, yönetici, personel, öğrenci, veli) arasındaki iletişime etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış olup, çalışma grubunu Denizli ilindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan 251 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular, okullarda yapılan TKY uygulamalarının, paydaşlar arasındaki iletişime etkilerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, araştırmaya katılan öğretmenlerin TKY ekiplerinde çalışma farklılığına göre değerlendirmelerinde kısmen farklılıklar bulunmaktadır. Bunun yanında, öğretmenlerin branş (meslek dersleri-kültür dersleri farklılıklarına göre yapılan analizde anlamlı farklılık görülmemektedir. Öğretmenlerin hizmet yıllarına göre TKY uygulamalarının paydaşlar arasındaki iletişime etkileri görüşleri arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmaktadır.

Ayrıntılar

Bölüm SOS
Yazarlar

Şenol OKAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 6 Ekim 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Okay, Ş. (2010). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Paydaşlar Arasındaki İletişime Etkileri . TÜBAV Bilim Dergisi , 1 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/21513/614966
ISSN: 1308 - 4941