Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİR ÇEŞİT ADJUVAN OLAN POTASYUM ALUMUN DROSOPHİLA MELANOGASTER (MEYVE SİNEĞİ)’ İN YUMURTA VERİMİ VE ÇEŞİTLİ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2012, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 8, 11.05.2012

Öz

Bu çalışmada, uzun yıllardır aşılarda immün yanıtı arttırmak amacıyla katkı maddesi olarak kullanılan adjuvanlardan biri olan potasyum alumun (potasyum alüminyum sülfat) Drosophila melanogaster’in Oregon R (Meigen) yabanıl soyuna ait dişi bireylerde kronik beslenmeye bağlı olarak yumurta verimi, yumurtadan-ergine gelişim dönemleri ve  F1 nesline ait  yavru birey sayısı üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, dört farklı konsantrasyonda (0.1; 0.3; 0.5 ve 1.0M) potasyum alüminyum sülfat [AlK(SO4)2] çözeltisi, içerisinde Standart Drosophila Besiyeri (SDB) bulunan petri kutularına eklenmiştir. Deney gruplarında kullanılacak olan dişi bireyler Alum+SDB içeren bu besiyerlerinde üç gün kronik olarak beslenmişlerdir. Daha sonra, uygulama gruplarına ait bu dişi bireyler ile gelişim dönemlerini yalnızca SDB’de geçiren erkek bireyler arasında 1♀♀ X 3♂♂ çaprazı kurulmuştur. 24 saatlik periyotlarla petri kutuları içerisindeki sinekler bayıltılarak aynı konsantrasyonlarda Alum+SDB içeren yeni besiyerlerine alınmışlardır. Kontrol ve uygulama grupları için üç gün süren bu işlemlerden sonra, petrilerde yumurta, pupa ve F1 nesline ait ergin yavru birey sayımları yapılmıştır. Çalışmamızın sonucunda, potasyum alumun 0.1 ve 0.3 M uygulama gruplarında dişi başına düşen günlük ortalama yumurta verimi ve yumurtadan­-ergine dönüşebilme sayı/oranları üzerine toksik etkili olmadığı (P>0.05) ancak son iki uygulama grubunda (0.5 ve 1.0M) oldukça toksik olduğu tespit edilmiştir (P<0.05).

EFFECTS OF A VARIETY OF ADJUVANTS POTASSIUM ALUM ON THE EGG PRODUCTION AND THE VARIOUS DEVELOPMENTAL PROPERTIES OF DROSOPHILA MELANOGASTER (FRUIT FLY)

Yıl 2012, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 8, 11.05.2012

Öz

In this study, the effects of potassium alum (potassium aluminium sulfate) which is one of the adjuvants for many years used as an additive in order to enhance the immune response to vaccines on the egg production, developmental stages from egg to adult and the offspring of the number of individuals belonging to F1 progeny developmental stages of female Oregon R Drosophila melanogaster (Meigen) with chronic feeding were investigated. For this purpose, at four different concentrations (0.1, 0.3, 0.5, and 1.0M), potassium aluminum sulfate [AlK(SO4)2] solution was added into the petri dishes with Standard Drosophila Medium (SDM). The female individuals to be used in the application groups were chronically fed for three days in the medium. Then, the female individual belonging to applications groups and three male individuals that lived in only SDM during their developmental stages were crossed (1♀♀X3♂♂). These flies in the petri dishes were put into the new petri dishes that contained the same concentration Alum+SDM with 24- hour periods by etherization. After this procedure having taken three days for the control and application groups, it was counted eggs, pupae and adult offspring of the F1 progeny in the petri dishes. In the result of our study, it was observed that potassium alum has no significant effects by statistically (P>0.05) on the average daily egg production per female and eggs and the eclosion number/rate in the 0.1 and 0.3M application groups except the last two (0.5 and 1.0M) application groups (P<0.05).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Fen Bilimleri
Yazarlar

ARİF AYAR


HANDAN UYSAL


DENİZ ALTUN


SIDIKA SEMERDÖKEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Mayıs 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ayar, A. , Uysal, H. , Altun, D. & Semerdöken, S. (2012). BİR ÇEŞİT ADJUVAN OLAN POTASYUM ALUMUN DROSOPHİLA MELANOGASTER (MEYVE SİNEĞİ)’ İN YUMURTA VERİMİ VE ÇEŞİTLİ GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ . TÜBAV Bilim Dergisi , 5 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/21526/230976
ISSN: 1308 - 4941