Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DATURA STRAMONIUM L. TOHUMLARINA AİT METANOL VE SU EKSTRAKTLARININ DROSOPHILA MELANOGASTER’DE IN VIVO TOKSİK VE GENOTOKSİK ETKİLERİ

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 1 - 13, 31.03.2021

Öz

Halk arasında boru çiçeği olarak bilinen Datura stramonium L. tıbbi açıdan önemli bir bitkidir. Ancak bu bitkinin çiçek ve tohumlarının insanlar üzerinde toksik etkili olduğu da bilinmektedir. Sunulan bu çalışmada, D.stramonium L. tohumlarından hazırlanan su ve metanol ekstraktlarının toksik ve genotoksik etkileri araştırılmıştır. D.stramonium L.’nin toksik etkisi, Drosophila melanogaster Oregon-R yabanıl soyunda ömür uzunluğu testi ile belirlenmiştir. Kronik uygulamaya bağlı olarak hem dişi hem de erkek popülasyonunda ömür uzunluğu kısalmıştır. Datura stramonium L. ekstraktlarının genotoksik etkisi de somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ile araştırılmıştır. Bu amaçla yine D.melanogaster’in mutant soyları kullanılmış ve her iki ekstraktın doz artışına bağlı olarak tüm uygulama gruplarında (10, 20, 30 ve 40 ppm) mutant klon frekanslarında artış gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Ahmad, I.M., Abdalla, M.Y., Musafa, N.H., Qnais, E.Y. and Abdulla, F.A., 2009. Datura aqueous leaf extract enhances cytotoxicity via metabolic oxidative stress on different human cancer cells. Jordan Journal of Biological Sciences, 2 (1), 9-14.
 • Arnett, A.M., 1995. Jimson weed (Datura stramonium) poisoning. Clinical Toxicology Review,18 (3), 1-6.
 • Bayam, H., 2021. Halk Arasında Keyif Verici Olarak Kullanılan Bazı Kozmopolit Bitki Türlerinin Uyuşturucu Özelliklerinin ve Genotoksisitesinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz, G., Arabacı, O., Kızıl, S. ve Telci, İ., 2011. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin arttırılması olanakları. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11 (1), 52-67.
 • Belayneh, Y.M., Birhanu, Z., Birru, E.M. and Getenet, G., 2019. Evaluation of in vivo antidiabetic antidyslipidemic and in vitro antioxidant activities of hydromethanolic root extract of Datura stramonium L. (Solanaceae). Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 11, 29-38.
 • Berkov, S, Zayed, R. and Doncheva, T. 2006. Alkaloid patterns in some varieties of Datura stramonium. Fitoterapia, 77 (3), 179–182.
 • Chowanski, S., Adamski, Z., Marciniak, P., Rosinski, G., Büyükgüzel, E., Büyükgüzel, K., Falabella, P., Scrano, L., Ventrella, E., Lelario, F. and Bufo, S.A., 2006. A review of bioinsecticidal activity of Solanaceae alkaloids. Toxins, 8 (60), 1-28.
 • Deniz, T., Narğis, C., Güven, H. ve Tanyeri, F., 2004. Datura stramonium zehirlenmesi: olgu sunumu. Journal of Experimental and Clinical Medicine. 21 (1): 28-31.
 • Diaz, G.J., 2015. Toxicosis by plant alkaloids in humans and animals in Colombia. Toxins, 7 (12), 5408-5416.
 • Dixon, R.A., 2001. Natural products and plant disease resistance. Nature, 411, 843-847.
 • Elisante, F., Tarimo, M.T. and Ndakidemi, P.A., 2013. Allelopathic effect of seed and leaf aqueous extracts of Datura stramonium on leaf chlorophyll content, shoot and root elongation of Cenchrus ciliaris and Neonotonia wightii. American Journal of Plant Sciences, 4 (12), 2332-2339.
 • Eroğlu, O., Coşkun, T., Kaya, H.A., Vural, S. ve Coşkun F., 2017. Bir çaydanlık dolusu Datura: hemoroidim var ama umrumda değil. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19 (3), 228-233.
 • Ertekin, V., Selimoğlu, M.A. and Altınkaynak, S., 2005. A combination of unusual presentations of Datura stramonium intoxication in a child: rhabdomyolysiss and fulminant hepatitius. The Journal of Emergency Medicine, 28 (2), 227-228.
 • Fernandez, M. and Caroy, J., 2017. Genotoxicidad in vitro de Hojas de Datura stramonium L. “Chamico”. Tesis de Pregrado, Universidad Nacional De San Facultad De Ciencias De La Salud, Ayacucho.
 • Friedman, M., 2004. Analysis of biologically active compounds in potatoes (Solanum tuberosum), tomatoes (Lycopersicon esculentum) and himson weed (Datura stramonium) seeds. Journal of Chromatography A, 1054, 153-155.
 • Gidado, A., Zainab, A.A., Hadiza, M.U. and Serah, D.P., 2007. Toxicity studies of ethanol exctract of the leaves of Datura stramonium in rats. African Journal of Biotechnology, 6 (8), 1012-1015.
 • Göktaş, Ö. ve Gıdık, B., 2019. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (1), 145-151.
 • Graf, U., Abraham, S.K., Guzmán-Rincón, J. and Würgler, F.E., 1998. Antigenotoxicity studies in Drosophila melanogaster. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 402 (1-2), 203-209.
 • Greene, G.S., Patterson, S.G. and Warner, E., 1996. Ingestion of angel’s trumpet: an increasingly common source of toxicity. South Medical Journal, 89 (4), 365–369.
 • Hassine, T.B., Mansour, A.B. and Hammami, S., 2013. Case report of fatal poisoning by Nicotina tabacum in cattle in Tunisia. Revuede Medecine Veterinaire, 164 (3), 141-144.
 • Iranbakhsh, A., Ebadi, M. and Bayat, M., 2010. The inhibitory effects of plant methanolic extract of Datura stramoium L. and leaf explant callus against bacteria and fungi. Global Veterinaria, 4 (2), 149-155.
 • Işıkay, S., 2011. Datura stramonium zehirlenmesi: bir vaka sunumu. Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi, 2 (3), 26-28.
 • Jaziri, M., Legros, M., Homes, J. And Vanhaelen, M., 1988. Tropine alkaloids production by hairy root cultures of Datura stramonium and Hyoscyamus niger. Phytochemistry, 27 (2), 419-420.
 • Karakuş, A., Parlar, T. ve Bucak, A., 2017. Deliryum ayırıcı tanısı: Datura stramonium zehirlenmesi. Genel Tıp Dergisi, 27 (3), 112-114.
 • Karataş, İ., Karataş, R. ve Elmastaş, M., 2016. Antosiyaninlerin kallus ve hücre süspansiyon kültürüyle üretimi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 12, 80-91.
 • Kumral, N.A., Çobanoğlu, S. and Yalçın, C., 2013. Sub-lethal and lethal effects of Datura stramonium L. leaf extracts on the European red mite Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) and its predator, Stethorus gilvifrons (Muls.) (Col.: Coccinellidae). International Journal of Acarology, 39 (6), 494-501.
 • Meselhy, K.M., 2012. Cytotoxic and insect-repellent activities of surface flavonoids from Datura stramonium L. grown in Egypt. Life Science Journal, 9 (4), 3154-3158.
 • Miraldi, E., Masti, A., Ferri, S. and Comparini, I.B., 2001. Distribution of hyoscyamine and scopolamine in Datura stramonium. Fitoterapia, 72 (6), 644-648.
 • Mishra, S., 2018. Datura stramonium (common name: jimson weed) medicinal uses, side effects and benefits. World Journal of Pharmaceutical Research, 7 (12), 1011-1019.
 • Pavela, R., 2004. Insecticidal activity of certain medicinal plants. Fitoterapia, 75 (7-8), 745-749.
 • Şahin, A., 2019. Çanakkale İli Doğal Yayılışlı Datura stramonium L. (Solanaceae) Taksonunun Morfolojik, Anatomik, Genotoksik Özellikleri Üzerine Çalışmalar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Uysal, H., Şişman, T. ve Aşkın, H., 2006. Drosophila Biyolojisi ve Çaprazlama Yöntemleri. Atatürk Üniversitesi Yayınları, ISBN: 975-442-111-0, No: 941, 53 s, Erzurum, Türkiye.
 • Ülker, Z., 2011. Cytotoxıc and Genotoxic Effects of Datura stramonium Extracts on Cultured Human Lymphocytes. Master Thesis, Fatih Üniversity Graduate Institute of Sciences and Engineering, İstanbul.
 • Verpoorte, R., Heijden, R., Hoge, J.H.C. and Hoopen H.J.G., 1994. Plant cell biotechnology for the production of secondary metabolites. Pure and Aplied Chemistry, 66, 2307-2310.
 • Yavuz, S., Ural, S.G., Çeltik, E. ve Yazıcıoğlu, D., 2016. Datura stramonium zehirlenmesi: olgu sunumu. Kocaeli Medical Journal, 5 (3), 49-52.
 • Yılmaz, O., 1990. Bursa Yöresinde Yetişen Önemli Zehirli Bitkilerin Toksikolojik Özellikleri. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Yorulmaz, M., 2019. Şeytan Elması (Datura stramonium L.) Bitkisinin Kırmızı Köklü Horozibiği (Amaranthus retroflexus L.), Sirken (Chenopodium album L.) ve Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Üzerine Allelopatik Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Fen Bilimleri
Yazarlar

Şebnem LOKUMCU
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9166-3317
Türkiye


Handan UYSAL (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Lokumcu, Ş. & Uysal, H. (2021). DATURA STRAMONIUM L. TOHUMLARINA AİT METANOL VE SU EKSTRAKTLARININ DROSOPHILA MELANOGASTER’DE IN VIVO TOKSİK VE GENOTOKSİK ETKİLERİ . TÜBAV Bilim Dergisi , 14 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/63833/915380
ISSN: 1308 - 4941