ISSN: 2651-4788
e-ISSN: 2717-6274
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 1
Yayıncı: Iğdır Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Aras Türkiye Eski Yakın Doğu Araştırmaları Dergisi (Turkish Journal of Ancient Near Eastern Studies), yılda 1 defa (Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir. Prehistorik dönemlerden Demir Çağının sonuna değin devam eden süreçte başta Türkiye, Güney Kafkasya, Kuzeybatı İran, Kuzey Mezopotamya ve bu alanlarla arkeolojik, tarihi, sosyal ve kültürel ilişki içinde olan bölgelerde yaşamış kültürlerin araştırılması, bu kültürlere ait maddi kültür kalıntılarının incelenmesini ve tanıtılmasını amaçlayan özgün ve yeni çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Dergiye gönderilen ya da yayına kabul edilen makaleler için bir işlem ücreti talep edilmemektedir.