Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

OPTIMIZATION OF PERFORMANCE OF THE RSA ALGORITHM ON MOBİLE DEVICES

Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 1, 43 - 52, 15.06.2017

Öz

Asymmetric encryption algorithms encrypt data very slowly according to symmetric encryption algorithms but there is no key distrubiton problem in asymmetric algorithms. Asymmetric algorithms make a lot of process to encrypt the data unless they are optimized. Besides RSA algorithm  uses very big prime numbers for satisfactory security and it means extra process for the hardware. Asymmetric algorithms is usullay used for encryption of very small data packets. In this study we tested the performance of RSA algorithm on mobile devices. Considering boundaries of mobil devices we optimised the RSA algorithm, and fast operation of the algorithm was  provided.

Kaynakça

  • 1. ÖZÇELİK M. A., KARABULUT M., SUBAŞI A., Bluetooth üzerinden güvenli veri iletimi. 2 ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012 2. ÇAKMAK A. ADALI E. , Mesajların Şifrelenmesinde Yeni Bir Yöntem ve Android Uygulaması. TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ve MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ ISSN 1305-899,1 Yıl 2013 Sayı 7 3. YERLİKAYA T., GENÇOĞLU H., EMİR M. K., ÇANKAYA M., BULUŞ E. RSA Şifreleme Algoritması Ve Aritmetik Modül Uygulaması. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Yıl 3 Sayı 9, Sayfa (95 - 104), 2011 4. UÇAN O. N., YERLİKAYA T., GENÇOĞLU H., GÜVENLİ HABERLEŞME TEKNİKLERİ. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Yıl 3 Sayı 12, Sayfa (69 - 82), 2011. 5. MSDN BigInteger Structure https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.numerics.biginteger(v=vs.110).aspx 6. Java™ Platform, Standard Edition 7, Class BigInteger https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/math/BigInteger.html 7. University of Tennessee at Martin Primes Page https://primes.utm.edu/lists/small/small3.html

MOBİL CİHAZLARDA RSA ALGORİTMASININ PERFORMANS OPTİMİZASYONU

Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 1, 43 - 52, 15.06.2017

Öz

Asimetrik şifreleme algoritmaları, simetrik algoritmalara göre çok yavaş çalışırlar. Fakat anahtar dağıtım problemleri yoktur. Optimize edilmedikleri sürece fazla sayıda işlem yaparak şifreleme işlemini gerçekleştirirler. Ayrıca, örneğin RSA algoritması, tatmin edici bir güvenlik için, çok büyük asal sayılar kullanarak şifreleme yapar. Bu durum da donanım için ekstra işlem yükü demektir. Genel kullanımda asimetrik algoritmalar küçük veri paketlerini şifrelemek için kullanılır. Bu çalışmamızda mobil cihazlar üzerinde RSA algoritmasının çalışması test edilmiştir. Mobil cihazların kısıtları göz önüne alınarak RSA algoritması optimize edilmiş ve algoritmanın hızlı çalışması sağlanmıştır. 

Kaynakça

  • 1. ÖZÇELİK M. A., KARABULUT M., SUBAŞI A., Bluetooth üzerinden güvenli veri iletimi. 2 ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012 2. ÇAKMAK A. ADALI E. , Mesajların Şifrelenmesinde Yeni Bir Yöntem ve Android Uygulaması. TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ve MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ ISSN 1305-899,1 Yıl 2013 Sayı 7 3. YERLİKAYA T., GENÇOĞLU H., EMİR M. K., ÇANKAYA M., BULUŞ E. RSA Şifreleme Algoritması Ve Aritmetik Modül Uygulaması. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Yıl 3 Sayı 9, Sayfa (95 - 104), 2011 4. UÇAN O. N., YERLİKAYA T., GENÇOĞLU H., GÜVENLİ HABERLEŞME TEKNİKLERİ. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Yıl 3 Sayı 12, Sayfa (69 - 82), 2011. 5. MSDN BigInteger Structure https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.numerics.biginteger(v=vs.110).aspx 6. Java™ Platform, Standard Edition 7, Class BigInteger https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/math/BigInteger.html 7. University of Tennessee at Martin Primes Page https://primes.utm.edu/lists/small/small3.html

Ayrıntılar

Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tarık Yerlikaya (Sorumlu Yazar)
0000-0002-9888-0151


Hakan Gençoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

IEEE T. Yerlikaya ve H. Gençoğlu , "MOBİL CİHAZLARDA RSA ALGORİTMASININ PERFORMANS OPTİMİZASYONU", Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 18, sayı. 1, ss. 43-52, Haz. 2017