Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

UZAK KIZILÖTESİ IŞIN YAYAN KUMAŞ VE İPLİKLER

Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 2, 145 - 151, 15.12.2017

Öz

Uzak kızılötesi ışınım (FIR), 5,6-1000 mikron arasındaki dalga boylarını içeren ışınlar olarak adlandırılırlar. Bu ışınlar güneş ışınları, insan vücudu, metaller ve bazı mineraller tarafından saçılmaktadır. Uzak kızılötesi ışınların insan vücudu üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmiş ve özellikle uzak doğu ülkeleri tarafından alternatif tıp alanında bu ışınlar değerlendirilmektedir.

Bu makale derleme bir çalışma olup çalışmada amaçlanan, uzak kızılötesinin insan sağlığı üzerine faydalarını ve bu ışınları yayma özelliğine sahip iplik ve kumaşları incelemektir. Makalenin birinci kısmında uzak kızılötesi ışınlar tanıtılarak, bunların insan sağlığı üzerine etkileri incelenmiş ve biyoseramikler hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise uzak kızılötesi kazandırılmış iplik ve kumaşlar üzerinde durulmaktadır.

Kaynakça

 • [1] https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l%C3%B6tesi, Erişim Tarihi: 29.12.2016
 • [2] Yükseloğlu M., Canoğlu S., Yüce İ. Uzak Kızılötesi Radyasyon (FIR) Yayan Kumaş Dizaynı. VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Uludağ Üniversitesi, 569-570, Mayıs 2016, Bursa.
 • [3] Honda K., Inoue S. Sleep-enhancing effects of far-infrared radiation in rats. International Journal of Bio-meteorology. 32: 92-94, 1988.
 • [4] Lin CC., Yang WC., Chen MC., Liu WS., Yang CY., Lee PC. Effect of far infrared therapy on arteriovenous fistula maturation: An open-label randomized controlled trial. American Journal of Kidney Diseases. Vol. 62, Issue 2, 304-311, 2013.
 • [5] Hwang S., Lee DH., Lee IK., Park YM., Jo I. Far-infrared radiation inhibits proliferation, migration, and angiogenesis of human umbilical vein endothelial cells by suppressing secretory clusterin levels. Cancer Letters. 346, 74–83, 2014.
 • [6] Dyer J. Infrared functional textiles. 184-197, 2011. [Editörler: Pan N., Sun G. Functional textiles for improved performance, protection and health. Woodhead Publishing Ltd.].
 • [7] http://www.innovationintextiles.com/ancient-wisdom-inspires-responsive-far-infrared-fibres/, Erişim Tarihi: 27.12.2016
 • [8] http://www.suncaresauna.com/Web/Icerik.aspx?IcerikID=1243, Erişim Tarihi: 27.12.2016
 • [9] Lou CW., Lin JH. Evaluation of Bamboo Charcoal/Stainless Steel/TPU Composite Woven Fabrics. Fibers and Polymers. Vol.12, No.4, 514-520, 2011.
 • [10] Beever R. Do Far-infrared Saunas Have Cardiovascular Benefits in People with Type 2 Diabetes? Canadian Journal of Diabetes. 34(2), 113-118, 2010.

Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 2, 145 - 151, 15.12.2017

Öz

Kaynakça

 • [1] https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l%C3%B6tesi, Erişim Tarihi: 29.12.2016
 • [2] Yükseloğlu M., Canoğlu S., Yüce İ. Uzak Kızılötesi Radyasyon (FIR) Yayan Kumaş Dizaynı. VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Uludağ Üniversitesi, 569-570, Mayıs 2016, Bursa.
 • [3] Honda K., Inoue S. Sleep-enhancing effects of far-infrared radiation in rats. International Journal of Bio-meteorology. 32: 92-94, 1988.
 • [4] Lin CC., Yang WC., Chen MC., Liu WS., Yang CY., Lee PC. Effect of far infrared therapy on arteriovenous fistula maturation: An open-label randomized controlled trial. American Journal of Kidney Diseases. Vol. 62, Issue 2, 304-311, 2013.
 • [5] Hwang S., Lee DH., Lee IK., Park YM., Jo I. Far-infrared radiation inhibits proliferation, migration, and angiogenesis of human umbilical vein endothelial cells by suppressing secretory clusterin levels. Cancer Letters. 346, 74–83, 2014.
 • [6] Dyer J. Infrared functional textiles. 184-197, 2011. [Editörler: Pan N., Sun G. Functional textiles for improved performance, protection and health. Woodhead Publishing Ltd.].
 • [7] http://www.innovationintextiles.com/ancient-wisdom-inspires-responsive-far-infrared-fibres/, Erişim Tarihi: 27.12.2016
 • [8] http://www.suncaresauna.com/Web/Icerik.aspx?IcerikID=1243, Erişim Tarihi: 27.12.2016
 • [9] Lou CW., Lin JH. Evaluation of Bamboo Charcoal/Stainless Steel/TPU Composite Woven Fabrics. Fibers and Polymers. Vol.12, No.4, 514-520, 2011.
 • [10] Beever R. Do Far-infrared Saunas Have Cardiovascular Benefits in People with Type 2 Diabetes? Canadian Journal of Diabetes. 34(2), 113-118, 2010.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

İsmail YÜCE>
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

IEEE İ. Yüce , "UZAK KIZILÖTESİ IŞIN YAYAN KUMAŞ VE İPLİKLER", Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 18, sayı. 2, ss. 145-151, Ara. 2017