Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ASSESSMENT OF GROUNDWATER OF EDIRNE CITY AND ITS VICINITY FOR IRRIGATION AND USAGE WITH THE AID OF THEMATIC MAPS PRODUCED BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, 9 - 20, 15.06.2018

Öz

Groundwater is not an infinite source and needs planning for sustainable usage. Part of the central province of Edirne, the surrounding districts all use groundwater for drinking and irrigation purposes. In this study, logs of wells drilled in Miocene aged unconfined aquifer and granites at the north, are compiled. According to data obtained from these logs, database of the study area for static water level, dynamic water level, specific groundwater yield, electrical conductivity and pH is constructed. Later, this database and geographical information systems (GIS) software is connected in GIS environment and thematic maps of the study area for static water level, dynamic water level, specific groundwater yield, electrical conductivity and pH is drawn. Current status of groundwater usage for irrigation and human consumption is assessed through these maps in terms of geology of the study area. 

Kaynakça

 • AKSEVER F., DAVRAZ A.,KARAGÜZEL R., Sandıklı (Afyonkarahisar) havzasında yeraltısuyu seviye değişimini etkileyen faktörler. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(3), 226-232, 2016
 • ARKOC O. Assessment of water quality of east part of the Ergene basin, Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology,12(4), 1644 -1655, 2011.
 • AYERS RS., WESCOT DW. Water Quality for Agriculture. FAO Irrigation and Drainage,29 Rev. 1,Roma,123-124, 1989
 • BASHIR IY., IZHAM MY.,MAIN R. Vertical electrical sounding investigation of aquifer composition and its potential to yield groundwater in some selected Towns in Bida Basin of North Central Nigeria. Journal of Geography and Geology, 6(1), 60, 2014.
 • ÇELİK R. Mapping of groundwater potential zones in the Diyarbakır city center using GIS. Arabian Journal of Geosciences, 8(6), 4279-4286, 2015.
 • DOĞAN HM., YILMAZ DS., KILIÇ OM. Orta Kelkit Havzası’nın bazıtoprak özelliklerinin ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması ve yorumlanması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6, 46-54, 2013.
 • EKMEKÇİ E., APAN M., KARA T. Tuzluluğun bitki gelişimine etkisi. Journal of Faculty of Agriculture, OMU, 20.3, 118-125.2005.
 • HAMIDU H., GARBA ML., KANA MA.,YELVA NA. Causes of Low Groundwater Yield of Boreholes in Crystalline Basement Complex: a Case Study of Gwantu Town and Environs Southern Part of Kaduna State Nigeria. Water Resources Journal of the Nigerian Association of Hydrogeologists, 24, 20-33, 2014.
 • INTERNET http://www.dsi.gov.tr/docs/tuhk/t%C3%BCrkiye'de-yeralt%C4%B1suyu-potansiyeli-ve-kullan%C4%B1m%C4%B1.pdf?sfvrsn=2 (Erişim tarihi:01.03.2017)
 • MCLAUGHLIN DL.COHEN MJ. Ecosystem specific yield for estimating evapotranspiration and groundwater exchange from diel surface water variation. Hydrological Processes, 28(3), 1495-1506, 2014.
 • MTA 1:100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Burgaz- A3ve A4, Edirne-B2ve B3, Kırklareli-B4, B5, B6 ve C6 paftaları, Ankara, 99s.1998
 • NESHAT A., PRADHAN B., PRASTEH S., SHAFRI HZM. Estimating groundwater vulnerability to pollution using a modified DRASTIC model in the Kerman agricultural area, Iran. Environmental Earth Sciences, 71(3) 3119-3131, 2014.
 • RABE FW., WHITE J., Idaho streamwalk III. Learning how to monitor our streams, Idaho. 113-112,1994
 • SELVAM S.,MANIMARAN G.,SIVASUBRAMANIAN P.,BALASUBRAMANIAN N., SESHUNARAYANA T. GIS-based evaluation of water quality index of groundwater resources around Tuticorin coastal city, South India. Environmental earth sciences, 71(6), 2847-2867, 2014.
 • SCHMOLL O. Protecting groundwater for health: managing the quality of drinking-water sources. World Health Organization, Londra, 517-518, 2006.
 • TIWARI AK., SINGH AK. Hydrogeochemical investigation and groundwater quality assessment of Pratapgarh district, Uttar Pradesh. Journal of the Geological Society of India, 83(3), 329-343, 2014.
 • TS 266Sular- İnsani tüketim amaçlı sular, Türk standardı, Ankara, 20 sf. 2005
 • UYSAL HH. Eskişehir Alpu Ovası su sondaj verilerinin CBS kullanılarak yorumlanması, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 57s, 2015.
 • ZIPPER SC.,SOYLU ME., BOOTH E., STEVEN LI. Impacts of Shallow Groundwater and Soil Texture on Agricultural Drought Resistance. AGU Fall Meeting Abstracts,s1606. 2011.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLEN TEMATİK HARİTALAR YARDIMIYLA EDİRNE KENT MERKEZİ VE ÇEVRESİ YERALTI SULARININ SULAMA VE KULLANMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1, 9 - 20, 15.06.2018

Öz

Yeraltısuları sonsuz bir kaynak değildir ve sürdürülebilir kullanımı için planlama gerekmektedir. Edirne kent merkezinin bir kısmı, çevre ilçelerin tümü içme ve sulama amaçlı olarak yeraltısuyu kullanmaktadır. Bu çalışmada Miyosen yaşlı serbest akifer ve kuzey kesimlerde yer alan granitik gnayslarda açılmış olan kuyuların logları derlenmiş olup bu loglardan elde edilen bilgiler yardımı ile çalışma alanının statik su seviyesi, dinamik su seviyesi, özgül verim, elektriksel iletkenlik (EC) ve pH bilgileri veri tabanına yerleştirilmiştir. Bu veri tabanı coğrafi bilgi sistemleri yazılımı (ArcMap) ile ilişkilendirildikten sonra bölgenin tematik yeraltısuyu seviye, özgül verim, EC ve pH haritaları hazırlanmıştır. Bu haritalar yardımı ile çalışma alanındaki yeraltısularının mevcut durumu, sulama ve tüketim amaçlı kullanımı açısından uygunluğu bölgenin jeolojisi göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • AKSEVER F., DAVRAZ A.,KARAGÜZEL R., Sandıklı (Afyonkarahisar) havzasında yeraltısuyu seviye değişimini etkileyen faktörler. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(3), 226-232, 2016
 • ARKOC O. Assessment of water quality of east part of the Ergene basin, Turkey. Journal of Environmental Protection and Ecology,12(4), 1644 -1655, 2011.
 • AYERS RS., WESCOT DW. Water Quality for Agriculture. FAO Irrigation and Drainage,29 Rev. 1,Roma,123-124, 1989
 • BASHIR IY., IZHAM MY.,MAIN R. Vertical electrical sounding investigation of aquifer composition and its potential to yield groundwater in some selected Towns in Bida Basin of North Central Nigeria. Journal of Geography and Geology, 6(1), 60, 2014.
 • ÇELİK R. Mapping of groundwater potential zones in the Diyarbakır city center using GIS. Arabian Journal of Geosciences, 8(6), 4279-4286, 2015.
 • DOĞAN HM., YILMAZ DS., KILIÇ OM. Orta Kelkit Havzası’nın bazıtoprak özelliklerinin ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması ve yorumlanması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6, 46-54, 2013.
 • EKMEKÇİ E., APAN M., KARA T. Tuzluluğun bitki gelişimine etkisi. Journal of Faculty of Agriculture, OMU, 20.3, 118-125.2005.
 • HAMIDU H., GARBA ML., KANA MA.,YELVA NA. Causes of Low Groundwater Yield of Boreholes in Crystalline Basement Complex: a Case Study of Gwantu Town and Environs Southern Part of Kaduna State Nigeria. Water Resources Journal of the Nigerian Association of Hydrogeologists, 24, 20-33, 2014.
 • INTERNET http://www.dsi.gov.tr/docs/tuhk/t%C3%BCrkiye'de-yeralt%C4%B1suyu-potansiyeli-ve-kullan%C4%B1m%C4%B1.pdf?sfvrsn=2 (Erişim tarihi:01.03.2017)
 • MCLAUGHLIN DL.COHEN MJ. Ecosystem specific yield for estimating evapotranspiration and groundwater exchange from diel surface water variation. Hydrological Processes, 28(3), 1495-1506, 2014.
 • MTA 1:100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Burgaz- A3ve A4, Edirne-B2ve B3, Kırklareli-B4, B5, B6 ve C6 paftaları, Ankara, 99s.1998
 • NESHAT A., PRADHAN B., PRASTEH S., SHAFRI HZM. Estimating groundwater vulnerability to pollution using a modified DRASTIC model in the Kerman agricultural area, Iran. Environmental Earth Sciences, 71(3) 3119-3131, 2014.
 • RABE FW., WHITE J., Idaho streamwalk III. Learning how to monitor our streams, Idaho. 113-112,1994
 • SELVAM S.,MANIMARAN G.,SIVASUBRAMANIAN P.,BALASUBRAMANIAN N., SESHUNARAYANA T. GIS-based evaluation of water quality index of groundwater resources around Tuticorin coastal city, South India. Environmental earth sciences, 71(6), 2847-2867, 2014.
 • SCHMOLL O. Protecting groundwater for health: managing the quality of drinking-water sources. World Health Organization, Londra, 517-518, 2006.
 • TIWARI AK., SINGH AK. Hydrogeochemical investigation and groundwater quality assessment of Pratapgarh district, Uttar Pradesh. Journal of the Geological Society of India, 83(3), 329-343, 2014.
 • TS 266Sular- İnsani tüketim amaçlı sular, Türk standardı, Ankara, 20 sf. 2005
 • UYSAL HH. Eskişehir Alpu Ovası su sondaj verilerinin CBS kullanılarak yorumlanması, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 57s, 2015.
 • ZIPPER SC.,SOYLU ME., BOOTH E., STEVEN LI. Impacts of Shallow Groundwater and Soil Texture on Agricultural Drought Resistance. AGU Fall Meeting Abstracts,s1606. 2011.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orhan ARKOÇ>
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5610-8251
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

IEEE O. Arkoç , "COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLEN TEMATİK HARİTALAR YARDIMIYLA EDİRNE KENT MERKEZİ VE ÇEVRESİ YERALTI SULARININ SULAMA VE KULLANMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 9-20, Haz. 2018