Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF DIFFERENT PHOTOVOLTAIC SYSTEM APPLICATIONS IN HOUSING ROOF AND FACADE

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 2, 65 - 76, 28.12.2018

Öz

Photovoltaic systems developed for the purpose of obtaining electricity from sunlight are becoming increasingly widespread. In addition to its traditional functions, the building shell have equipped with a suitable plant area function for a for photovoltaic panel applications in order to provide energy production. It is thought that photovoltaic panel applied to the building shell can cause serious problems without considering architectural criteria. For this reason, photovoltaic system requirements were determined in order to meet the average daily energy requirement of a single story house in Burdur province. 4 different photovoltaic system application alternatives were evaluated for architectural criteria. 

Kaynakça

 • ALKAN, S., ÖZTÜRK, A., ZAVRAK, S., TOSUN, S., & AVCI, E. Bir Evin Elektrik Enerjisi İhtiyacını Karşılayacak Fotovoltaik Sistem Kurulumu. Elektrik- Elektronik- Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu. 2014, Bursa.
 • ALTUNTOP N., ERDEMİR, D. Dünya'da ve Türkiye'de Güneş Enerjisi ile İlgili Gelişmeler. Mühendis ve Makine, 54(639), 69-77, 2013.
 • BAKA. (2011). Güneş Enerjisi Sektör Raporu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya. 04 17, 2018 tarihinde http://baka.org.tr/uploads/1303486512GUNES-TURKCE-KATALOG.pdf adresinden alındı
 • BOZTEPE, M. (2018, mayıs 20). http://www.emo.org.tr/ekler/65eb10e64749410_ek.pdf.
 • ÇELEBİ, G. Bina Düşey Kabuğunda Fotovoltaik Panellerin Kullanım İlkeleri. Gazi Üni. Müh. Mim. Fak. Der., 17(3), 17-33, 2002.
 • ETKB., http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/YEK/gunes/tgunes.html. Mart 04, 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Güneş Enerjisi Potansiyeli. adresinden alındı
 • HAROLDSON, C. Wall-Mounted Solar: A Rising Trend or Barely Hanging on. 2018 tarihinde https://www.solarpowerworldonline.com/2017/07/wall-mounted-solar-trend/. adresinden alındı
 • http://gallery.hd.org/_c/mechanoids/_more2011/_more05/solar-PV-grid-tie-roof-mounted-power-system-urban-mixed-monocrystalline-mono-and-thin-film-after-1-DHD.jpg.html. (2018, Aralık).
 • http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php. (2018, mayıs).
 • http://www.enerjihesapla.com/#enerji_hesap_dcev. (2018, nisan).
 • http://www.melsolarenergy.com/yapiya-entegre-sistemler.html. (2018, Aralık).
 • https://www.ckbogazici.com.tr/tr/tuketim-hesaplama. (2018, nisan).
 • https://www.dunyaenerji.org.tr/. (2009). Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. adresinden alındı
 • ÖZSOY, A. Güneş Enerjisinin Isıtma Amaçlı Mevsimlik Depolanması ve Isı Pompası Destekli Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 54-59, 2015.
 • Photovoltaic Geographical Information System - Interactive Maps. (2018, mayıs 20). http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe.
 • PVGIS - Interactive Maps. (2018, mayıs). http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe adresinden alındı
 • TURHAN S., ÇETİNER İ. Fotovolataik Sistemlerde Performans Değerlendirmesi. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu. 2012, Bursa.
 • UÇAR, S. Çatı ve Cephelerde Fotovoltaik Panel Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma: Burdur Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018, İstanbul.
 • ZENGİN, E. (2018, mayıs 10). http://www.emo.org.tr/ekler/6498f1f48b54a20_ek.pdf.

KONUT ÇATI VE CEPHELERİNDE FARKLI FOTOVOLTAİK SİSTEM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 2, 65 - 76, 28.12.2018

Öz

Güneş ışınlarından elektrik enerjisi elde etme amacıyla geliştirilen fotovoltaik sistemlerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bina kabuğu, geleneksel işlevlerinin yanı sıra, enerji üretiminin sağlanması amacıyla fotovoltaik panel uygulamaları için de uygun bir tesis alanı işlevi yüklenebilmektedir. Mimari ölçütler dikkate alınmaksızın bina kabuğuna yapılan fotovoltaik panel uygulamalarının ciddi sorunlar yaratabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, Burdur ili koşullarında tek katlı bir konutun ortalama günlük enerji gereksiniminin karşılanabilmesi için fotovoltaik sistem gereksinimleri belirlenerek, mimari ölçütler açısından tartışılmak üzere 4 farklı fotovoltaik sistem uygulama alternatifi değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • ALKAN, S., ÖZTÜRK, A., ZAVRAK, S., TOSUN, S., & AVCI, E. Bir Evin Elektrik Enerjisi İhtiyacını Karşılayacak Fotovoltaik Sistem Kurulumu. Elektrik- Elektronik- Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu. 2014, Bursa.
 • ALTUNTOP N., ERDEMİR, D. Dünya'da ve Türkiye'de Güneş Enerjisi ile İlgili Gelişmeler. Mühendis ve Makine, 54(639), 69-77, 2013.
 • BAKA. (2011). Güneş Enerjisi Sektör Raporu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya. 04 17, 2018 tarihinde http://baka.org.tr/uploads/1303486512GUNES-TURKCE-KATALOG.pdf adresinden alındı
 • BOZTEPE, M. (2018, mayıs 20). http://www.emo.org.tr/ekler/65eb10e64749410_ek.pdf.
 • ÇELEBİ, G. Bina Düşey Kabuğunda Fotovoltaik Panellerin Kullanım İlkeleri. Gazi Üni. Müh. Mim. Fak. Der., 17(3), 17-33, 2002.
 • ETKB., http://www.eie.gov.tr/eie-web/turkce/YEK/gunes/tgunes.html. Mart 04, 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Güneş Enerjisi Potansiyeli. adresinden alındı
 • HAROLDSON, C. Wall-Mounted Solar: A Rising Trend or Barely Hanging on. 2018 tarihinde https://www.solarpowerworldonline.com/2017/07/wall-mounted-solar-trend/. adresinden alındı
 • http://gallery.hd.org/_c/mechanoids/_more2011/_more05/solar-PV-grid-tie-roof-mounted-power-system-urban-mixed-monocrystalline-mono-and-thin-film-after-1-DHD.jpg.html. (2018, Aralık).
 • http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php. (2018, mayıs).
 • http://www.enerjihesapla.com/#enerji_hesap_dcev. (2018, nisan).
 • http://www.melsolarenergy.com/yapiya-entegre-sistemler.html. (2018, Aralık).
 • https://www.ckbogazici.com.tr/tr/tuketim-hesaplama. (2018, nisan).
 • https://www.dunyaenerji.org.tr/. (2009). Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi. adresinden alındı
 • ÖZSOY, A. Güneş Enerjisinin Isıtma Amaçlı Mevsimlik Depolanması ve Isı Pompası Destekli Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 54-59, 2015.
 • Photovoltaic Geographical Information System - Interactive Maps. (2018, mayıs 20). http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe.
 • PVGIS - Interactive Maps. (2018, mayıs). http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe adresinden alındı
 • TURHAN S., ÇETİNER İ. Fotovolataik Sistemlerde Performans Değerlendirmesi. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu. 2012, Bursa.
 • UÇAR, S. Çatı ve Cephelerde Fotovoltaik Panel Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma: Burdur Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018, İstanbul.
 • ZENGİN, E. (2018, mayıs 10). http://www.emo.org.tr/ekler/6498f1f48b54a20_ek.pdf.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ülger BULUT KARACA> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Arel Üniversitesi
0000-0002-8676-9106
Türkiye


Setenay UÇAR>
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4206-6094
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 2

Kaynak Göster

IEEE Ü. Bulut Karaca ve S. Uçar , "KONUT ÇATI VE CEPHELERİNDE FARKLI FOTOVOLTAİK SİSTEM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 19, sayı. 2, ss. 65-76, Ara. 2018