Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KENTSEL YERLEŞMELERİN SANAYİ ALANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE DOĞAL VE YAPAY ÇEVRE SORUNLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 1, 23 - 34, 23.07.2019

Öz

Endüstriyel alanlar için yer seçimi bir çok dezavantajı içinde barındırmasına rağmen örneğin iş gücü istihdamı ya da ulusal ekonomik kaynaklar, Türkiye’de kentleşmenin oluşmasından sonraki yerleşim dezavantajı durumları karşısındada endüstri alanları oluşturulmuştur ya da oluşturulmak niyetindedir. Gözardı edilen çevresel problemler çevre üzerine ve toplumun yaşamına negatif etki yaptığı tartışılan en önemli ulusal konulardan birisi olmaktadır. Türkiye’de, parçalı planlama sistemi planlama bütünlüğündeki eksikliklerden dolayı çevresel problemler yaratmakta ve doğal alanlar ile habitatlara zarar verebilmektedir. Kentsel yerleşmelerde planlamanın temel teorisi olan eşik analizi ile sınırlı olabilmektedir, endüstriyel ve maden alanlarında çevreye minimum müdahale kuralına uyulmamaktadır. Bu çalışmanın amacı kırsal, kentsel bölgesel planlama ve ulusal ekonomik gelişime bağlı neden olduğu çevresel problemlerin ve güncel imkanların kontrol altına alınmasını sağlamayı araştırmaktır.

Kaynakça

 • Aksoy, Y., (2001), İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 233 s, İstanbulAnonymous, (2009), Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Erişim Adresi: http://www.antalyabasogretmen.k12.tr/dersnotu/8sinif4unite.pdf, Erişim Tarihi: 01.06.2018
 • Anonymous, (2011), Kayın ormanları yılda 68 bin ton toz emiyor, Erişim Adresi: http://www.milliyet.com.tr/kayin-ormanlari-yilda-68-bin-ton-toz-emiyor-gundem-1465161/, Erişim Tarihi: 01.06.2018
 • Anonymous, (2013), Zonguldak Çatalağzı’na Kömür Kuşatması, Erişim Adresi: https://enerjienstitusu.org/2013/01/09/zonguldak-catalagzina-komur-kusatmasi/ Erişim Tarihi: 04.06.2018
 • Anonymous, (2014), Şehirlerin (Park ve Bahçelerin) Halka Açık Yeşil Alan Yüzdeleri, Erişim Adresi: http://www.sunipeyk.com/sehirlerin-yesil-alan-oranlari/, Erişim Tarihi: 09.06.2018
 • Anonymous, (2018a), Atatürk Döneminde Kurulan Fabrikalar, Kurum ve Kuruluşlar, Erişim Adresi: http://www.turkomania.org/tr/ataturk-doneminde-kurulan-fabrikalar-kurum-ve-kuruluslar.html, Erişim Tarihi: 02.06.2018
 • Anonymous, (2018b), Hava Kalitesi İndeksi, Erişim Adresi: http://www.havaizleme.gov.tr/hava.html, Erişim Tarihi: 02.06.2018
 • Biber, N., (2013), En Yeşil 139. Ülkeyiz, Erişim Adresi: http://blog.milliyet.com.tr/en-yesil-139-ulkeyiz/Blog/?BlogNo=422288, Erişim Tarihi: 03.06.2018
 • Çatalağzı Municipality, (1990), Topographic Map of Zonguldak Çatalağzı Energy Area
 • Çatalağzı Municipality, (2005), Zonguldak Çatalağzı Energy Area Plan Change
 • General Directorate of Spatial Planning, Ministry of Environment and Urban Planning, (2017), Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Değişikliği Gerekçe Raporu, Erişim Adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/CDP_100000/zbk/GerekceRaporu_100000_03052017.pdf, Erişim Tarihi: 09.06.2018
 • Kocaaslan, N., B., (2015), Arka bahçenizde termik santral hayal edin: Çatalağzı’na hoşgeldiniz, Erişim Adresi: http://www.diken.com.tr/arka-bahcenizde-termik-santral-hayal-edin-catalagzina-hosgeldiniz/, Erişim Tarihi: 09.06.2018
 • Öztürk, S. - Özdemir,Z.,(2013),Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yaşam Kalitesine Etkisi (Kastamonu Örneği), Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Kastamonu, Sa:109-116, Kaynak:http://dergipark.gov.tr/download/article-file/159529
 • Zonguldak Governorship Environmental and Urban Planning Directorate, (2017), Zonguldak İli 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Erişim Adresi:http://zonguldak.csb.gov.tr/zonguldak-ili-1-25.000-olcekli-cevre-duzeni-plani-plani-duyuru-291633#group1-1, Erişim Tarihi: 09.06.2018

AN INVESTIGATION OF THE NATURAL AND ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF CONVERTING URBAN SETTLEMENTS INTO INDUSTRIAL AREAS

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 1, 23 - 34, 23.07.2019

Öz

Site selection for industrial areas that have been formed or intended to be formed despite several disadvantages in order to create a workforce employment or a national economic resource in related settlements after the formation of the cities in Turkey disregarding the environmental problems has a negative effect on the environment and the people living in cities, which is one of the important national issues to be discussed. In Turkey, fragmented planning system that lacks a planning integrity creates environmental problems, which may harm natural areas and habitats. Although urban settlements can be limited by threshold analysis, which is the basic theory of planning, the rule of minimum intervention in the environment is neglected in industrial and mining areas. This study aims to examine the investments, which do no cause environmental problems due to national economic development and regional, urban or rural planning, and take the current facilities under control.

Kaynakça

 • Aksoy, Y., (2001), İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 233 s, İstanbulAnonymous, (2009), Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Erişim Adresi: http://www.antalyabasogretmen.k12.tr/dersnotu/8sinif4unite.pdf, Erişim Tarihi: 01.06.2018
 • Anonymous, (2011), Kayın ormanları yılda 68 bin ton toz emiyor, Erişim Adresi: http://www.milliyet.com.tr/kayin-ormanlari-yilda-68-bin-ton-toz-emiyor-gundem-1465161/, Erişim Tarihi: 01.06.2018
 • Anonymous, (2013), Zonguldak Çatalağzı’na Kömür Kuşatması, Erişim Adresi: https://enerjienstitusu.org/2013/01/09/zonguldak-catalagzina-komur-kusatmasi/ Erişim Tarihi: 04.06.2018
 • Anonymous, (2014), Şehirlerin (Park ve Bahçelerin) Halka Açık Yeşil Alan Yüzdeleri, Erişim Adresi: http://www.sunipeyk.com/sehirlerin-yesil-alan-oranlari/, Erişim Tarihi: 09.06.2018
 • Anonymous, (2018a), Atatürk Döneminde Kurulan Fabrikalar, Kurum ve Kuruluşlar, Erişim Adresi: http://www.turkomania.org/tr/ataturk-doneminde-kurulan-fabrikalar-kurum-ve-kuruluslar.html, Erişim Tarihi: 02.06.2018
 • Anonymous, (2018b), Hava Kalitesi İndeksi, Erişim Adresi: http://www.havaizleme.gov.tr/hava.html, Erişim Tarihi: 02.06.2018
 • Biber, N., (2013), En Yeşil 139. Ülkeyiz, Erişim Adresi: http://blog.milliyet.com.tr/en-yesil-139-ulkeyiz/Blog/?BlogNo=422288, Erişim Tarihi: 03.06.2018
 • Çatalağzı Municipality, (1990), Topographic Map of Zonguldak Çatalağzı Energy Area
 • Çatalağzı Municipality, (2005), Zonguldak Çatalağzı Energy Area Plan Change
 • General Directorate of Spatial Planning, Ministry of Environment and Urban Planning, (2017), Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Değişikliği Gerekçe Raporu, Erişim Adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/file/CDP_100000/zbk/GerekceRaporu_100000_03052017.pdf, Erişim Tarihi: 09.06.2018
 • Kocaaslan, N., B., (2015), Arka bahçenizde termik santral hayal edin: Çatalağzı’na hoşgeldiniz, Erişim Adresi: http://www.diken.com.tr/arka-bahcenizde-termik-santral-hayal-edin-catalagzina-hosgeldiniz/, Erişim Tarihi: 09.06.2018
 • Öztürk, S. - Özdemir,Z.,(2013),Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yaşam Kalitesine Etkisi (Kastamonu Örneği), Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Kastamonu, Sa:109-116, Kaynak:http://dergipark.gov.tr/download/article-file/159529
 • Zonguldak Governorship Environmental and Urban Planning Directorate, (2017), Zonguldak İli 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Erişim Adresi:http://zonguldak.csb.gov.tr/zonguldak-ili-1-25.000-olcekli-cevre-duzeni-plani-plani-duyuru-291633#group1-1, Erişim Tarihi: 09.06.2018

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yaşar Bahri ERGEN>
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-2345-6789
Türkiye


Mustafa ERGEN Bu kişi benim
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8320-9130
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

IEEE Y. B. Ergen ve M. Ergen , "AN INVESTIGATION OF THE NATURAL AND ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF CONVERTING URBAN SETTLEMENTS INTO INDUSTRIAL AREAS", Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, c. 20, sayı. 1, ss. 23-34, Tem. 2019