Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

L TİP KARKASLI ASANSÖR SİSTEMLERİNDE UYGUN OLMAYAN KISA FRENLEME MESAFESİNİN KARKAS KONSTRÜKSİYONUNA ETKİLERİ

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 19 - 28, 28.07.2023
https://doi.org/10.59314/tujes.1279083

Öz

Bu çalışmada, dar asansör kuyularında ve sıklıkla modernizasyon projelerinde tercih edilen L tipi karkas tasarımlarında, uygun olmayan kısa frenleme mesafelerinin karkas konstrüksiyonuna etkileri incelenmiştir

Bu yazıda frenleme mekaniği detaylarına girilmemiş olup, frenlemenin tamamlandığı andaki durumu, gerçek bir asansöre ait fren testlerinden yola çıkılarak, durma anında oluşan kuvvetlerin frenleme izine bağlı darbe faktörleri etki ettirilerek asansörün ana taşıyıcı sistemi karkas üzerindeki etkileri, sonlu elemanlar yöntemi statik analizi ile üç farklı frenleme mesafesi için incelenmiştir.

Fren performansının standardın istediği değerler dışına çıktığı durumlarda, ana taşıyıcı üzerinde geri dönülmez deformasyonlara neden olduğu, yapılan analizler sonucunda bulunmuştur. Bu nedenle asansör sisteminin fren ivmesinin standardın istediği sınırlar içinde kalacak şekilde tasarlanması ve bunun asansör yaşam döngüsü boyunca sürekliliğinden emin olunması gereklidir.

Destekleyen Kurum

Wittur Asansör

Kaynakça

 • European Committee for Standardization; CEN, (2020) EN 81-20. Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
 • European Committee for Standardization; CEN, (2020) EN 81-50. Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
 • Tavaslıoğlu S., (2022). Güvenlik Tertibatlarında Kuvvet Hesapları Değerlendirmesi. https://serdartavaslioglu.com/2022-07-25-guvenlik-tertibatlarinda-kuvvet-hesaplari-degerlendirmesi/ (Erişim Tarihi:14/11/2022).
 • Babalık C. Fatih, Çavdar Kadir, (2008). Asansörlerde Kayar Frenler ve Tasarım Problemleri. EMO Asansör Sempozyumu, İzmir
 • Tavaslıoğlu S., (2022). Konsol ve Bölmelerdeki Gerilmeler. https://serdartavaslioglu.com/2018-09-konsol-ve-bolmelerdeki-gerilmeler-asansor-sempozyumu-izmir/ (Erişim Tarihi:10/03/2023) CSGB 01/02/03- Tek yöne,
 • Wittur Asansör San. ve Tic. A.Ş. https://www.wittur.com/tr/urunler/emniyet-aksamlar%C4%B1/csgb-010203---tek-yone.aspx (Erişim Tarihi 14/11/2022)
 • Erdem E. Dallı Latif, (2008). Asansörlerde Yağlamanın Önemi. EMO Asansör Sempozyumu, İzmir
 • Bedir, S., (2007). Çift Yönlü asansör Fren Bloklarının Modellenmesi ve Sonlu Elemanların Analizi. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • European Committee for Standardization; CEN, (2019) EN 10025-2. Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

THE EFFECTS OF NONCOMPLIANT SHORT BRAKİNG DISTANCE ON CAR SLING CONSTRUCTION IN L TYPE ELEVATOR SYSTEMS

Yıl 2023, Cilt: 24 Sayı: 1, 19 - 28, 28.07.2023
https://doi.org/10.59314/tujes.1279083

Öz

In this study, the effects of noncompliant braking distances on car sling construction were investigated in L type elevator systems, which are often preferred in narrow elevator shafts and modernization projects.

In this article, the details of braking mechanics are not given, the state of braking at the time of completion, the effects of the forces occurring at the moment of stopping on the carcass of the main carrier system by influencing the impact factors depending on the braking trace, based on the brake tests of a real elevator, three different braking with finite element method static analysis. examined for distance.

It has been found as a result of the analyzes that the brake performance causes plastic deformations on the main carrier in cases where the brake performance exceeds the values required by the standard. For this reason, it is necessary to design the brake acceleration of the elevator system to remain within the limits required by the standard and to ensure its continuity throughout the elevator life cycle.

Kaynakça

 • European Committee for Standardization; CEN, (2020) EN 81-20. Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
 • European Committee for Standardization; CEN, (2020) EN 81-50. Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
 • Tavaslıoğlu S., (2022). Güvenlik Tertibatlarında Kuvvet Hesapları Değerlendirmesi. https://serdartavaslioglu.com/2022-07-25-guvenlik-tertibatlarinda-kuvvet-hesaplari-degerlendirmesi/ (Erişim Tarihi:14/11/2022).
 • Babalık C. Fatih, Çavdar Kadir, (2008). Asansörlerde Kayar Frenler ve Tasarım Problemleri. EMO Asansör Sempozyumu, İzmir
 • Tavaslıoğlu S., (2022). Konsol ve Bölmelerdeki Gerilmeler. https://serdartavaslioglu.com/2018-09-konsol-ve-bolmelerdeki-gerilmeler-asansor-sempozyumu-izmir/ (Erişim Tarihi:10/03/2023) CSGB 01/02/03- Tek yöne,
 • Wittur Asansör San. ve Tic. A.Ş. https://www.wittur.com/tr/urunler/emniyet-aksamlar%C4%B1/csgb-010203---tek-yone.aspx (Erişim Tarihi 14/11/2022)
 • Erdem E. Dallı Latif, (2008). Asansörlerde Yağlamanın Önemi. EMO Asansör Sempozyumu, İzmir
 • Bedir, S., (2007). Çift Yönlü asansör Fren Bloklarının Modellenmesi ve Sonlu Elemanların Analizi. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • European Committee for Standardization; CEN, (2019) EN 10025-2. Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Oğuz Han BENLİ
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-5766-2564
Türkiye


Mesut SELEK
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-1741-0044
Türkiye


Barış ERGEN
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-2638-4586
Türkiye


Oğuzhan YILDIZ
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-0040-4158
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2023
Kabul Tarihi 18 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 24 Sayı: 1

Kaynak Göster

IEEE
O. H. BENLİ, M. SELEK, B. ERGEN, ve O. YILDIZ, “L TİP KARKASLI ASANSÖR SİSTEMLERİNDE UYGUN OLMAYAN KISA FRENLEME MESAFESİNİN KARKAS KONSTRÜKSİYONUNA ETKİLERİ”, Trakya Univ J Eng Sci, c. 24, sy. 1, ss. 19–28, 2023, doi: 10.59314/tujes.1279083.