The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2536-4510 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kamil Ali GIYNAŞ |


Kıymetli Araştırmacılar,

Dergimiz  2021 yılından itibaren yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanacaktır. Nisan sayımız 30 Nisan 2021'de yayımlanacaktır. Nisan sayısı son makale gönderim tarihi 10 Nisan 2021'dir.


Tullis'in tarandığı dizinler ve veritabanları:

1485714858

  14856   14859    14860   14861  14869   14870  14871  14872  1487315721

The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)

e-ISSN 2536-4510 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kamil Ali GIYNAŞ |
Kapak Resmi


Kıymetli Araştırmacılar,

Dergimiz  2021 yılından itibaren yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanacaktır. Nisan sayımız 30 Nisan 2021'de yayımlanacaktır. Nisan sayısı son makale gönderim tarihi 10 Nisan 2021'dir.


Tullis'in tarandığı dizinler ve veritabanları:

1485714858

  14856   14859    14860   14861  14869   14870  14871  14872  1487315721