Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 1 - 6, 28.12.2019

Öz

Kaynakça

 • [1] Gedikli, B., (2011), Kıyıyı Yaşamak, Kıyıyı Planlamak 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon.
 • [2] Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27986.
 • [3] Özkan, Ö., Alp, J., Tanrıverdi, Ç., (2015), Dolgu alanları: Kıyı sınırını yeniden oluşturmak. (Fill area: Forming the shoreline again) 9.Uluslararası Sinan Sempozyumu (9th International Sinan Symposium), Edirne / TURKEY.
 • [4] Toğrol, E., Kıran, F., Kıyı (2014), Dolguları 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Sayfa 735-738, İstanbul.
 • [5] Google Earth Programı, Versiyon 6.0, 2009 Görüntüleri.
 • [6] Süme, V., (2017), Ölçme Bilgisi (Topografya, 2. Baskı), Hidrografik ölçümler, RTEÜ, 2017, Rize.
 • [7] Süme, V., (2017), Ölçme Bilgisi (Topografya 2. Baskı), Arazi ölçümleri, RTEÜ, Rize.
 • [8] 1/25000 lik Harita (Rize Valiliği Harita Kadastro Müdürlüğü).

Kıyı Dolgusu Yapılması Üzerine bir Araştırma; Bozukkale mevki örneği

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 1 - 6, 28.12.2019

Öz

Günümüzde global ısınmadan kaynaklanan, meterolojik unsurlarda meydana gelen değişimler, belirgin iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Son zamanlarda, Türkiye kıyılarında yaşanan sel, fırtına ve hatta yeni yeni görülmeye başlanan hortumlar bunun ilk belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde dalga yüksekliklerinin artması, yapılan kıyı yapıları ile kıyı morfolojisinin sürekli değişmesi, kıyı araştırmalarının önemini daha da artırmaktadır. Özellikle, deniz dolgularını yaparken gerekli verilerin iyi analiz edilmesi büyük önem kazanmakta, detaylı araştırmalara gerek duyulmaktadır.  Bu çalışma bir ön etüd olup, Rizede, Bozukkale mevkiinde kıyıya dik 2,50 km, kıyıya paralel 5,60 km uzunluğunda 14 km2 ‘lik bir alanı kapsamaktadır. Bu amaçla, çalışma alanında 2.5 km’lik mesafe üçe bölünerek, deniz üzerinde istasyon noktaları belirlendi ve bu noktalarda batimetrik ölçümler yapıldı. Karada da deniz dolgu alanı kadar bir alanda da yüzey nivelmanı yapılarak karaya ait kot farkları elde edildi. Denizde ve karada yapılan koordinat ölçümlerinden sonra, X,Y,Z koordinat değerleri belirlendi. Böylelikle, çalışma kapsamında ilgili deniz alanının ve kara parçasının ortalama deniz derinlikleri ve ortalama arazi yükseklikleri elde edildi. Ardından kıyı dolgusu için gerekli kübaj hesapları yapılarak ön etüd tamamlandı.

Kaynakça

 • [1] Gedikli, B., (2011), Kıyıyı Yaşamak, Kıyıyı Planlamak 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon.
 • [2] Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27986.
 • [3] Özkan, Ö., Alp, J., Tanrıverdi, Ç., (2015), Dolgu alanları: Kıyı sınırını yeniden oluşturmak. (Fill area: Forming the shoreline again) 9.Uluslararası Sinan Sempozyumu (9th International Sinan Symposium), Edirne / TURKEY.
 • [4] Toğrol, E., Kıran, F., Kıyı (2014), Dolguları 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Sayfa 735-738, İstanbul.
 • [5] Google Earth Programı, Versiyon 6.0, 2009 Görüntüleri.
 • [6] Süme, V., (2017), Ölçme Bilgisi (Topografya, 2. Baskı), Hidrografik ölçümler, RTEÜ, 2017, Rize.
 • [7] Süme, V., (2017), Ölçme Bilgisi (Topografya 2. Baskı), Arazi ölçümleri, RTEÜ, Rize.
 • [8] 1/25000 lik Harita (Rize Valiliği Harita Kadastro Müdürlüğü).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veli SÜME> (Sorumlu Yazar)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0001-8251-2461
Türkiye

Teşekkür Bu makalenin hazırlanması için çaba gösteren TBMYO İnş. Bl. öğrencilerine teşekkür ederim. Doç. Dr. Veli SÜME
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 10 Eylül 2019
Kabul Tarihi 19 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Süme, V. (2019). Kıyı Dolgusu Yapılması Üzerine bir Araştırma; Bozukkale mevki örneği . Türk Hidrolik Dergisi , 3 (2) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turhidder/issue/51144/617804
 • "Türk Hidrolik Dergisi"nin Tarandığı INDEX'ler 
 • (Indexes : Turkish Journal of Hydraulic)       

   18820


18821

 
18985              18822                  18823                                     

  

       18824